Instituttets organer

Generalforsamlingen  består av medlemmene ved Instituttet og avholdes ordinært første kvartal hvert år.  Kandidater har møterett, men ikke stemmerett. Generalforsamlingen godkjenner regnskap og budsjett, vedtar vedtekter, velger styre og styreleder, valgkomité og etikkutvalg.  Generalforsamlingen er Instituttets høyeste organ.  Uravstemning kan være aktuelt å gjennomføre blant medlemmene i noen saker. Instituttet har egne prosedyreregler for dette.

Valgkomitéen kommer med innstilling til valg av styre, etikkutvalg og valgkomité.  Komitéen består av:

Lege Jan Ole Røvik, leder
Psykolog Kjetil Andre Børhaug
Psykolog Torbjørn Liaaen

Etikkutvalget består av tre erfarne medlemmer med ett varamedlem.  Utvalget skal ta stilling til saker av etisk karakter og avgir årsrapport til Generalforsamlingen.  Utvalgets medlemmer:

Psykolog Hanne Marit Lang
Lege Rune Johansen
Lege Asgeir Medhus

Styret består av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, som også deltar i styremøtene.  I tillegg velger kandidatmedlemmene 2 styrerepresentanter og 2 vararepresentanter.  Styret har følgende sammensetning i inneværende styreperiode:

Psykolog Ingunn Aanderaa Opsahl (leder)
Lege John William Glad (nestleder)
Lege Lillian Stokkeland
Psykolog Frode Voll
Psykolog Aud Johanne Jarvall
Psykolog Marit Gunnarshaug (vara)
Lege Henning Huneide (vara)
Psykolog Cecilia Tho (kandidatmedlem innføring)
Lege Randi Egeland (kandidatmedlem videregående)

Styret oppnevner lokale kontaktpersoner.

Styret ansetter daglig ledelse med ansvar for den daglige driften av Instituttet samt administrasjonssekretær.

Daglige ledere ved Instituttet er:

Psykolog Ole Johan Finnøy – undervisningsleder
Gaute Gulliksen – administrativ leder

Administrasjonssekretær ved Instituttet er:

Marthe Schierenbeck – administrasjonssekretær

Ingerline Benedikte Standnes – vikar administrasjonssekretær

Styret oppnevner medlemmer til utvalg og vedtar forskrifter for disse.

Utvalg for kandidatutdanning. Skal forvalte utdanningsbestemmelsene. Utvalgets medlemmer:

Lege Jan Ole Røvik
Psykolog Mona Semb
Psykolog Arne Andreas Døske
Lege Trude Nanette Sæther

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Utvalg for etterutdanning. Er tillagt ansvaret for etterutdannings- og møtevirksomheten.  Utvalgets medlemmer:

Psykolog Inger E B Karlsen
Lege Eduard Grieg
Lege Grete von der Kall
Psykolog Kristoffer Skarsvåg

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Forskningsutvalg.  Utvalgets medlemmer:

Psykolog Anne Grete Hersoug, leder
Lege Randi Ulberg
Lege Jan Ole Røvik
Lege Jacob Jorem

Utvalg for ekstern undervisning.  En arbeidsgruppe for undervisning og veiledning til andre yrkesgrupper.  Utvalgets medlemmer:

Merete Isachsen (Kandidatmedlem)

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Litteraturutvalg.  Utvalget har ansvar for oppdatering av litteraturlisten til seminarene, innkjøp av litteratur til Instituttet, samt informasjon til medlemmene om ny og anbefalt litteratur.  Utvalgets medlemmer:

Lege Jon Morgan Stokkeland, leder
Psykolog Øystein Klev
Psykolog Kjetil Andre Børhaug

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Web-redaksjon. Har ansvar for å oppdatere og utforme hjemmesiden. Medlemmer:

Lege Jan Ole Røvik
Psykolog Shanti Irene Gylseth Sachane
Undervisningsleder Ole Johan Finnøy
Administrativ leder Gaute Gulliksen

Kandidatmedlemsmøte avholdes en gang pr. år, og skal velge kandidatmedlemmenes representanter og vararepresentanter til styret. Kandidatmedlemmer er alle kandidater som til enhver tid deltar på innførings- eller videregående seminar.  I tillegg de som har gjennomført seminardeltagelse uten å være kvalifisert til fullt medlemskap (må søkes om).

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.