Velkommen til vår hjemmeside

Hei. Nettsidene våre er under oppgradering så det ser litt annerledes ut, men vi er nødt til å oppgradere teknologien vi bruker på denne siden. Over de neste ukene tilpasser vi ny design og innhold. Vi håper du er litt tålmodig.

Har du behov for mer informasjon kan du ta kontakt med sekretariatet på Instituttet.
Tlf: 22581770
Epost: sekr@instpsyk.no

Nye seminarer – oppstart august 2021

2-årig INNFØRINGSSEMINAR i:
OSLO 1 – seminarleiar blir Tove Kjersti Kjølseth
OSLO 2 – seminarleiar blir Carl Fredrik Gamst
STAVANGER – seminarleiar blir Liv Ørbeck

2-årig VIDAREGÅANDE SEMINAR i:

OSLO 1 – seminarleiar blir Eystein Victor Våpenstad
OSLO 2 – seminarleiar blir Jon Morgan Stokkeland
TROMSØ – seminarleiar blir Ole Johan Finnøy

Les mer

Obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi planlagt fra januar 2021

Nytt obligatorisk program starter opp i januar 2021. 

Institutt for psykoterapi tilbyr sammen med Norsk psykoanalytisk institutt  kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.
Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider.

Les mer om seminaret her

Kalender

Møter, seminarer og kongresser denne og neste måned. Videre program finner du i Kalender.

(Instituttets møter har blå markering, eksterne arrangementer gul.)

august

25aug19:0021:00Monica Alvestrand: "Det har vært helt fantastisk!" Om tidlige traumer og karaktermotstand.19:00 - 21:00 Institutt for Psykoterapi, Gjerdrums vei 19