Psykoanalysen – mellom kvardagsleg og vitskapleg psykologi, ein vitskap om subjektiviteten

MÅLGRUPPE;  Alle med interesse for spørsmål om psykisk helse. Pris: kr 1600, inkludert lunsj. Frist for påmelding 30.AUGUST. Gyldig påmelding ved innbetaling av seminaravgift til kontonr 1210.48.95008. Psykoterapiforum M & R v/ Ole Jonny Sørdal (olesordal@gmail.com). Det må framgå kven det er betalt for. Fjorårets suksess med sosial og kulturell aktivitet etter seminaret vert vidareført. […]

Ferenczi IV – workshop

Til medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi   Bli med på Ferenczi IV – workshop ! lørdag 6.mai kl.09.00 -15.00. OBS: Denne gangen møtes vi i Pilestredet Park 7, 0176 Oslo  (dette er bygningen som huset Kvinneklinikken på det gamle Rikshospitalet – nærmere veibeskrivelse sendes de som melder seg på). Tema: Freud, Dora og […]

Medlemsmøte om kandidatenes plass i organisasjonen

Til alle kandidater og medlemmer. Styret inviterer til et medlemsmøte onsdag 19. oktober 2016, kl.19.00 – 21.00 Sak: Drøfte kandidatenes plass i organisasjonen, nærmere bestemt om de kan oppnevnes som medlemmer av utvalgene. Bakgrunn: Dette er et forslag som kandidatrepresentant i Styret, Tonje Emorsten, har kommet med på vegne av Kandidatmøtet i vår, Det foreslås […]

Forskningsbasert psykoterapi. Kurs ved professor Per Høglend

Psykoterapiforum Midt-Norge Inviterer til kurs om «Forskningsbasert psykoterapi» v. Per Høglend, professor dr. med. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Det mest siterte spørsmålet i psykoterapiforsking de siste 40 årene er: «Hvilke terapiteknikker er mest effektive for dette individet med denne typen psykopatologi?»                                                                                                                              Forskningsbasert psykoterapi har potensiale til å doble helsegevinsten sammenliknet med vanlig […]

SANDOR FERENCZI – WORKSHOP

Til Kandidater og medlemmer ved Institutt for psykoterapi SANDOR FERENCZI – WORKSHOP – foreløpig invitasjon – sett av dagen! (Nærmere invitasjon og påmeldingsfrist ) Sted: Instituttets lokaler i Nydalsveien 15 Tid: Lørdag 21. november 2015, kl.09.00 – 15.00 Pris: Gratis (men litt matpenger må påregnes) Anledning: The Legacy of Sándor Ferenczi. From Ghost to Ancestor, […]