A1 – Innføringsseminar

BØKER. Deler av følgende bøker forventes lest av alle. Seminarleder avgjør hvilke deler som er obligatorisk lesning.

PSYKOANALYSENS KLASSIKERE:

Freud, Sigmund (1992). Afhandlinger om behandlingsteknik. København: Hans Reitzel

Om indledningen av behandlingen (1913). ss.124-142
Råd til lægen ved den psykoanalytiske behandling (1912). ss. 112-121

Mitchell, Stephen A. & Black, Margareth J. (1995). Freud and beyond: a history of modernpsychoanalytic thought. New York: Basic Books

Sjögren, Ludvig (2007). Sigmund Freud. Mannen og verket. Oslo: Aschehoug.
Lærerne velger kapitler, kap. 2, 3 og 4 anbefales.
Finnes også tilgjengelig som pocketbok på svensk.
Lenke til boken i Nasjonalbiblioteket

PROSESS OG TEKNIKK I PSYKOANALYTISK PSYKOTERAPI:

Gabbard, Glen O. (2017). Long-Term Psychodynamic Psychotherapy. 3. utg. Washington DC: American Psychiatric Publishing

Boken fins nå også i norsk oversettelse ved Henning Huneide. Lærerne velger hvilken utgave man bruker.

Lærerne kan supplere med kapitler fra disse lærebøkene:

Gullestad, Siri E., & Killingmo, Bjørn (2013). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Del II, kap. 3-12. Universitetsforlaget, Oslo. 2. opplag.

McWilliams, Nancy (2004) PsychoanalyticPsychotherapy – A Practioner’s Guide. Kap. 2, 4, 5, 6, 7, 10. The Guilford Press, New York

Cabaniss, Deborah et al. (2016). Psychodynamicpsychotherapy: A Clinical Manual. 2. edition.

Denne korte leservennlige boken foreslås som forberedelse til seminaret:

Quatman, Teri (2014). Essential psychodynamicpsychotherapy: An aquired art. Routledge, London & New York

ARTIKLER. Forventes lest av alle:

PSYKOANALYSENS KLASSIKERE:

Bowlby, John (1988). Tilknytning, kommunikation og den terapeutiske proces. Kap. 8. i Bowlby (1988/1994) En sikker base. København: Det lille forlag

Breuer, Josef (1893). Case 1, Fräulein Anna O. SE, II: 21-47.  Lenke til boken

Fairbairn, Ronald (1943). The repression and thereturn of bad objects. ss. 59-81 i Fairbairn(1952). Psychoanalytic studies of the personality. London: Routledge & Kegan.  Lenke til boken

Ferenczi, Sándor (1933). Confusion of tonguesbetween adults and the child: The language of tenderness and of passion. ContemporaryPsychoanalysis, 1988, 24, 196-206.  Lenke til artikkelen
Leses sammen med Rachman, Arnold W. (1989). Confusion of Tongues: The Ferenczian Metaphorfor Childhood Seduction and Emotional Trauma. J. Amer. Acad. Psychoanal., 17:181-205.  Lenke til artikkelen

Freud, Sigmund (1914). Erindre, gjenta og gjennomarbeide. (S. Dahl, overs.) I Freud, S. (2011). Mellom psykoanalyse og litteratur. (I. Engelstad & J. Øverland, red.) Oslo: Gyldendal.

Levenson, Edgar A. (1992). Harry Stack Sullivan: From interpersonal psychiatry to interpersonal psychoanalysis. Contemporary Psychoanalysis, 28:450-466.  Lenke til artikkelen

Levenson, Edgar A. (1987). The Purloined Self. J. Amer. Acad. Psychoanal., 15(4):481-490.

Klein, Melanie (1946-63). Our adult world and itsroots in infancy. I Klein (1975). Envy and Gratitude and Other Works 1946–1963. London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.  Lenke til boken

Winnicott, Donald W. (1971). Transitional objectsand transitional phenomena. I Winnicott, Donald W. (1971). Playing and Reality. London: TavistockPubl.  Lenke til boken

SENTRALE KLINISKE PERSPEKTIV I SAMTIDENS PSYKOANALYSE:

Stokkeland, Jon Morgan (2012). Overføring og motoverføring: En introduksjon. Matrix, 2, 128-148

Zachrisson, Anders (2008). Motoverføring og endringer i synet på den psykoanalytiske relasjonen Tidsskrift for Norsk psykologforeningVol 45, nummer 8, 2008, s. 939-948

Feldman, Michael (2005). The Oedipus complex1. I Budd, Susan & Rusbridger, Richard (red.)(2005). Introducing Psychoanalysis. London and New York: Routledge

Fonagy, Peter & Bateman, Antony (2012). Mentalization-based treatment for borderline personality disorders. ss. 191-216 i Ulberg, Randi, Hersoug, Anne Grete & Knudsen, Tormod (red.) (2012). Psykoterapi i utvikling. Oslo: Akademika forlag

Foss, Torberg (1990). Intervju med Joyce McDougall. I Foss, T. (1990) Psykoanalysens hemmelighet. Samtale med åtte franske psykoanalytikere. Oslo: Tiden

Killingmo, Bjørn (1989). Conflict and Deficit: Implications for Technique. Int. J. Psycho-Anal., 70:65-79.  Lenke til artikkelen

Steiner, John (1993). The Paranoid-Schizoid and Depressive Positions. I Steiner, J. (1993). PsychicRetreats. Pathological Organizations in Psychotic, Neurotic, and Borderline Patients. London/New York: Routledge/The Institute of Psycho-Analysis.

Jørgensen, Kenneth Fosse (2018). Karakteren – selvets relasjonelt tilgjengelige og erfaringsnære utside. Tidsskrift for Norsk psykologforeningVol 55, nummer 6, 2018, s. 468-477

Varvin, Sverre (2014). Eksil i fremmedfryktens og traumatiseringens skygge. Agora, 1-2, 14. s. 394-405

Seminarlærer kan også velge utdrag fra Varvin, Sverre (2008). Flyktningpasienten. Oslo: Universitetsforlaget. f.eks. kap. 5.

VITENSKAPSTEORI OG FORSKNING:

Kursleder bestemmer pensum på spesialseminar. I tillegg leses:

Shedler, Jonathan (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American psychologist. 65, 2; 98-109.  Lenke til artikkelen

Wachtel, Paul L. (2006) Psychoanalysis, science, and hermeneutics: The vicious circles of adversarial discourse. Journal of European Psychoanalysis, 22, 25-46. Lenke til artikkelen

UTVIKLINGSPSYKOLOGI:

Kursleder bestemmer pensum på spesialseminar. I tillegg leses:

Stänicke, Line og Anders Landmark (2016). Nevrobiologi og psykoanalytisk teori. s. 287-322, Kap. 8, i Stänicke & Landmark (2016). Det uforståelige barnet. Stavanger: Hertervig Forlag Akademisk

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.