Julemøte med Svein Haugsgjerd. To psykoanalytiske tradisjoner: Wilfred Bions og Jacques Lacans bidrag. Har disse bidragene noe å lære oss?

Institutt for Psykoterapi inviterer medlemmer og kandidater til julemøte den 6.12.2023 kl. 19 i Instituttets lokaler i Gjerdrums vei 19, Oslo. Psykiater og psykoanalytiker, Svein Haugsgjerd, kommer for å fortelle om sin nye bok Galskapens gåter – psykotiske tilstander. En idéhistorisk og psykoanalytisk tilnærming (2023). Han skriver selv om boken: I min nye bok «Galskapens […]