Søknad om godkjenning

Til Institutt for Psykoterapi

Søknad om godkjenning som veileder og/eller læreterapeut ved Institutt for Psykoterapi

  Søknaden gjelder:
  Veileder innføringsseminarVeileder videregående seminarLæreterapeut

  Fornavn:

  Etternavn:

  Adresse:

  Telefon:

  E-post:

  Angi årstall for avsluttet universitetseksamen og offentlig autorisasjon:

  Eksamen:

  Autorisasjon:

  Når oppnådd spesialistgodkjenning:

  Årstall for godkjent videregående seminar:

  Antall ikke-trygdefinansierte terapitimer:

  Gi en oversikt over faglig yrkeskarriere med beskrivelse av klinisk praksis:

  Beskriv nåværende faglige arbeidsoppgaver:

  Eventuell annen psykoterapiutdanning i tillegg til videregående seminar:

  Opplys om relevant psykoterapeutisk praksis
  etter gjennomført videregående seminar:

  Intensiv langtidsterapi – Antall avsluttede og antall pågående,
  med angivelse av timefrekvens og lengde:

  Undervisnings- og psykoterapiveiledningserfaring av studenter på
  universitetsnivå eller av psykologer/leger under spesialistutdanning
  (etter egen godkjent psykoterapiutdanning):

  Eventuell deltagelse i eller gjennomført langsgående veiledningsseminar
  og/eller deltagelse i veiledningskurs:

  Deltagelse i psykoterapeutisk fagmiljø.
  Angi møtehyppighet og deltagernes fagbakgrunn:


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.