Instituttets organer

Generalforsamlingen  består av medlemmene ved Instituttet og avholdes ordinært første kvartal hvert år.  Kandidater har møterett, men ikke stemmerett. Generalforsamlingen godkjenner regnskap og budsjett, vedtar vedtekter, velger styre og styreleder, valgkomité og etikkutvalg.  Generalforsamlingen er Instituttets høyeste organ.  Uravstemning kan være aktuelt å gjennomføre blant medlemmene i noen saker. Instituttet har egne prosedyreregler for dette.

Valgkomitéen kommer med innstilling til valg av styre, etikkutvalg og valgkomité.  Komitéen består av:

Lege Jan Ole Røvik, leder
Psykolog Kjetil Andre Børhaug
Psykolog Torbjørn Liaaen

Etikkutvalget består av tre erfarne medlemmer med ett varamedlem.  Utvalget skal ta stilling til saker av etisk karakter og avgir årsrapport til Generalforsamlingen.  Utvalgets medlemmer:

Lege Rune Johansen
Lege Asgeir Medhus
Lege Karsten Hytten
Psykolog Wenche Stølevik (vara)

Styret består av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, som også deltar i styremøtene.  I tillegg velger kandidatmedlemmene 2 styrerepresentanter og 2 vararepresentanter.  Styret har følgende sammensetning i inneværende styreperiode:

Psykolog Ingunn Aanderaa Opsahl (leder)
Lege Tonje Emorsten (nestleder)
Lege Henning Huneide
Psykolog Malin Fors
Psykolog Aud Johanne Jarval
Psykolog Marit Gunnarshaug (vara)
Psykolog Julio Garcia Salas (vara)

Lege Gernot Ernst (kandidatrepresentant innføringsseminar)
Psykolog Ludmila Amundsen (kandidatrepresentant videregående seminar)

Styret oppnevner lokale kontaktpersoner.

Styret ansetter daglig ledelse med ansvar for den daglige driften av Instituttet samt administrasjonssekretær.

Daglige ledere ved Instituttet er:

Psykolog Ole Johan Finnøy – undervisningsleder
Kamilla Dalbakk – administrativ leder

Administrasjonssekretær ved Instituttet er:

Jolanta Nowak – kontormedarbeider
Kamilla Dalbakk – administrasjonssekretær 

Styret oppnevner medlemmer til utvalg og vedtar forskrifter for disse.

Utvalg for kandidatutdanning. Skal forvalte utdanningsbestemmelsene. Utvalgets medlemmer:

Psykolog Arne Andreas Døske
Psykolog Mona Semb
Lege Trude Nanette Sæther
Lege Jan Ole Røvik

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Utvalg for etterutdanning. Er tillagt ansvaret for etterutdannings- og møtevirksomheten.  Utvalgets medlemmer:

Psykolog Inger E B Karlsen
Lege Eduard Grieg
Lege Grete von der Kall
Lege Kristoffer Skarsvåg
Lege Tomas Linhart

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Forskningsutvalg.  Utvalgets medlemmer:

Psykolog Anne Grete Hersoug, leder
Lege Randi Ulberg
Lege Jan Ole Røvik
Lege Jacob Jorem
Lege Marit Råbu

Utvalg for ekstern undervisning.  En arbeidsgruppe for undervisning og veiledning til andre yrkesgrupper.  Utvalgets medlemmer:

Lege Merete Isachsen, leder
Lege Mette Marita Johansen
Psykolog Ingeborg Davik
Lege Benjamin Ebeling

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Litteraturutvalg.  Utvalget har ansvar for oppdatering av litteraturlisten til seminarene, innkjøp av litteratur til Instituttet, samt informasjon til medlemmene om ny og anbefalt litteratur.  Utvalgets medlemmer:

Lege Kristin Mack-Borander
Lege Thale Hatlen
Psykolog Andreas Ekberg

Sekretær for utvalget: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy

Web-redaksjon. Har ansvar for å oppdatere og utforme hjemmesiden. Medlemmer:

Lege Jan Ole Røvik
Psykolog Shanti Irene Gylseth Sachane
Undervisningsleder Ole Johan Finnøy
Administrativ leder Kamilla Dalbakk

Kandidatmedlemsmøte avholdes en gang pr. år, og skal velge kandidatmedlemmenes representanter og vararepresentanter til styret. Kandidatmedlemmer er alle kandidater som til enhver tid deltar på innførings- eller videregående seminar.  I tillegg de som har gjennomført seminardeltagelse uten å være kvalifisert til fullt medlemskap (må søkes om).

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.