Til NPF: Høringssvar psykoterapiveiledning

Høringssvar psykoterapiveiledning Institutt for Psykoterapi ønsker med dette å levere høringssvar vedrørende den foreslåtte endringen av psykoterapiveiledningen i psykiaterutdanningen. Institutt for Psykoterapi var de første som fikk oppdrag av Den norske legeforening å utdanne psykoterapiveiledere. Under et seminar i regi av Norsk psykiatrisk forening i 1965, ble Instituttet gitt ansvar for å drive psykoterapiutdannelsen både […]

Invitasjon til diskusjon rundt «Organisering og ledelse ved Institutt for Psykoterapi»

Gjennom de senere årene har det vært flere innspill rundt organiseringen av ledelse og organisasjonsform ved Instituttet, både i Styret og på generalforsamlinger. Styret har vurdert behovene for endring i organisering ut fra flere forhold. Instituttets posisjon har endret seg gjennom de senere år; fra å være en idealistisk pionèrorganisasjon til å bli en etablert […]