Dokumentasjon på effekt av psykoterapi

Nyere artikler

Råbu, M., Moltu, Ch. (2020). People Engaging Each Other: A dual-perspective Study of Interpersonal Processes in Useful Therapy. https://hdl.handle.net/11250/2712471

Nissen-Lie, HA. (2018). Effekten av psykodynamisk psykoterapi https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2018/06/effekten-av-psykodynamisk-psykoterapi

Forskningsutvalgets forslag til empirisk basert litteratur, basert på følgende prinsipper: 

 1. Artikler som viser at det er empirisk støtte for psykodynamisk psykoterapi. 
  Bakgrunn: Fremdeles synes det som om det er en del som tror at det ikke finnes empiriske studier på PDT
 2. Vise at det foregår internasjonalt anerkjent forskning på PDT og psykoterapi i Norge.
  Bakgrunn: Spesielt på medisinsk fakultet og på psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo er det lang tradisjon for internasjonalt anerkjente psykoterapistudier. 
 3. Artikler med empiriske funn som støtter de psykodynamiske begrepene.
  Bakgrunn: Flere studier undersøker direkte de sentrale begrepene i PDT og underbygger teoriene med empiriske funn. 
 4. Forskning på terapeututvikling
  Bakgrunn: I de senere år har det kommet flere gode studier om terapeutens betydning for terapiutfall og hva som kjennetegner gode terapeuter.
 5. Pedagogisk prinsipp: Empirisk basert curriculum.
  Bakgrunn: Det er i seg selv et argument at utdanningen for helsepersonell som skal utøve medisinsk og psykologisk behandling skal være empirisk informert og at utøverne skal kjenne til empirisk grunnlag for den helsehjelp de utøver.

Forslag til artikler:

Ad pkt 5:

Gerber, A. J., & Knopf, L. E. (2015). An empirically-based psychoanalytic curriculum. Psychoanalytic Inquiry, 35(sup1), 115-123.

Ad pkt 1, 2 og 3:

Hersoug, A. G., Ulberg, R., & Høglend, P. (2014). When is transference work useful in psychodynamic psychotherapy? Main results of the first experimental study of transference work (FEST). Contemporary Psychoanalysis, 50(1-2), 156-174.

Høglend, P., Bøgwald, K. P., Amlo, S., Marble, A., Ulberg, R., Sjaastad, M. C., … & Johansson, P. (2008). Transference interpretations in dynamic psychotherapy: do they really yield sustained effects?. American Journal of Psychiatry, 165(6), 763-771.

Steinert, C., Munder, T., Rabung, S., Hoyer, J., & Leichsenring, F. (2017). Psychodynamic therapy: as efficacious as other empirically supported treatments? A meta-analysis testing equivalence of outcomes. American Journal of Psychiatry, 174(10), 943-953.

En utveksling i Lancet:

Yakeley J. Psychoanalysis in modern mental health practice. Lancet Psychiatry 2018; 5: 443–50.

Ulberg, R., & Dahl, H. S. J. (2018). Empirical support for the psychoanalytic concepts. The Lancet Psychiatry, 5(7), 543-544.

Yakeley, J. (2018). Empirical support for the psychoanalytic concepts–Author’s reply. The Lancet Psychiatry, 5(7), 544.

Ad pkt 3 (og 2):

Innsikt:

Jennissen, S., Huber, J., Ehrenthal, J. C., Schauenburg, H., & Dinger, U. (2018). Association between insight and outcome of psychotherapy: Systematic review and meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 175(10), 961-969.

Johansson, P., Høglend, P., Ulberg, R., Amlo, S., Marble, A., Bøgwald, K. P., … & Heyerdahl, O. (2010). The mediating role of insight for long-term improvements in psychodynamic therapy. Journal of consulting and clinical psychology, 78(3), 438.

Forsvar:

Perry, J. C., & Bond, M. (2012). Change in defense mechanisms during long-term dynamic psychotherapy and five-year outcome. American Journal of Psychiatry, 169(9), 916-925.

AG Hersoug, K-P Bøgwald, P Høglend (2005). Changes of Defensive Functioning. Does Interpretation Contribute to Change?  Clinical Psychology and Psychotherapy, (2005), 12, 288-296. DOI: 10.1002/cpp.444

Overføring:

Ulberg, R., Amlo, S., & Høglend, P. (2014). Manual for transference work scale; a micro-analytical tool for therapy process analyses. BMC psychiatry, 14(1), 291.

KOMMENTAR: Inneholder mange konkrete eksempler på overføringsintervensjoner gitt i klinisk praksis.

Motoverføring:

Dahl, H. S. J., Høglend, P., Ulberg, R., Amlo, S., Gabbard, G. O., Perry, J. C., & Christoph, P. C. (2017). Does therapists’ disengaged feelings influence the effect of transference work? A study on countertransference. Clinical psychology & psychotherapy, 24(2), 462-474. 

Ulberg, R., Amlo, S., Hersoug, A. G., Dahl, H. S. J., & Høglend, P. (2014). The effects of the therapist’s disengaged feelings on the in‐session process in psychodynamic psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 70(5), 440-451.

Allianse:

Nissen-Lie HA, Havik OE, Høglend PA, Rønnestad MH, Monsen JT. Patient and therapist perspectives on alliance development: therapists’ practice experiences as predictors. Clin Psychol Psychother. 2015;22(4):317-327. doi:10.1002/cpp.1891

Ad pkt 1 og 3:

Fonagy, P. (2015). The effectiveness of psychodynamic psychotherapies: an update. World Psychiatry, 14(2), 137-150.

Ad pkt 4:

Hill, C. E., Spiegel, S. B., Hoffman, M. A., Kivlighan Jr, D. M., & Gelso, C. J. (2017). Therapist expertise in psychotherapy revisited. The Counseling Psychologist, 45(1), 7-53.

Heinonen, E., & Nissen-Lie, H. A. (2020). The professional and personal characteristics of effective psychotherapists: A systematic review. Psychotherapy Research, 30(4), 417-432.