Kompetansekrav for veiledere

Søknad om godkjenning som veileder vurderes i hvert enkelt tilfelle av Utvalg for kandidatutdanning. Søker er selv ansvarlig for å dokumentere sin kompetanse, bl.a. gjennom attestasjoner.
For å være i virksomhet som veileder ved Instituttet, må man være medlem ved Instituttet.

Det forutsettes at veiledere deltar på de regelmessige veiledermøtene i forbindelse med oppstart, ettårs evaluering og sluttevaluering av seminarer, og i tillegg er det ønskelig at man deltar på de årlige veilederseminarene som arrangeres av Utvalg for Etterutdanning.

Godkjenning gis i hvert tilfelle ut fra en helhetsvurdering, og i tillegg til personlig egnethet, må søker for å kunne bli vurdert, oppfylle følgende minstekrav:

For veileder ved innføringsseminar:
1. Fullført og godkjent gjennomføring av videregående seminar, eller tilsvarende kompetanse.
2. Minimum et års erfaring som psykoterapeut etter fullført utdanning.

For veiledere ved videregående seminar:
1. 10 års praksis, hvorav minst 5 år med klientell med ulik grad av patologi: nevrose- /borderline-/psykose. Spesialistkompetanse i klinisk psykologi eller psykiatri imøtekommer kravet til variert erfaring med ulike diagnosekategorier.
2. Godkjent videregående seminar ved Institutt for Psykoterapi eller tilsvarende, og 5 års relevant klinisk praksis etter kursbevis.
3. Personlig ikke-trygdefinansiert psykoterapi i form av psykoanalyse eller intensiv psykoterapi som må ha omfattet minimum 300 timer.
4. Minimumskrav til veiledning av egne terapier:
150 timer hos minst 2 veiledere med kvalifikasjoner svarende til Instituttets regler. (Kfr veiledningskrav ved innføringsseminar og videregående seminar i undervisningsplanen). Veiledningen skal foregå med frekvens en time pr uke eller dobbelttime hver annen uke.
5. Veilederen skal ha ervervet teoretisk kunnskap om veiledning ved deltagelse i undervisning/seminar(er) i emnet.
6. Yrkeserfaring må omfatte minst 5 års psykoterapeutisk praksis, som har karakter av psykoanalyse eller intensiv psykoterapi, på hel- eller deltid etter fullført utdanning (kfr. pkt 2,3 og 4) basert på psykoterapeutiske metoder der begrepene ubevisste prosesser, overføring og motstand ligger til grunn.
Veileder skal være i slik praksis i sin funksjonstid som veileder.
7. I løpet av sin yrkeskarriere skal veileder ha vært, og fortsatt være, aktiv deltager i et psykoterapeutisk fagmiljø, som sikrer videreutvikling av terapeutisk teori og praksis.
8. Veileder skal ha undervisnings- og psykoterapiveiledningserfaring av studenter på universitetsnivå eller av psykologer/leger etter egen godkjent psykoterapiutdanning. Kravet til omfanget av dette fastsettes i hvert enkelt tilfelle utfra en helhetsvurdering.
I spesielle tilfelle og etter individuell vurdering kan UK godkjenne veiledere for Videregående seminar der hvor minimumskravene ikke er oppfylt.
Der fullt kvalifisert veileder ikke kan skaffes, kan UK gi dispensasjon for veiledning av navngitt kandidat. Dispensasjonen gjelder ikke klarering for veilederoppgaver generelt.

Oslo, 12.11.15, Utvalg for kandidatutdanning, Institutt for psykoterapi.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.