Vidar Blokhus Ekroll: Veier mot ulike langtidsutfall etter psykoterapi

Vidar Blokhus Ekroll er psykolog og dobbeltkompetansestipendiat ved Universitetet i Oslo og Ahus. Han arbeider med en doktorgrad som fokuserer på faktorer av betydning for langtidseffekter av psykoterapi, parallelt med sin spesialisering i klinisk psykologi.  I Ekrolls forskningsprosjekt blir klienters rapporter av opplevde behandlingsprosesser og endringer studert, og forsøkt sett i sammenheng med variasjon i […]

Supervision – lyssna eller lära ut?

      Instituttets medlemmer inviteres til det årlige veilederseminaret med FRANZISKA YLANDER Fredag 29. september kl. 16.00 – 20.00 og Lørdag 30. september kl. 10.30 – 15.30      SUPERVISION – LYSSNA ELLER LÄRA UT? Det årlige veilederseminaret blir i år med Franziska Ylander, psykiater og psykoanalytiker fra Stockholm. Hun arbeidet tidligere i psykiatrien, […]

Claustrum – endags seminar om Donald Meltzers psykoanalytiske teorier

Tidspunkt: Lørdag 14. oktober 2017 kl. 0900-1600 Sted: Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15, Oslo Etterutdanningsutvalget ved Institutt for psykoterapi ser for tiden nærmere på Donald Meltzers psykoanalytiske anvendelse og utvikling av Kleins og Bions teorier. Som innledning til dette har vi så langt studert to filmer: Henry Selicks «Coraline» og Anthony Minghellas «The talented Mr. […]

Sommarmøte 7. juni 2017. Forelesing ved Peter Normann Waage: JEG OG VI. Forholdet mellom individualitet og felleskap i Russland og Norge.

Sommarmøte 7. juni 2017 kl 1800 I sitt foredrag 7. juni vil Waage behandle hovedtrekk ved den russiske mentalitetshistorien med særlig vekt på den enkeltets plass i samfunnet og kollektivets oppfatning av den enkelte. Den russiske historien og samtiden blir satt i kontrast med den vestlige forståelsen av individets plass i samfunnet. Dette er svære […]

3. mai 2017 kl 19: Fagmøte med Marit Råbu: Eldre terapeuters erfaringer

Instituttet inviterer til fagmøte 3. mai kl.19. Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalen 15, 2. etg. Marit Råbu har i forskningsprosjektet «Eldre terapeuters erfaringer» intervjuet 13 psykologer og psykiatere i alderen 68 til 86 år om livet og yrket deres, og funnene fra denne forskningen er nylig formidlet i to vitenskapelige artikler, et bokkapittel og […]

Ferenczi IV – workshop

Til medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi   Bli med på Ferenczi IV – workshop ! lørdag 6.mai kl.09.00 -15.00. OBS: Denne gangen møtes vi i Pilestredet Park 7, 0176 Oslo  (dette er bygningen som huset Kvinneklinikken på det gamle Rikshospitalet – nærmere veibeskrivelse sendes de som melder seg på). Tema: Freud, Dora og […]

Filmkveld: The Talented Mr. Ripley, innleiing ved psykolog Olaf Rørosgaard

INSTITUTTET INVITERER TIL FILMKVELD Onsdag den 29. mars 2017 kl. 1800 (NB! tidspunktet). I instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Vi har, hausten 2016 og i 2017, planlagt å ha to filmkveldar og to seminar for fordjuping i Donald Meltzers claustrum-omgrep og teoriar. Claustrum omgrepet utforskar og skildrar klaustrofobiske fenomen. Den første, «Coraline», […]

Fagmøte med Marit Aalen: Mørkets, sorgens og omsorgens poesi – Per Gynt i dialog med Klein og Bion

Instituttet inviterer til fagmøte 8. mars kl.19.   Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalen 15, 2. etg Faglig innslag ved Idehistoriker og psykolog,  Marit Aalen. I januar 2016 disputerte hun for graden ph.d med avhandlingen ”The issue of arrested personality development in Henrik Ibsen`s Peer Gynt. Readings inspired by Melanie Klein and Wilfred Bion.” Hun […]

Seminar med Joan Schachter

      I forbindelse med instituttets generalforsamling 10. mars inviterer vi til SEMINAR MED JOAN SCHACHTER Lørdag 11. mars 2017 kl. 09.30 – 16.00        INTERPRETATION: WHEN, HOW AND WHAT? – CLINICAL THEORIES OF TECHNIQUE Dr Joan Schachter er læreanalytiker ved den britiske psykoanalytiske foreningen, hvor hun hører til «contemporary Freudian»-tradisjonen. Hun […]