Kompetansekrav for læreterapeuter

Søknad om godkjenning som læreterapeut vurderes i hvert enkelt tilfelle av Utvalg for kandidatutdanning. Søker er selv ansvarlig for å dokumentere sin kompetanse, bl.a. gjennom attestasjoner.

For å være i virksomhet som læreterapeut ved Instituttet, må man være medlem ved Instituttet.

Godkjenning gis i hvert tilfelle ut fra en helhetsvurdering, og i tillegg til personlig egnethet, må søker for å kunne bli vurdert, oppfylle følgende minstekrav:

1. 10 års praksis, hvorav minst 5 år med klientell med ulik grad av patologi: nevrose, borderline-/psykose.
Spesialistkompetanse i klinisk psykologi eller psykiatri imøtekommer kravet til variert erfaring med ulike diagnosekategorier.

2. Det kreves godkjent videregående seminar ved Institutt for Psykoterapi eller tilsvarende utdannelse, og 5 års relevant klinisk praksis etter kursbevis.

3. Personlig, ikke-trygdefinansiert psykoterapi i form av psykoanalyse eller intensiv psykoterapi som må ha omfattet minimum 300 timer.

4. Minimumskrav til veiledning av egne terapier:
150 timer over minst 3 år hos minst 2 veiledere med kvalifikasjoner svarende til Instituttets regler. De veiledede behandlingene skal omfatte intensive behandlinger over lengre tid (timefrekvens flere ganger pr. uke).
Veiledningen skal foregå med frekvens en time pr uke eller dobbelttime hver annen uke

5. Yrkeserfaring må omfatte minst 5 års psykoterapeutisk praksis, som har karakter av psykoanalyse eller intensiv psykoterapi på hel- eller deltid etter fullført utdanning (kfr. pkt 2, 3 og 4) basert på psykoterapeutiske metoder der begrepene ubevisste prosesser, overføring og motstand ligger til grunn. Læreterapeut skal være i slik praksis i sin funksjonstid som læreterapeut.

6. I løpet av sin yrkeskarriere skal læreterapeuten ha vært, og fortsatt være, aktiv deltager i et psykoterapeutisk fagmiljø, som sikrer videreutvikling av terapeutisk teori og praksis.

I spesielle tilfelle og etter individuell vurdering kan UK godkjenne læreterapeuter for Videregående seminar der hvor minimumskravene ikke er oppfylt.
Der fullt kvalifisert læreterapeut ikke kan skaffes, kan UK gi dispensasjon for læreterapi av navngitt kandidat. Dispensasjonen gjelder ikke klarering for læreterapioppgaver generelt.

Oslo, 12.11.15, Utvalg for kandidatutdanning, Institutt for psykoterapi.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.