FERENCZI WORKSHOP III

Til Kandidater og medlemmer ved Institutt for psykoterapi og andre interesserte: INVITASJON TIL FERENCZI WORKSHOP III – lørdag 5.nov 2016. kl. 09.00 – 15.00 på Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15. Tema: Mutual analysis (Gjensidig analyse). Dette var Ferenczis siste eksperimentering med klinisk psykoanalyse. Han hadde i mange år hatt en amerikansk terapeut / healer i […]

FERENCZI WORKSHOP II: CONFUSION OF TONGUES. KLINISKE IMPLIKASJONER.

Til medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi (og evt. andre interesserte): Bli med på vårens vakreste eventyr! FERENCZI WORKSHOP II – LØRDAG 9.APRIL 2016 – KL.09.00-15.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15. Dette blir en ny anledning til å bli mer kjent med Sandor Ferenczi og hans kliniske tenkning. Det blir også en fortsettelse […]

Utbrenthet, stagnasjon eller utvikling? Empiriske og teoretiske bidrag til forståelsen av psykoterapeuters faglige utvikling.

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 13. januar 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg HELGE RØNNESTAD, professor emeritus, Psykologisk institutt, UiO Utbrenthet, stagnasjon eller utvikling? Empiriske og teoretiske bidrag til forståelsen av psykoterapeuters faglige utvikling.   Rønnestad vil formidle noe av kunnskapen om temaet fremskaffet gjennom to studier:  (1) En surveystudie som […]

Velkommen til Ferenczi – workshopen lørdag 21.11.15

Til alle kandidater og medlemmer ved Institutt for psykoterapi: Velkommen til Ferenczi – workshopen lørdag 21.11.15 kl.09.00 – 15.00. Det vises til tidligere kunngjøring av dette. Workshopen er tenkt som en markering av utgivelsen av boka The Legacy of Sandor Ferenczi, redigert av Adrienne Harris og Steven Kuchuck (2015). Det er å håpe at så […]

BOKANMELDELSE – LUCAS: THE PSYCHOTIC WAVELENGTH

  Linda Elisabet Huneide, Ngoc Nguyen-Pham, Mona Stordalen, Reidar Tyssen   Den engelske psykiateren Richard Lucas levde fra 1943-208, og har skrevet denne ene boken, «The Psychotic Wavelength», som utkom i 2009 på Routledge (Taylor and Francis). Boken, som er på 335 sider har undertittelen «a psychoanalytic perspective fro psychiatry», og er utgitt i serien […]

Instituttet søker etter MEDLEMMER TIL WEB-REDAKSJONEN

Vi trenger to personer til Web-redaksjonen, ett medlem og en leder. Instituttet ser det som viktig å stimulere til at medlemmene er aktive med debatt og faglige innlegg på nettsiden. I denne sammenheng trenger vi noen som kan dekke journalistiske og redaksjonelle oppgaver på instituttets nettside. Videre trenger vi noen som kan stå for jevnlig […]

Spørreundersøkelse om hjemmesiden

Webutvalget foretok våren 2014 en spørreundersøkelse om Instituttets hjemmeside blant medlemmer og kandidater ved Instituttet for Psykoterapi. Nedenfor følger en oppsummering av svarene på spørreundersøkelsen. Utsendelse av invitasjoner: Første epost med invitasjon om å delta i undersøkelsen ble sendt ut 24. mars, med påminnelser etter en og to uker. Undersøkelsen var anonym. Vi brukte Instituttets […]

Invitasjon til diskusjon rundt «Organisering og ledelse ved Institutt for Psykoterapi»

Gjennom de senere årene har det vært flere innspill rundt organiseringen av ledelse og organisasjonsform ved Instituttet, både i Styret og på generalforsamlinger. Styret har vurdert behovene for endring i organisering ut fra flere forhold. Instituttets posisjon har endret seg gjennom de senere år; fra å være en idealistisk pionèrorganisasjon til å bli en etablert […]

Er diagnose skjebne?

Annita Sawyer, PhD, er Assistant Clinical Professor of Psychiatry ved Yale University. Hun er også privatpraktiserende psykoterapeut. I mai i år holdt hun et foredrag med tittelen “Is Diagnosis Destiny?”  ved The 9th Annual Yale NEA-BPD Conference. (Nedenfor finner du video med hele foredraget.) Foredraget er et viktig, og svært personlig, innlegg om farene ved et snevert fokus på symptomer og […]