Søknad om godkjenning

Til Institutt for Psykoterapi

Søknad om godkjenning som veileder og/eller læreterapeut ved Institutt for Psykoterapi

  Søknaden gjelder:
  Veileder innføringsseminarVeileder videregående seminarLæreterapeut
  Fornavn:
  Etternavn:
  Adresse:
  Telefon:
  E-post:
  Angi årstall for avsluttet universitetseksamen og offentlig autorisasjon:
  Eksamen:

  Autorisasjon:
  Når oppnådd spesialistgodkjenning:
  Årstall for godkjent videregående seminar:
  Antall ikke-trygdefinansierte terapitimer:
  Gi en oversikt over faglig yrkeskarriere med beskrivelse av klinisk praksis:
  Beskriv nåværende faglige arbeidsoppgaver:
  Eventuell annen psykoterapiutdanning i tillegg til videregående seminar:
  Opplys om relevant psykoterapeutisk praksis
  etter gjennomført videregående seminar:
  Intensiv langtidsterapi – Antall avsluttede og antall pågående,
  med angivelse av timefrekvens og lengde:
  Undervisnings- og psykoterapiveiledningserfaring av studenter på
  universitetsnivå eller av psykologer/leger under spesialistutdanning
  (etter egen godkjent psykoterapiutdanning):

  Eventuell deltagelse i eller gjennomført langsgående veiledningsseminar
  og/eller deltagelse i veiledningskurs:
  Deltagelse i psykoterapeutisk fagmiljø.
  Angi møtehyppighet og deltagernes fagbakgrunn: