Støtt Matrix!

«Kjære medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi Vi henvender oss til deg for støtte til drift av Matrix, nordisk tidsskrift for psykoterapi. Matrix tør være godt kjent for instituttfolk. Tidsskriftet har eksistert i over 30 år og har vært en viktig publikasjons-arena for klinikere og forskere med interesse for psykodynamiske psykoterapiformer. Vi har nå […]

Til NPF: Høringssvar psykoterapiveiledning

Høringssvar psykoterapiveiledning Institutt for Psykoterapi ønsker med dette å levere høringssvar vedrørende den foreslåtte endringen av psykoterapiveiledningen i psykiaterutdanningen. Institutt for Psykoterapi var de første som fikk oppdrag av Den norske legeforening å utdanne psykoterapiveiledere. Under et seminar i regi av Norsk psykiatrisk forening i 1965, ble Instituttet gitt ansvar for å drive psykoterapiutdannelsen både […]