Søknad til seminar

Til Institutt for Psykoterapi

Jeg søker herved om opptak ved:

  Seminartype:
  InnføringsseminarVideregående seminar
  For søkere på videregående seminar må anbefaling fra veileder på innføringsseminaret lastes opp med opplastingsknappen under:

  Seminarsted:
  Dersom det ikke starter seminar der du har søkt, er du da interessert i å bli tilbudt plass på seminarer andre steder i landet?:
  JaNei
  Fornavn:
  Etternavn:
  Yrke:
  LegePsykolog
  Adresse privat:
  Adresse arbeid:
  E-post:
  Telefon privat:
  Telefon arbeid:
  Mobil:
  Fødselsdato:
  Eksamensår:
  Autorisasjonsår:
  Spesialist, år:
  Innføringsseminar, diplom år:
  Praksis/arbeidssted etter autorisasjon innen psykiatri
  med voksne pasienter, fra-til:

  Tidligere veiledning:
  Veileder i seminartiden (hvis kjent):
  Læreterapeut i seminartiden (hvis kjent):
  Motivasjon for å søke seminarer:
  Her kan du skrive litt om din egen motivasjon for å gjennomføre utdanningen. Om aktuelt kan du ta med personlig eller arbeidsmessige faktorer som bidrar til motivasjon for å gjennomføre utdanningen.

  Ditt faglige ståsted/perspektiv:
  Andre opplysninger: