Seminar i Bergen med Caroline Polmear

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE/SEMINAR I BERGEN Fredag 19. mai 2017, kl. 19.30 Fagmøte ved Litteraturhuset i Bergen  Lørdag 20. mai 2017, klinisk seminar      CAROLINE POLMEAR Caroline Polmear is a Training and Supervising Analyst of the Institute of Psychoanalysis. Some of her publications include: A Short introduction to Psychoanalysis with Jane Milton and Julia Fabricius; Finding […]

Støtt Matrix!

«Kjære medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi Vi henvender oss til deg for støtte til drift av Matrix, nordisk tidsskrift for psykoterapi. Matrix tør være godt kjent for instituttfolk. Tidsskriftet har eksistert i over 30 år og har vært en viktig publikasjons-arena for klinikere og forskere med interesse for psykodynamiske psykoterapiformer. Vi har nå […]

Til NPF: Høringssvar psykoterapiveiledning

Høringssvar psykoterapiveiledning Institutt for Psykoterapi ønsker med dette å levere høringssvar vedrørende den foreslåtte endringen av psykoterapiveiledningen i psykiaterutdanningen. Institutt for Psykoterapi var de første som fikk oppdrag av Den norske legeforening å utdanne psykoterapiveiledere. Under et seminar i regi av Norsk psykiatrisk forening i 1965, ble Instituttet gitt ansvar for å drive psykoterapiutdannelsen både […]

Velkommen til fagmøte 18. januar 2017: Stillheit som kommunikasjon. Om nonverbal dialog og terapeutisk prosess. Foredraget er ved Torhild Leira

Instituttet inviterer til fagmøte 18. januar kl 19 Fagleg innslag ved psykolog Torhild Leira. Leira er Cand. psychol., psykoanalytikar og barneanalytikar, læreanalytikar, i eigen praksis. Ho har i mange år undervist i utdanning ved følgande institusjonar: Universitetet, Institutt for Psykoterapi, Nic Waals Institutt, Norsk Psykoanalytisk Institutt. Ho grunnla i 1986, i samarbeid med tre kolleger, […]

The work of Christopher Bollas: the creative unconscious and the analytic relationship

  INSTITUTTET INVITERER TIL SEMINAR OM CHRISTOPHER BOLLAS Fredag 17. februar 2017 kl. 18.00 – 20.00  Lørdag 18. februar 2017 kl. 09.00 – 16.30    SARAH NETTLETON The work of Christopher Bollas: the creative unconscious and the analytic relationship We shall begin with a brief overview of the foundations of Bollas’s thinking, including his theories of the receptive […]

Velkommen til julemøte 7. des. 2016: Hevntemaet i Kleists Michael Kohlhaas, Jon Morgan Stokkeland.

Instituttet inviterer til julemøte 7. desember kl 19 Faglig innslag med Jon Morgan Stokkeland.   Med utgangspunkt i Heinrich von Kleists novelle Michael Kohlhaas fra 1808 undersøker Stokkeland i kveldens foredrag tema som hevn og kamp for oppreisning. Han spør om det kan finnes noe sånt som hevn i den depressive posisjon, og undrer seg […]

Medlemsmøte om kandidatenes plass i organisasjonen

Til alle kandidater og medlemmer. Styret inviterer til et medlemsmøte onsdag 19. oktober 2016, kl.19.00 – 21.00 Sak: Drøfte kandidatenes plass i organisasjonen, nærmere bestemt om de kan oppnevnes som medlemmer av utvalgene. Bakgrunn: Dette er et forslag som kandidatrepresentant i Styret, Tonje Emorsten, har kommet med på vegne av Kandidatmøtet i vår, Det foreslås […]