Velkommen til vår hjemmeside

Hei. Nettsidene våre er under oppgradering så det ser litt annerledes ut, men vi er nødt til å oppgradere teknologien vi bruker på denne siden. Over de neste ukene tilpasser vi ny design og innhold. Vi håper du er litt tålmodig.

Har du behov for mer informasjon kan du ta kontakt med sekretariatet på Instituttet.
Tlf: 22581770
Epost: sekr@instpsyk.no

Nye seminarer

For psykologar og legar blir det våren 2022 sett i gang:

2-årig INNFØRINGSSEMINAR i:
OSLO – seminarleiar blir Carl Fredrik Gamst

2-årig VIDAREGÅANDE SEMINAR i:
OSLO – seminarleiar blir Torbjørn Alme

Les mer om seminarene her

Søk på seminar her

Obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi planlagt fra januar 2022

Nytt obligatorisk program starter opp i januar 2022. 

Institutt for psykoterapi tilbyr sammen med Norsk psykoanalytisk institutt  kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.
Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider.

Les mer om seminaret her

Kalender

Møter, seminarer og kongresser denne og neste måned. Videre program finner du i Kalender.

(Instituttets møter har blå markering, eksterne arrangementer gul.)

desember 2021

08des18:0023:00Julemøte med filosof Arne Johan Vetlesen: om New Public ManagementInstituttet inviterer medlemmer og kandidater til julemøte. Servering etter foredraget.18:00 - 23:00 Institutt for Psykoterapi, Gjerdrums vei 19

11des09:0016:00Alenka Zupančič: Hamlet og Antigone09:00 - 16:00 Institutt for Psykoterapi, Gjerdrums vei 19