Madness and the social link- ved Francoise Davoine

Tid:                                Fredag 13.september 2019, kl. 08:30 -16:00 Sted:                              Scandic Nidelven hotell, Trondheim Seminaravgift:            2200 NOK Godkjenning: Kurset er søkt godkjent som tellende videre- og etterutdanning for leger og psykologer hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening Påmelding: Bindende påmelding sendes til Turid Bakken via e-post: Turid.Bakken@getmail.no Vennligst oppgi navn, adresse og e-post på deltager. […]

Støtt Matrix!

«Kjære medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi Vi henvender oss til deg for støtte til drift av Matrix, nordisk tidsskrift for psykoterapi. Matrix tør være godt kjent for instituttfolk. Tidsskriftet har eksistert i over 30 år og har vært en viktig publikasjons-arena for klinikere og forskere med interesse for psykodynamiske psykoterapiformer. Vi har nå […]

Til NPF: Høringssvar psykoterapiveiledning

Høringssvar psykoterapiveiledning Institutt for Psykoterapi ønsker med dette å levere høringssvar vedrørende den foreslåtte endringen av psykoterapiveiledningen i psykiaterutdanningen. Institutt for Psykoterapi var de første som fikk oppdrag av Den norske legeforening å utdanne psykoterapiveiledere. Under et seminar i regi av Norsk psykiatrisk forening i 1965, ble Instituttet gitt ansvar for å drive psykoterapiutdannelsen både […]

Instituttet søker etter MEDLEMMER TIL WEB-REDAKSJONEN

Vi trenger to personer til Web-redaksjonen, ett medlem og en leder. Instituttet ser det som viktig å stimulere til at medlemmene er aktive med debatt og faglige innlegg på nettsiden. I denne sammenheng trenger vi noen som kan dekke journalistiske og redaksjonelle oppgaver på instituttets nettside. Videre trenger vi noen som kan stå for jevnlig […]

Spørreundersøkelse om hjemmesiden

Webutvalget foretok våren 2014 en spørreundersøkelse om Instituttets hjemmeside blant medlemmer og kandidater ved Instituttet for Psykoterapi. Nedenfor følger en oppsummering av svarene på spørreundersøkelsen. Utsendelse av invitasjoner: Første epost med invitasjon om å delta i undersøkelsen ble sendt ut 24. mars, med påminnelser etter en og to uker. Undersøkelsen var anonym. Vi brukte Instituttets […]

Informasjon om ny Web-side

Vår nye hjemmeside er basert på WordPress, som er et moderne publiseringsverktøy for web. Dette vil gjøre det enklere å administrere innholdet på hjemmesiden, og det gir oss også nye muligheter for at medlemmer og kandidater ved Instituttet kan delta i publisering av innhold. Web-siden har fått et design som tilpasser seg visning på ulike skjermstørrelser. […]