Søknad til seminar

Til Institutt for Psykoterapi

Jeg søker herved om opptak ved:

  Seminartype:
  InnføringsseminarVideregående seminar

  For søkere på videregående seminar må anbefaling fra veileder på innføringsseminaret lastes opp med opplastingsknappen under:

  Seminarsted:

  Dersom det ikke starter seminar der du har søkt, er du da interessert i å bli tilbudt plass på seminarer andre steder i landet?:
  JaNei

  Fornavn:

  Etternavn:

  Yrke:
  LegePsykolog

  Adresse privat:

  Adresse arbeid:

  E-post:

  Telefon privat:

  Telefon arbeid:

  Mobil:

  Fødselsdato:

  Eksamensår:

  Autorisasjonsår:

  Spesialist, år:

  Innføringsseminar, diplom år:

  Praksis/arbeidssted etter autorisasjon innen psykiatri
  med voksne pasienter, fra-til:

  Tidligere veiledning:

  Veileder i seminartiden (hvis kjent):

  Læreterapeut i seminartiden (hvis kjent):

  Motivasjon for å søke seminarer:
  Her kan du skrive litt om din egen motivasjon for å gjennomføre utdanningen. Om aktuelt kan du ta med personlig eller arbeidsmessige faktorer som bidrar til motivasjon for å gjennomføre utdanningen.

  Ditt faglige ståsted/perspektiv:

  Andre opplysninger:


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.