Publikasjoner av medlemmer

Liste over publikasjoner

Artikler og bøker publisert i 2000 eller senere. I tillegg er det gjort et utvalg av eldre publikasjoner.
Klikk på forfatternavn for å vise/skjule referanser
[toggle title=»Anthi, Per»]

 • Anthi, P.R. (1981). Analysis of Non-Verbal Behavior: A way to facilitate reconstruction of early psychic development? Scand. Psychoanal. Rev.4, 5-16.
 • Anthi, P.R. (1981). Ibsen. Narcissism and Creativity. Scand. Psychoanal. Rev.4, 161-176.
 • Anthi, P.R. (1982). The Primal Scene in Sandemose’s Murder Mysteries: Creativity in Writing and in Psychoanalytic Treatment. Scand. Psychoanal. Rev.5, 91-104.
 • Anthi, P.R. (1983). Reconstruction of Preverbal Experiences. J. Amer. Psychoanal. Assn.,31, 33-58.
 • Anthi, P. (1985). Sven Lidmans Livsuppgørelse. (Sven Lidman coming to terms with his life): Carl-Erik Brattemo. Lund: Doxa AB, 1984.. Scand. Psychoanal. Rev.8, 65-66.
 • Anthi, P.R. (1986). Non-Verbal Behaviour and Body Organ Fantasies. Their Relation to Body Image Formation and Symptomatology. Int. J. Psycho-Anal.67, 417-428.
 • Anthi, P.R. (1989). Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H. C. Andersen. (The Fairy Bridge. Psychoanalystic Essays on H. C. Andersen): Martin Lotz. Copenhagen: Gyldendal, 1988. Scand. Psychoanal. Rev.12, 85-86.
 • Anthi, P. (1989). Formal Defensive Aspects of Cognition and Modes of Thinking Exemplified by Freud’s Case History of the Rat Man. Scand. Psychoanal. Rev.12, 22-37.
 • Anthi, P.R. (1990). Freud’s Dream in Norekdal Style. Scand. Psychoanal. Rev.13, 138-160.
 • Anthi, P.R. (1995). Resistance Analysis and Psychic Reality. Psychoanal. St. Child50, 032-047.
 • Anthi, P.R. (1999). Roald Amundsen: A Study in Rivalry, Masochism and Paranoia. Int. J. Psycho-Anal.80, 995-1010.
 • Anthi, P.R. (2001). Mellem Mennesker. Træk af indfølingens psykologi. (Between people. Traits of the psychology of empathy).: Gammelgaard, J. Copenhagen: Gads Forlag, 2000.Scand. Psychoanal. Rev.24,129-130.
 • Anthi, P.R. (2008). Psykoanalysens Aktualitet (The Actuality of Psychoanalysis). Rosenbaum, B., Balint, S., Gammelgård, J., Lunn, S., Aagaard, S. (eds.): Copenhagen: Forlaget Multivers ApS, 2007. Scand. Psychoanal. Rev.31,128-130.
 • Anthi, P.R. (2010). Sigmund Freud. Forelesninger til innføring i psykoanalyse. Med et innledende essay av Per Anthi. Bokklubbens Kulturbibliotek.

[/toggle]
[toggle title=»Bjerke, Espen»]

 • Bjerke, E. (1995). Victim of fate? A presentation of the concept of «fate neurosis». Scand. Psychoanal. Rev.18, 80-90.

[/toggle]

[toggle title=»Binder, Per-Einar»]

 • Binder, P.E. (2005). The meaning bearing other: a relational view on the child psychotherapeutic process. Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry33, 657-670.
 • Binder, P.E., Nielsen, G.H. (2005) Balancing losses and growth. A relational perspective on identity formation in the second half of life. Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry33, 431-451.
 • Binder, P.E. (2006). At the verge of unthinkable anxiety – On the relevance of a neurophysiologically informed relational perspective on meaning making in psychosis.International Forum of Psychoanalysis15, 201-211.
 • Binder, P.E. (2006) Searching for the enriching sense of otherness. The psychoanalytic psychotherapist as a meaning bearing other. International Forum of Psychoanalysis,15,162-168.
 • Binder, P.E., Nielsen, G.H. (2006) Selvet og relasjonene – nyere psykoanalytiske perspektiv. I: Gulbrandsen, L.M. (Red.), Oppvekst og psykologisk utvikling: innføring i psykologiske perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget, s. 104-138.
 • Binder, P.E. (2006) Før og nå – forståelsen av overføring i den relasjonelle psykoanalysen.Tidsskrift for Norsk Psykologforening43, 917-924.
 • Binder, P.E., Nielsen, G.H., Vøllestad, J, Holgersen, H., Schanche, E. (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening43, 899-908.
 • Binder, P.E. (2006). Den relasjonelle vending i psykoanalyse og psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening43, 897-898.
 • Binder, P.E. (2007). Å videreutvikle rommet for meningssøkende og meningsskapende psykoterapi. Impuls. Tidsskrift for Psykologi2, 18-25.
 • Binder, P.E. (2007). Between tradition and change: Teaching psychoanalysis within psychology and psychiatry. International Forum of Psychoanalysis16, 49-52
 • Binder, P.E., Holgersen, H., Nielsen. G.H. (2008) Re-establishing contact: A qualitative exploration of how therapists work with ruptures in adolescent psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research8, 239-245.
 • Binder, P.E., Holgersen, H., Nielsen, G.H. (2008). Establishing a bond that works. A qualitative study of how psychotherapists make contact with adolescent patients.European Journal of Psychotherapy and Counselling10, 55-69.
 • Binder, P.E., Holgersen, H. (2008). Den håpefulle utprøving. Forholdet mellom kasusformulering og vekstbefordrende terapeutiske intervensjoner i lys av kontroll-mestringsteori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening45, 958-968.
 • Binder, P.E. (2008). Det mellommeneskelige møtet i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening45, 930-931.
 • Binder, P.E., Vøllestad, J. (2010). Å være til stede sammen: Oppmerksomt nærvær i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening47, 112-117.
 • Binder, P.E., Holgersen, H., Nielsen. G.H. (2009). Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients’ conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research9, 250-256
 • Binder, P.E. (2009). Following old paths to new places -Thirdness, mentalization and the search for a transformational meeting. International Forum of Psychoanalysis18, 168-176.
 • Binder, P.E., Holgersen, H., Nielsen. G.H. (2010). What is a «good outcome» in psychotherapy? A qualitative exploration of the former patient’s point of view.Psychotherapy Research20, 285 – 294.
 • Binder, P.E. (2011). Et oppmerksomt liv – om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi. Bergen: Fagbokforlaget
 • Binder, P.E., Moltu, C., Hummelsund, D., Sagen, S., Holgersen, H. (2011). Meeting an adult ally on the way out into the world: Adolescent patients’ experiences of useful psychotherapeutic ways of working at an age when independence really matters.Psychotherapy Research21, 554-566.

[/toggle]
[toggle title=»Bratlie, Synnøve»]

 • Bratlie, Synnøve (2006) Innblikk, Arneberg forlag

[/toggle]
[toggle title=»Buhl, Charlotte»]

 • Buhl, C. (1985,1990). Kampen om Kroppen. Universitetstsforlaget, Oslo (Også oversatt til dansk, svensk og tysk)
 • Buhl, C. (1988). Psykoterapi med pasienter med anorexia nervosa og bulimia nervosa.Nordisk psykiatrisk Tidsskrift42, 439-444
 • Buhl, C. (1990). Følelser og kropp, Behandling av alvorlige spiseforstyrrelser.Universitetsforlaget, Oslo
 • Buhl, C. (1996). Overvekt og slanking. Psykologisk forståelse og behandling av overvekt.Universitetsforlaget Oslo
 • Buhl, C. (2002). Eating Disorders as Manifestations of Developmental Disorders: Language and the Capacity for Abstract Thinking, in Psychotherapy of Eating Disorder. European Eating Disorders Rev.10, 138-145.
 • Buhl, C. (2011). Klinisk intervjuing av unge voksne med spiseforstyrrelser. I: Det kliniske Intervjuet bind II. Red von der Lippe og Rønnestad. Gyldendal

[/toggle]
[toggle title=»Carli, Amalia»]

 • Carli, A. og Ruud, A.K. (2003). Barn av psykisk syke asylsøkere og flyktninger. Noen refleksjoner. Linjer, Nr. 1
 • Carli, A. og Ruud, A.K. (2004). Børn af psykisk syge asylansøgere –nøgle refleksjoner.Sosial Udviklings center, København, Danmark
 • Carli, A. (2005). Refugee Children Re-united with their Parents. I: Johnsen, Berit (ed)Socio-Emotional Growth and Developmnet of Learning Strategies, University of Oslo
 • Carli, A. (2011). Barn og ungdom som ofre for rasisme, Psykologi i kommunen, Nr. 5, årgang 46.

[/toggle]
[toggle title=»Føyn, Per»]

 • Føyn, P., Shaygani, S. (2010). Psykodynamisk behandling av ruslidelse. Oslo, Universitetsforlaget.

[/toggle]
[toggle title=»Haga, Eivind»]

 • Haga, E. (1969). Taushetens tale. Artikkelsamling for medarbeidere ved Dikemark sykehus,2, 47-50.
 • Jørstad, J., Haga, E. (1970). Holdning i et terapeutisk miljø. Arbeidsterapeuten13,87-90.
 • Haga, E. (1977). Psykiaterutdannelse og familieforhold. Fokus på familien5, 28-36.
 • Haga, E. (1978). Psykoterapi og familieliv. Nord Psykiat Tidsskr 32, 593-601.
 • Haga, E. (1980). Den gode psykoterapeut – et medmenneske. Nord Psykiat Tidsskr 34, 603-10.
 • Haga, E. (1982). Hjelpeløse hjelpere – legen som psykiatrisk pasient. Nord Medicin97, 273-4.
 • Haga, E. (1985). The wet grave, sudden death and the bereaved. Nord Psykiat Tidsskr ,39, 23-8.
 • Haga, E. (1987). Credoeffekten i lege/pasientforholdet. Tidsskr Nor 107, 678-9.
 • Haga, E. (1988). Mareritt etter incest – en viktig senfølge. Tidsskr Nor Lægeforen108, 3238-40.
 • Haga, E. (1988). The Nordic sea-ghost tradition and bereavement after sudden death. I: Chigier, E. ed. In: Grief and bereavement in comtemporary society. Vol 3. London: Freund Publishing House, pp 32-8.
 • Haga, E. (1989). The nightmare – a riding ghost with sexual connotations. Nord Psykiatr Tidsskr43, 515-20.
 • Haga, E. (1989). Tillit og mistro. Tidsskr Nor Lægeforen109, 1198-9.
 • Haga, E. (1989). Legers ekteskap. Tidsskr Nor Lægeforen109, 2631-5.
 • Haga, E. (1990). Selvmordsgjennomgang – psykologisk autopsi. Tidsskr Nor Lægeforen,110, 3643-4.
 • Haga, E. (1991). Egenbehandling og familien. I: Gude T. red. Psykiatrisk vidsyn. Oslo: Universitetsforlaget pp 116-21.
 • Haga, E. (1994). Credo-effekten i psykoterapi. I: Psykoanalyse og menneskebilde. Stavanger: Psykiatrisk Opplysningsfond Forlag, pp 11-6.
 • Haga, E. (1995). The psychoanalytic therapist and his family. An essay for young therapists and their spouses. Nord J Psychiatry49, 203-7.
 • Haga, E. (1998). Hvorfor er det viktig for psykiatrien i et område, at den er psykodynamisk forankret? Matrix15, 143-55.
 • Haga, E. (2000). Oskar Pfister som psykoterapeut for brødrene Kristian og Harald Schjelderup. Tidskr Nor Lægeforen120, 3779-83.
 • Haga, E., Thorgaard, L. (2001). Tro, håb og kærlighed i psykoterapi. Matrix18, 141-60.
 • Haga, E., Thorgaard, L. (2003). Tiden sårer alle læger. Månedsskr Prakt Lægegern81, 5-15.
 • Haga, E. (2003). Eivind Berggravs kontakt med Oskar Pfister og Carl Gustav Jung – et 70års minne. Tidsskr sjelesorg12, 135-43.
 • Haga, E. (2004). Dale-direktør – Norges første psykoanalytiker? I: «…alt det galna..»Rogaland psykiatriske sjukehus 1913-2003. Redaksjon: Jan Olav Johannessen m. fl. Stavanger: Hertervig Forlag, pp 80-8.
 • Haga, E. (2006). Legefamilien. I: Roness A., Matthiesen S.B. (red.) I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Bergen: Fagbokforlaget, pp 182-97.
 • Haga, E. (2006). Presten og legen – to vitale hjelpere. I: Paulsen L.J. et.al.Sykehuspresten: hverdagen og håpet. Stavanger: Hertervig Forlag, pp 131-40.
 • Thorgaard, L., Haga, E. (2006) I: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi: Relationsbehandling i psykiatrien. Bd 1 . Stavanger: Hertervig Forlag

[/toggle]
[toggle title=»Kanter, Harald»]

 • Kanter, H. (2005). Skildringer av psykisk lidelse i Alf Prøysens debutbok. Tidsskr Nor Lægeforen125, 3454-6

[/toggle]
[toggle title=»Lorentzen, Steinar»]

 • Lorentzen, S., Varvin, S. (1999). The role of psychoanalysis as a theoretical system and treatment method in future psychiatry. Scandinavian Psychoanalytic Review22, 255-257.
 • Lorentzen, S. (2003). Long-term analytic group psychotherapy with outpatients. Evaluation of process and change. Doctoral thesis. University of Oslo.
 • Lorentzen, S., Høglend, P. (2004). Predictors of change during long-term analytic group psychotherapy. Psychotherapy & Psychosomatics73, 25–35.
 • Lorentzen, S., Sexton, H., Høglend, P. (2004). Therapeutic Alliance, Cohesion and Outcome in a Long-term Analytic Group. Nordic Journal of Psychiatry58, 33-40.
 • Lorentzen, S. (2004). Comparing Large Group Processes within Group Analytic Training Programs in Norway and the Baltics. Group28, 211-226.
 • Lorentzen, S., Høglend, P. (2005). Predictors of change during and after long-term analytic group psychotherapy. Journal of Clinical Psychology61, 1541-1553.
 • Lorentzen, S. (2005). Group Therapy. In: G.L. Albrecht (ed.) Encyclopedia of disability.Sage Publications.
 • Lorentzen, S., Maar, V., Sørlie, T. (2006). A training-program in group analysis in The Baltic States – Six years of experience. Group Analysis39, 494-516.
 • Lorentzen, S. (2006). Contemporary Challenges for Research in Group Analysis. A review.Group Analysis39, 321-340.
 • Lorentzen, S., Høglend, P. (2008). Moderators of the effects of treatment length in long-term psychodynamic group psychotherapy. Psychotherapy & Psychosomatics77, 321-322.
 • Lorentzen, S. (2008). Cohesion, Alliance, and Outcome in Group Psychotherapy: Comments on Joyce et al. (2007) and Johnson (2008). International Journal of Group Psychotherapy,58, 403-409.
 • Lorentzen, S. (2009). Miljøterapi av borderlinepasienter. Fokus på motoverføringsreaksjoner i staben. Matrix26, 158-176.
 • Lorentzen, S. (2010). Writing Manuals for Psychodynamic group Treatments. In Press.Group Analysis.
 • Lorentzen, S., Ruud T., Gråwe R. W. (2010). Group therapy in community mental health centres. A Norwegian survey. Nordic Psychology62, 21-35.
 • Lorentzen, S. (2010). The Islands of the Blest. Some ideas of how group analysis can survive. Comments to Foulkes lecture 2010. In Press.
 • Lorentzen, S., Høglend, P., Martinsen, E.W., Ringdal, E. (2011). Practice Based Evidence: Patients who did not respond to group Analysis. International Journal of Group Psychotherapy61, 367-395.
 • Lorentzen, S., Rønnestad, M.H., Orlinsky, D. (2011). Sources of influence on the professional development of psychologists and psychiatrists in Norway and Germany.European Journal of Psychotherapy and Counselling13, 141-152.
 • Lorentzen, S., Bakali, J.V., Hagtvet, K.A., Ruud, T., Høglend, P. (2012). Psychodynamic group psychotherapy: Impact of group length and therapist professional characteristics on development of therapeutic alliance. Clinical Psychology and Psychotherapy19, 420-33 DOI:10.10002/cpp.758.

[/toggle]
[toggle title=»Mandelid, Leif Jonny»]

 • Mandelid, L.J. (2004). Early Psychoses, Vancouver, Canada 2004. Tanker i tiden omkring tidlig intervensjon ved psykoser. Dialog: Bulletin for SEPREP15, 52-58.
 • Mandelid, L.J. (2005). SEPREPs Utdanning i psykoterapi ved psykoser. Status etter 15 år.Dialog: Bulletin for SEPREP15, 46-50.
 • Mandelid, L.J. (2006). Behandling av rusavhengighet og komorbiditet. Hva hjelper, og hvorfor? Dialog: Bulletin for SEPREP16, 37-46.
 • Mandelid, L.J. (2006). Anmeldelse: Manualen EASE – Examination of Anomalous Self-Experience av Josef Parnas et al 2005. Dialog: Bulletin for SEPREP16, 48-51.
 • Mandelid, L.J. (2006). Varige relasjoner og nonverbal gester. – Tradisjon, nytenkning og teknisk mangfold gjennom femti år med utvikling av psykoterapi ved psykoser. Dialog: Bulletin for SEPREP16, 65-81.
 • Mandelid, L.J. (2007). Ni myter om schizofreni. Dialog: Bulletin for SEPREP17, 27-30.
 • Mandelid, L.J. (2007). Dodofugl-dommen og psykoterapeutens credo. Dialog: Bulletin for SEPREP17, 32-42) Tidligere utgitt i TNPF 2003.
 • Mandelid, L.J. (2007). Mulighetene i en bedringsorientert tenkning og praksis i psykisk helsevern. Dialog: Bulletin for SEPREP17, 70-72.
 • Mandelid, L.J. (2008). Om bedre forståelse. Videre utvikling av SEPREPs Utdanning i psykoterapi ved psykoser. Dialog: Bulletin for SEPREP18, 8-27.
 • Mandelid, L.J. (2008). Fakta om SEPREPs psykoterapiutdanning. Fra UP til UPP: En pragmatisk utdanning i psykoterapi ved psykoser på ulike nivåer. Dialog: Bulletin for SEPREP,18, 72-77.
 • Mandelid, L.J. (2008). Fra nytenkning til ny praksis. – Bedringsperspektiv og brukermedvirkning i morgendagens psykiske helsevern. Dialog: Bulletin for SEPREP18, 9-25.
 • Mandelid, L.J. (2008). Evaluering av SEPREPs Utdanning i individuell psykoterapi ved psykoser (UPP). Dialog: Bulletin for SEPREP18, 43-48.
 • Mandelid, L.J. (2009). Kommentarer til Psykosens anatomi: Skisse til en subjektivitetsmodell. Dialog: Bulletin for SEPREP19, 35-41.
 • Mandelid, L.J. (2009). Fra gjenstand til medborger. – Myndiggjøring av personen via bekreftelse i dialog, felles virkelighetsforståelse og personlig narrativ i bedring fra alvorlig psykisk lidelse. Dialog: Bulletin for SEPREP19, 50-74.
 • Mandelid, L.J. (2010). Relasjonsbehandlingens plass. Dialog: Bulletin for SEPREP20, 45-48.
 • Mandelid, L.J. (2010). Utviklingen av SEPREPs Utdanning av individuell psykoterapi ved psykoser (UPP) – Seks ”revolusjoner” på 20 år. Dialog: Bulletin for SEPREP20, 83-88.
 • Mandelid, L.J. (2010). Minneord over Lars Thorgaard. Dialog: Bulletin for SEPREP2020, 9-10.
 • Mandelid, L.J. (2010). Innledning og kommentarer til Lars Thorgaards tekst: ”Om psykose, mestring og virkelighed – om en modell for forklaring af psykiske lidelser”. Dialog: Bulletin for SEPREP20, 10-12.
 • Mandelid, L.J., Stordahl, K.I. (2011). Rehabilitering ved alvorlige psykiske lidelser. Hjemme eller på sykehus? Dialog: Bulletin for SEPREP21, 63-65.
 • Mandelid, L.J. (2011). Psykosepsykoterapiens forankring i tilknytningsteori, relasjon og konstruksjon av biografi. Referat fra XV Annual Course of Schizophrenia: ”Crises, Emotions and Psychoses” i Madrid 25.-27. November 2010. Dialog: Bulletin for SEPREP21, 61-70.
 • Mandelid, L.J. (2011). Moralsk behandling – etter tohundreårsnatten. Dialog: Bulletin for SEPREP21, 18-32.

[/toggle]
[toggle title=»Mondrup, Lise»]

 • Mondrup, L. (2000). Viden og fortælling i psykoanalysen. Agrippa – psykiatriske tekster20, 55-72.
 • Mondrup, L. (2003). Ulykkelig på sin egen måde. I: Andreasen, J. og Stevnhøj, A.L.Beretninger om depression. København. Gads Forlag, 104-125.
 • Mondrup, L., Rosenbaum, B. (2010). Interpersonal problems in the prodromal state of schizophrenia. An exploratory study. Psychosis2, 238-247.

[/toggle]
[toggle title=»Rørosgaard, Olaf»]

 • Rørosgaard, O. (2008). Indre frihet i analytisk arbeid med drøm. Bulletinen14, 1, 9-13, Institutt for psykoterapi, Oslo.
 • Rørosgaard, O. (2012). Om drømmen i psykoanalytisk psykoterapi. I Ulberg, Hershoug og Knutsen (red.). Psykoterapi i utvikling, Akademika forlag, Oslo 2012.

[/toggle]
[toggle title=»Råbu, Marit»]

 • Råbu, M., Hytten, K. (1998) Psykoanalysen hinsides Freud. Tidsskr nor legeforen118, 4746-50.
 • Råbu, M. (2008) ”Ikke sånn at jeg har følt at nå går jeg under, men” Når terapeuten plutselig blir borte – og kommer tilbake. Tidsskrift for Norsk Psykologforening45, 141-150.
 • Råbu, M., Hytten, K., Haavind, H., Binder, P.E. (2010) Development through interruptions and reparations – A case study of a mutually challenging psychotherapy. European Journal of Psychotherapy and Counselling12, 287-302.
 • Råbu, M. (2011) Relational development in psychotherapy from beginning to end: Connecting structural and interpersonal aspects of psychotherapy. Doktoravhandling ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Råbu, M., Haavind, H. (2011) Coming to an end: A case study of an ambigous process of ending. Counselling and Psychotherapy Research, First Article, 1-9.
 • Råbu, M., Halvorsen, M.S., Haavind, H. (2011) Early relationship struggles: A case study of alliance formation and reparation. Counselling and Psychotherapy Research11, 23- 33 (Special issue: The contribution of systematic case study research to building an evidence base for counselling and psychotherapy).

[/toggle]
[toggle title=»Semb, Mona»]

 • Semb, M. (2007). Stendhalsyndromet: Når renessansekunst fører til nervøse sammenbrudd.Tidsskrift for Norsk Psykologforening44, 893-899.

[/toggle]
[toggle title=»Skårderud, Finn»]

 • Skårderud, F. (1984). Farvel til institusjonen. Om deinstitusjonalisering i psykiatrien. Oslo: Gyldendal.
 • Skårderud, F., Ekern, P. (1990). Den vanskelige pasient – eller den vanskelige relasjon.Tidsskrift for Den norske lægeforening110, 851-853. Tidsskriftkassetten, lydkassett.
 • Skårderud, F. (1991). Sultekunstnerne. Kultur, kropp og kontroll. Oslo: Aschehoug. Norsk paperbackutgave 2000. Dansk utgave 1992. København: Tiderne Skifter.
 • Skårderud, F. (1994). Idéhistorier om kroppen. Tidsskrift for den norske lægeforening114, 177-184.
 • Skårderud, F. (1994/1998). Nervøse spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Skårderud, F. (1998). Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Abstract from the 25th Nordic Psychiatric Congress. Nordic Journal of Psychiatry, supplement 41, volume 52, 130.
 • Skårderud, F. (1998). Uro. En reise i det moderne selvet. Oslo: Aschehoug.
 • Skårderud, F., Isdahl, P. J. (red.) (1998). Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie. Universitetsforlaget: Oslo.
 • Skårderud, F. (1999). Federico Fellini. Et essay om kreativitet. Ariadne-serien. Oslo: Gyldendal.
 • Skårderud, F. (2000). Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug. Paperbackutgave 2003.
 • Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. (2001). The history of eating disorders in Norway.European Eating Disorders Review9, 217-228.
 • Skårderud, F. (2001). Skammens stemmer. Om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet. Tidsskrift for Den norske lægeforening121, 1613-7.
 • Skårderud, F. (2002). E-psyken. Terapi på nettet. Om relasjoner og ”netikette” i cyberrommet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening39, 520-527.
 • Skårderud, F. (2003). Sh@me in cyberspace. Relations without faces. The e-media and eating disorders. Editorial. European Eating Disorders Review11, 155-169.
 • Skårderud, F. (2003). Hvem har sett nøtter blø? Et essay om føde og fett. Tidsskrift for Norsk Psykologforening40, 412-417.
 • Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I: Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul 6 og 7, sider 224-226. Oslo: Gyldendal Undervisning.
 • Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta.
 • Skårderud, F., Rosenvinge, J.H, Götestam, K.G. (2004). Spiseforstyrrelser. En oversikt.Tidsskrift for den norske Lægeforening15, 1938-42.
 • Skårderud, F., Nasser, M. (2004). The open body. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication.
 • Skårderud, F. (2004). Den kommuniserende kroppen. Spiseforstyrrelser og kultur. Tidsskrift for den norske Lægeforening1242365-2368.
 • Skårderud, F. (2004). Andre reiser. Essays. Oslo: Aschehoug Paperbackutgave 2005.
 • Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I: Børtnes, J., Kraft S.E., Mikaelsson, L. (red.), Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s. 323-342. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I: Graugaard, C., Møhl, B., Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk.
 • Skårderud, F., Nygren, P., Edlund, B. (2005). “Bad Boys’” Bodies. The embodiment of troubled lives. Body image and disordered eating among adolescents in residential childcare institutions. Clinical Child Psychology and Psychiatry10, 395-411.
 • Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I: Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s. 23-294. Oslo: Aschehoug.
 • Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I: Brørup, M., Hauge, L. (red.), Gyldendals psykologihåndbog, s. 327-348. København: Gyldendal.
 • Skårderud, F. (2006). Psykoterapi og eksistens. Irvin D. Yalom – portrett og samtale.Tidsskrift for Norsk Psykologforening43 (3), 248-265.
 • Skårderud, F. (2006). Introduksjon til Schopenhauer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening,43 (3), 257-259.
 • Skårderud, F. (2006). Refiguring identity. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication.
 • Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I: Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse – og sosialfag, s. 157-158. Oslo: Gyldendal Undervisning.
 • Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang, G.H., Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s. 45-64. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I: Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet, s. 147-166. København: Hans Reitzel forlag.
 • Skårderud, F. (2007). Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa eating disorders. Doctoral dissertation. University of Oslo. Oslo: Unipub.
 • Skårderud, F. (2007). Eating one’s words. Part I. ‘Concretised metaphors’ and reflective function in anorexia nervosa. An interview study. European Eating Disorders Review15, 163-174.
 • Skårderud, F. (2007). Eating one’s words. Part II. The embodied mind and reflective function in anorexia nervosa. Theory. European Eating Disorders Review15, 243-252.
 • Skårderud, F. (2007). Eating one’s words. Part III. Mentalisation-based psychotherapy for anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. European Eating Disorders Review15, 323-339.
 • Skårderud, F. (2007). Shame and pride in anorexia nervosa. Descriptions: A qualitative study. European Eating Disorders Review15, 81-97.
 • Skårderud, F. (2007). Gutter har også kropper. Om mat, maskulinitet og problematiske kroppspraksiser. Redaksjonell kommentar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening44, 2-3.
 • Skårderud. F., Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In: Nasser, M., Baistow, K., Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the female body and mental health, pp. 17-27. London/New York: Brunner-Routledge.
 • Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med kreft. Radiumhospitalet 75 år, s. 200-234. Oslo: Aschehoug.
 • Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I: Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A., Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s. 604-618. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Skårderud, F. (2008). Å oppdage et mesterverk. Den russiske legen og forfatteren Leonid Tsypkin. Tidsskrift for den norske Legeforening128, 2475-7.
 • Skårderud, F. (2008). Sulten, spriten og skammen. Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Den svenske poeten Gunnar Ekelöf, Tidsskrift for norsk psykologforening,45, 1396-1411.
 • Skårderud, F. (2008). Speilets dronning. Skjønnhet, gymnastikk og melankoli. Keiserinne og dronning Elisabeth av Østerrike-Ungarn. Tidsskrift for norsk psykologforening45, 832-44.
 • Skårderud, F. (2008). Sult – biografiske essays om kropp og tegn. Tidsskrift for norsk psykologforening45, 410-11.
 • Skårderud, F. (2008). Hellig anoreksi. Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena. Tidsskrift for norsk psykologforening45, 408-20.
 • Skårderud, F., Sommerfeldt, B. (2008). Mentalisering – et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for den norske Legeforening128, 1066-9.
 • Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år, s. 69-78. Hamar: Norsk Tipping AS.
 • Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I: Nygren, P., Thuen, H. (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s. 211-220. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I Åmås, K.O., Bruland, Ø.S. (red.) Life with cancer, s. 200-233. Oslo: Aschehoug.
 • Skårderud, F. (2009). Mentalising and eating disorders. Psychiatry in the flesh: Embodiment of troubled lives. International edition of doctoral dissertation. Köln: Lambert Academic Publishing.
 • Skårderud, F. (2009). Taxi driver – filmatisk portrett av den søvnløse. Tidsskrift for Den Norske Legeforening129, 1779.
 • Skårderud, F. (2009). Nulltimen. Poeten Dorothy Parker og søvnløshet. Tidsskrift for Den Norske Legeforening129, 1901.
 • Skårderud, F. (2009). Det vonde lyset. Søvnløshet i malerkunsten. Edward Hoppers melankoli. Tidsskrift for Den Norske Legeforening129, 2022-2023.
 • Skårderud, F. (2009). Selvskading og idrett. En kasuistisk tilnærming. Tidsskrift for Den Norske Legeforening129, 888-90.
 • Skårderud, F., Sommerfeldt, B. (2009). Selvskading og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Den Norske Legeforening129, 877-81.
 • Skårderud, F. (2009). Smertens bilder. Selvskading i film. Tidsskrift for Den Norske Legeforening129, 896-9.
 • Skårderud, F. (2009). Kroppens tekster. Selvskading i skjønnlitteratur. Tidsskrift for Den Norske Legeforening129: 773–5.
 • Skårderud, F. (2009). Hilde Bruch revisited and revised. European Eating Disorders Review,17, 83-88.
 • Skårderud, F. (2009). Modningsangst. Mannen som ikke kunne vokse opp. Peter Pans forfatter James M. Barrie. Tidsskrift for norsk psykologforening46, 548-563.
 • Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. Rohde I.H., Vildalen, S. (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s. 18-24. Kristiansand: Portal forlag.
 • Skårderud, F. (2010). Michael Jacksons nese. Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Tidsskrift for norsk psykologforening47, 1103-1111.
 • Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist (1937-2004) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus. Tidsskrift for norsk psykologforening47, 916-929.
 • Skårderud, F. (2010). Det ondes familieproblem. Filmskaperen Michael Haneke. Tidsskrift for den norske legeforening18, 1837-40.
 • Skårderud, F. (2010). Kjøttkunstneren. Skrekkregissøren David Cronenberg om kjøttets lyst og om kropp og sinn ute av kontroll. Tidsskrift for norsk psykologforening47, 203-217.
 • Skårderud, F., Haugsgjerd, S., Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Skårderud, F. (2011). Sol og stål. Kroppsbygging som selvbygging. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas (1925-1970) kropp som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt.Tidsskrift for norsk psykologforening48, 981-993.
 • Skårderud, F. (2011). Den fenomenale kroppen. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening48, 932-649.
 • Skårderud, F. (2011). Flukten til kroppen. Fem refleksjoner om selvskade. Tidsskrift for den norske Legeforening131, 486.
 • Skårderud. F. (2011). Two minds in the text. Complex cases. A commentary. Journal of Personality and Mental Health5, 80-84.
 • Skårderud, F. (2011). Skammens politiske geografi. Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for norsk psykologforening48, 436-450.
 • Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I: Moum, T., Schrøder Kristiansen, G., Sævareid, A. (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s. 63-65. Oslo: Cappelen Damm.
 • Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til Hustvedt, S., Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om nervene mine, s. 7-16. Oslo: Aschehoug.
 • Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I: Straand, S. (red.), Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s. 136-157. Oslo: Kommuneforlaget.
 • Skårderud, F. (2012). Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Historiske betraktninger om spiseforstyrrelser og Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Skriftserie.
 • Skårderud, F. (2012). The hungry athlete. Eating disorders in sports. I Saltin et al. (red.), Kvinnor och idrott. Stockholm: SISU.
 • Skårderud, F. (2012). Spiseforstyrrelser. I: Drevon, C.A., Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Skårderud, F., Fonagy, P. (2012). Eating disorders. In: Bateman, A., Fonagy P. (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice, s. 347-383. Washington DC: American Psychiatric Publishers.

[/toggle]
[toggle title=»Sleire, Bernt Halvard»]

 • Sleire, B. H. (2006). Combination of Psychotropics in Psychoanalytic Psychotherapy: Psychotherapeutic Challenges, Scandinavian Psychoanalytic Review29, 115-121.

[/toggle]
[toggle title=»Steen, Ragnhild»]

 • Larsen, S., Steen, Nergård, R. (1990). Når vi alle? En studie av samiske og norske klienters bruk av Finnmark fylkeskommunes Rusinstitusjon. Tidsskrift for Norsk Psykolog Forening27, 330-334.
 • Larsen, S., Steen, Nergård, R. (1990). Dropout fra behandling ved Finnmark Fylkeskommunes rusinstitusjon. Tidsskrift for Norsk Psykolog Forening29, 32-35.
 • Larsen, S., Steen, Nergård, R. (1991). Cultural Background and Drinking Patterns in Northern Norway. British Jounal of addiction85, 1469-1471.
 • Larsen, S., Steen, Nergård, R. (1991). Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen. Tidsskrift for Norsk Psykolog Forening

[/toggle]
[toggle title=»Stokkeland, Jon Morgan»]

 • Stokkeland, J.M. (2003). Drømmen som metaforens arnested, del 1. Matrix20, 55-90.
 • Stokkeland, J.M. (2003). Drømmen som metaforens arnested, del 2. Matrix20, 115-147.
 • Stokkeland, J.M. (2004). Mennesket som selvfortolkende vesen. Psyke & Logos25, 762-801.
 • Stokkeland, J.M. (2005). Jeg hadde slik en underlig drøm i natt… Nordisk Psykologi57, 345-364.

[/toggle]
[toggle title=»Svartberg, Martin»]

 • Svartberg, M., Stiles, T. C., Seltzer, M. H. (2004). Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for Cluster C personality disorders. American Journal of Psychiatry161, 810-817.
 • Svartberg, M., McCullough, L. (2010). The Cluster C personality disorders: prevalence, phenomenology, treatment effects, and principles of treatment. In: Clarkin, J., Fonagy, P., Gabbard G. (eds.), Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders: A Clinical Handbook. (Chapter 13, pp 337-368). New York: American Psychiatric Press.

[/toggle]
[toggle title=»Sørlie, Tore»]

 • Sørlie, T., Stausland, R. (1982). Somatiske sykdommer presentert som psykiatriske lidelser.Tidssk Nor Lægeforen102, 234-236.
 • Sørlie, T. (1995). Psykoterapi – omgitt med taushet eller dialog? Dialog5, 36 – 43.
 • Sørlie, T. (1995). Psychotherapy with severely disturbed patients. Nord J Psychiatry49, Suppl. 34: 93 – 96.
 • Sørlie, T., Maar, V., Lorentzen, S. (2000). Coping with Language problems in a group analytic block-training programme in the Baltic states. Ricerche sui Gruppi5, 75 – 81.
 • Sørlie, T., Maar, V., Lorentzen, S. (2001). Mestring av språkproblemer i et gruppeanalytisk utdanningsprogram i de Baltiske stater. Matrix4, 375-383.
 • Sørlie, T., Sexton, H., Busund, R., Sørlie, D. (2001). A global measure of physical functioning: Psychometric properties. Health Services Research36, 1109-1124.
 • Sørlie, T., Sexton H. (2001). The factor structure of ”The Ways of Coping Questionnaire” and the process of coping in surgical patients. Journal of Personality and Individual Differences30, 961-975.
 • Sørlie, T., Sexton H. (2001). Predictors of the process of coping in surgical patients.Journal of Personality and Individual Differences30, 947-960.
 • Sørlie, T., Borg, M., Jessen, Pia., Tuseth, K. (2001). Er Legeforeningens godkjenning av tverrfaglige kurs uhensiktsmessig? Tidsskr Nor Legeforen121, 221 – 2.
 • Sørlie, T, Sexton, H. (2004). Predictors of change in health locus of control. Personality and Individual Differences36, 991-1004.
 • Sørlie, T., Nergaard, J.I. (2005). Treatment satisfaction and recovery in Saami and Norwegian patients following psychiatric hospital treatment. Transcultural Psychiatry42, 295-316.
 • Sørlie, T., Busund, R., Sexton, H., Sørlie, D. (2005). Pasienttilfredshet etter opphold i kirurgisk avdeling. Tidsskr Nor Legeforen125, 756-759.
 • Sørlie, T., Rosenvinge, J.H., Bremnes, R., Balteskard, L., Dahl, A.A., Klepp, O., Fosså, S.D. (2006). Management satisfaction in survivors of testicular cancer. Anticancer Research,26, 1463-70.
 • Sørlie, T., Busund, R., Sexton, J.,Sexton, H., Sørlie, D. (2007). Video information combined with individualized information sessions – effects upon emotional well-being following coronary artery bypass surgery – a randomized trial. Patient Education and Counseling65, 180-88.
 • Sørlie, T., Lazienskiene, J., Asvydiene, S., Ponomarev, O. (2007). The introduction of group therapeutic activities at a traditional Russian psychiatric hospital: Resistance and change.Group31, 203-213.
 • Sørlie, T., Parniakov, A., Rezvy, G., Ponomarev, O. (2010). Psychometric evaluation of the Ward Atmosphere Scale in a Russian psychiatric hospital. Nordic Journal of Psychiatry64, 377-83.
 • Sørlie, T., Rezvy, G., Høifødt, T.S., Yashkovich, V., Proselkova, V. (2011). Collaboration in psychiatry between Archangelsk and Northern Norway. Tidsskr Nor Legeforen131, 1568-70.

[/toggle]
[toggle title=»Thorvik, Arne»]

 • Thorvik, A. (2000). Frihet som medisinsk problem – rettspsykiatri i filosofisk lys, Tidsskr Nor Legeforen120, 2154-8.
 • Thorvik, A. (2002). Freud versus Kant – The superego in the service of evil. I: Herrestad, H. (red): Philosophy in Society. Oslo: Akademika.
 • Thorvik, A. (2003). «Død i December…til applaus» – en biografisk skisse av W.A. Mozart.Tidsskr Nor Legeforen123, 3573-4.
 • Thorvik, A. (2005). Suicidets etikk – hovedlinjer i vestlig filosofi. I: Herrestad, H., Mehlum, L. (red): Uutholdelige liv. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Thorvik, A. (2005). Om psykodynamisk forståelse av suicid. I: Herrestad H., Mehlum, L. (red): Uutholdelige liv. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Thorvik, A. (2007). ”The character of Norwegians which appear to make them less prone to suicide”. Suicidologi12, 6-10.
 • Thorvik, A. (2008). Å stå på Freuds skuldre: hovedlinjer i psykodynamisk forståelse av suicid. Suicidologi13, 5-9. (gjenopptrykk: Informasjonsbulletin, Institutt for Psykoterapi, 2011; 17 (2))
 • Thorvik, A. (2008). Strafferettslig utilregnelig – vitenskap eller skjønn?, Tidsskr Nor Legeforen128, 1864-6.
 • Thorvik, A. (2009). Emigrasjon som patologi: om Ørnulv Ødegårds studie av psykiske lidelser hos norske utvandrere til USA. Suicidologi14, 3-7.
 • Thorvik, A. (2009). Stjernene og barndommen. Om det vitale hos Gunvor Hofmo.Suicidologi14, 3-6.
 • Thorvik, A. (2010). ”Beyond reasonable doubt” – om suicidrater basert på det angloamerikanske coroner-systemet. Suicidologi15, 3-7.
 • Thorvik, A. (2011). ”Indikator på samfunnets patologi”. Om DDR og suicidraters politiske betydning. Suicidologi16, 3-9.
 • Thorvik, A. (2011). Suicid som etisk fenomen – teoretiske og empiriske perspektiver (doktoravhandling). Unipub.

[/toggle]
[toggle title=»Tjelta, Svein»]

 • Tjelta, S., Broch, H.P., Lossius K. (1987). Ubevisste Samspill – Om projektiv identifikasjon.Oslo, Cappelen forlag.
 • Tjelta, S. (2005). Between Matrix and Manuals; Molde 08.08. – 12.08. 2005. Refleksjoner og inntrykk fra det XIII symposium i gruppeanalyse. København, Matrix, 2006, s. xx-xx.
 • Tjelta, S. (2006). Storgruppedynamikk: Kulturbygging eller patologistudie. Perspektiver i endring. København. Matrix nr. 3.
 • Tjelta, S. (2008). Idealisation – Devaluation; its relation to the social unconscious and the ordering discourses on man,mind and mental treatment. www.group-psychotherapy.com/…/GAS08Tjelta – En presentasjon ved Trinity Collegde, Dublin.
 • Tjelta, S. (2009). Kommentar til Earl Hoppers The Wounded Bird; En utdypning av det sosiogenetiske grunnlag for bruken av begrepet det sosialt ubevisste. København, Matrix, 2009; 2, xx-xx.
 • Tjelta, S. (2010). ISO-TYPEN: Den panoptiske nidkjærhet, det uhyggelige og kimen til en ny sosialkarakter. København. Matrix nr. 3.
 • Tjelta, S. (2012). THE ISO-TYPE : The Panoptic zeal, the uncanny, and the seeds of a new social character Antatt til publisering i tidsskriftet Group Analysis, London UK.
 • Tjelta, S. (2012). The Making of the ISO-TYPE Social Character within the Panoptic Matrix.I: Auestad, L.(ed). Psychoanalysis and Nationalism.Bok In Press, London; Karnac Books. Due 2012.
 • Tjelta, S. (2012). The Foundation Matrix and the “Global Village in relation to the dynamics of Idealisation and Denigration in Modern Society (with some examples from Norway). I: Hopper,E. og Weinberg, H. (eds): The Social Uncounscious in Persons, Groups and Societies VOL II: Mainly Foundation Matrices. (In Press, due 2012 -2013), London Karnac Books.

[/toggle]

[toggle title=»Træsdal, Tove»]

 • Traesdal, Tove (2005).”When the analyst dies: dealing with the aftermath”. Journal of the American Psychoanalytic Association, 53;1235-1255.
 • Traesdal, Tove (2006) Book review: «Generation: Preoccupations & conflicts in contemporary psychoanalysis by Jean White, Routledge 2006.» I: Scandinavian Psychoanalytic Review (2010) 33, 75-77.
 • Træsdal, Tove (2009) André Greens begrep ”DEAD MOTHER” – en presentasjon. Kateksis, nr. 1, 2009, Norsk Psykoanalytisk Institutt.
 • Træsdal, Tove (2012) «Når terapeuten blir alvorlig syk eller dør.» I: Red. Ulberg, Hersoug, Knutsen: Psykoterapi i Utvikling; Akademia Forlag 2012; 263-276.
 • Traesdal, Tove (2013) «Analysis lost and regained.» I: Red. Gabriele Junkers: The Empty Couch. The taboo of ageing and retirement in psychoanalysis, Routledge, 2013, s. 82-90. Tysk oversettelse: «Der Verlust des Analytikers – Wunde oder Wachstum?» I: Hg. Gabriele Junkers: Die leere Couch. Der Abschied von der Arbeit als Psychoanalytiker. Psychosozial-Verlag, 2013, s. 157-171.
 • Træsdal, Tove (2013) «Establishing Thirdness. Overcoming an impasse in the treatment of a patient with a delusional disorder.» Scandinavian Review of Psychoanalysis 36, no.2, s. 89-96.
 • Tove Træsdal (2015) “The embodiment of words – A clinical study”. Scandinavian Review of Psychoanalysis 38, no.2, s. 116-123.

[/toggle]
[toggle title=»Vaglum, Per»]

 • Vaglum, P. (2003). Psykosens fire faser – belyst med dikt av Gunvor Hofmo. I : Johannessen, J., Bloch Thoresen, G.R.: Den gode psykoterapeut. Hertervig forlag, Stavanger, s.47-54.
 • Vaglum, P. (2003). Psykoseprodromet i Gunvor Hofmos liv og diktning. Tidsskrift for Den norske lægeforening123), 1225-1229.
 • Vaglum, P. (2003). Psykoterapi og kjærlighet. Fortelling om et vendepunkt. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00326-5. 178 s.
 • Vaglum, P. (2004). Revisjonen. En annerledes lærebok i psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00513-6. 222 s.
 • Vaglum, P. (2005). Hvorfor måtte de bli forfattere? Om selvtillit, identitet og yrkesvalg hos fire samtidsforfattere Vinduet59, 64-75.
 • Vaglum, P. (2005). Den første pasienten. Fortelling om et avgjørende møte. Stavanger: Hertervig Forlag. ISBN 82-92023-194. 160 s.
 • Vaglum, P. (2009). Empati på pensum. Om narrativ sakprosa. Prosa, 15, nr 2.

[/toggle]
[toggle title=»Varvin, Sverre»]

 • Varvin S. (1985). Speilstadiet, den imaginære og den symbolske orden. (The mirrorstage, the imaginary order and the symbolic order) Agrippa, psykiatriske tekster7, 361-368.
 • Varvin S. (1985). Psykose og tenkning. (Psychosis and thinking) Agrippa, psykiatriske tekster7, 197-202.
 • Varvin, S., Hauff, E. (1998). Psychoanalytically Oriented Psychotherapy With Torture Victims. In: Jaranson, J.M., Popkin, M.K. (eds.) Caring for Victims of Torture (ISBN 0-88048-774-7) American Psychiatric Press, Inc. Washington DC and London, England: pp 117-130.
 • Varvin, S. (1998). Psychoanalytic Psychotherapy with Traumatized Refugees: Integration, Symbolization and Mourning. American journal of psychotherapy52, 64-71.
 • Varvin, S. (1994). Some psychoanalytic perspectives on the Nazi Genocide. I: Lavik, N.J., Nygård, M., Sveaass, N., Fannemel, E. (eds.) Pain and Survival. Human Rights and mental Health. Scandinavian University Press. Oslo, Copenhagen, Stockholm.
 • Varvin, S. (2002). Psykoanalysen og homoseksualitet. (Psychoanalysis and homosexuality)Tidsskrift for Norsk Psykologforening39, 635-637.
 • Varvin, S. (2003). Fremmedfrykt. (Xenophobia) Linjer, Psykososialt senter for flyktninger,13, 28-32.
 • Varvin, S. (2003). Psykoanalytiske perspektiver på terrorisme. (Psychoanalytic perspectives on terrorism). Impuls. Tidskrift for psykologi57, 35-42.
 • Varvin, S. (2003). Terrorist mindsets: destructive effects of victimisation and humiliation.Psyke & Logos24, 196-208.
 • Varvin, S., Rosenbaum, B. (2003). Extreme traumatisation; strategies for mental survival.International Forum of Psychoanalysis12, 5-16.
 • Varvin, S. (2003). Which patients should avoid psychoanalysis, and which professionals should avoid psychoanalytic training? A critical evaluation. Scandinavian Psychoanalytic Review26, 109-122.
 • Varvin, S., Volkan, V.D. (eds) (2003). Violence or Dialogue? Psychoanalytic insights on terror and terrorism.. London: International Psychoanalysis Library. ISBN 0-952390-52-3. 274 s. Book (Translated to Italian and Portuguese)
 • Varvin, S (2003). Trauma and its after-effects. In: Varvin, S., Volkan, V.D. (eds). Violence or Dialogue? Psychoanalytic insights on terror and terrorism. London: International Psychoanalysis Library 2003. ISBN 0-952390-52-3. s. 206-216.
 • Varvin, S. (2003). Terrorism and victimization: individual and large-group dynamics. In: Varvin, S., Volkan, V.D. (eds). Violence or Dialogue? Psychoanalytic insights on terror and terrorism.. London: International Psychoanalysis Library 2003. ISBN 0-952390-52-3. s. 53-72.
 • Varvin, S. (2003). Conclusion. In: Varvin, S., Volkan, V.D. (eds). Violence or Dialogue? Psychoanalytic insights on terror and terrorism.. London: International Psychoanalysis Library 2003. ISBN 0-952390-52-3. s. 237-242.
 • Varvin, S. (2003). Flukt og Eksil. Traume identitet og mestring. (Flight, trauma and exile). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00375-3. 256 pp.
 • Varvin, S. (2003). Mental space and survival in times of terror. I: Terrorism and the Psychoanalytic Space: International Perspectives from Ground Zero. New York: Pace University Press 2003. ISBN 0944473636.
 • Varvin, S. (2003). Psychotherapy with a victim of extreme violence: Clinical case report and qualitative analysis. In: Pluralism and unity? Methods of research in psychoanalysis. London: International Psychoanalysis Library. ISBN 0-952390-53-1. s. 168-183.
 • Varvin, S. (2003). Mental survival strategies after extreme traumatisation. Copenhagen: Multivers Academic. ISBN 87-7917-075-7. 445 s.8 Revised version of doctoral thesis as book.
 • Varvin, S. (2003). Vold eller dialog? Psykoanalytisk forståelse av terror og terrorisme. (Violence or dialogue? Psychoanalytic understanding of terror and terrorism). In: Kirke og Kultur, 5/6.
 • Varvin, S. (2005). Humiliation and the victim identity in conditions of political and violent conduct. Scandinavian Review of Psychoanalysis28, 1.
 • Varvin, S. (2006). Behandling av överlevare efter extrem traumatisering. (Tretament of survivors of extreme traumatisation). In: Sandell, R. (Red.) Trauma i vår tid (ss 61-83). Stockholm: Svenska psykoanalytiska föreningen.
 • Varvin, S. (2006). Comment to Sexuality: a conceptual and historical essay by A. Haynal. In: Identity, Gender and Sexuality. 150 years after Freud. Eds: Fonagy, P., Krause, R., Leuzinger–Bohleber, M. International Psychoanalytical Association, London. Pp- 33-42.
 • Varvin, S. (2006). Traumatic political events. Ide (ISSN 0101-3106) published by Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, in São Paulo, Brazil.
 • Varvin, S. (2006). Behandling av överlevare efter extrem traumatisering. (Treatment of survivors of extreme traumatisation). In: Sandell, R. (Red.) Trauma i vår tid (ss 61-83). Stockholm: Svenska psykoanalytiska föreningen.
 • Varvin, S. (2007). On psychoanalytic research.I: Vukosavljevic Gvozden, T. (URed) (2007). Psihoanaliza nakon Frojda.
 • Varvin, S. (2007). Torturens virkninger på kropp, sinn og relasjoner. Impuls, 3,61: 20-31.
 • Varvin, S. (2008). Flyktningepasienten. Oslo. Universitesforlaget, (bok)
 • Varvin, S. (2008). Comment to: Parens, H: Resilience. In: Good feelings. Psychoanalytic reflections on positive emotions and attitudes. S. Akhtar (ed). The International Psychoanalysis Library pp:363-370.
 • Varvin, S., Aasland, O.G. (2009). Legers forhold til flyktningpasienten. Tidsskr Nor Legeforen129, 1488-90.
 • Varvin, S. (2009). Love and otherness. Scand. Psychoanal. Rev.32, 56-58.
 • Varvin, S. (2009). Det Nordiska Jubiléet: Dansk-Norsk foreningen 75 år. Bulletinen for den Svenska psykoanalytiske föreningen. Nr 46.
 • Varvin, S. (2009). The modernisation process: trauma and agression. Shanghai Archives of Psychiatry. Vol 21. December 31.
 • Varvin, S, Haugsgjerd, S. (2010). Psykoanalysen i Norge. Arr – idehistorisk tidsskrift. 2-3. Ss. 106-110.
 • Varvin, S. (2010). Sammensatte psykiske og psykososiale problemer hos flyktninger og innvandrere”. I: «Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn». (2010) Skårderud, Haugsgjerd, Stänicke (reds). Gyldendal, Oslo.
 • Varvin, S. (2010). Overgrep og traumatisering I: «Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn». (2010) Skårderud, Haugsgjerd, Stänicke (reds). Gyldendal, Oslo.
 • Varvin, S. (2010). How to understand and help the chronic traumatised patient (review of articles). DMM news, no 10, june 2010. Iasa-dmm.org.
 • Varvin, S. (2010). Psychoanalysis and Human Rights. International Psychoanalysis18, 36-38.
 • Varvin, S., Rosenbaum, B. (2011). Severely traumatized patients’ attempt at reorganizing their relations to others in psychotherapy. In “Another kind of evidence” Freedman, N., Hurvich. M. (eds) Karnac Books.
 • Varvin S., Gerlach, A. (2011). Development of psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis in China. In: 100 years of the IPA. The Centenary History of International Psychoanalytical Association. 1910 – 2010. Eds: Peter Loewenberg & Nellie L. Thompson. Karnac. London.

[/toggle]
[toggle title=»Zachrisson, Anders»]

 • Zachrisson, A. (1998). Transference: polarities and paradoxes. Scandinavian Psychoanalytic Review21, 183-198.
 • Zachrisson, A. (1999). Contempt and self-contempt. From the analysis of a 10-year-old boy. Scandinavian Psychoanalytic Review22, 189-206.
 • Zachrisson, A., Zachrisson, H.D. (2005). Validation of psychoanalytic theories. Towards a conceptualisation of references. Int. J. Psychoanal86, 1353-71.
 • Zachrisson, A. (2005). Adolescent psychoanalysis: How we work – clinical models in practice. Panel report. Int. J. Psychoanal86, 525-29.
 • Zachrisson, A. (2006). Analytic work with adolescents. Reflections on the combination of strict method and creative intuition in psychoanalysis. Scandinavian Psychoanalytic Review,29, 106-114.
 • Zachrisson, A. (2008). Neutrality, tenderness and the analyst’s subjectivity. Reflections on the analytic relationship. Scandinavian Psychoanalytic Review31, 86-94.
 • Zachrisson, A. (2008). Motoverføring og endringer i synet på den psykoanalytiske relasjonen. Tidskrift for Norsk Psykologforening45, 939-948.
 • Zachrisson, A., Junkers, G., Tuckett, D. (2008). To be or not to be a psychoanalyst – How do we know a candidate is ready to qualify? Difficulties and controversies in evaluating psychoanalytic competence. Psychoanalytic Inquiry28, 288-3088.)
 • Zachrisson, A. (2008). A note on the concept of stimulus in perceptgenetic theory. In: Process and Personality. Actualization of the personal world with process-oriented methods. Editors: Smith, G.J.W., Carlsson, I.M.. Frankfurt: Ontos Verlag, p 65-76.
 • Zachrisson, A. (2009). Countertransference and changes in the conception of the psychoanalytic relationship. International Forum of Psychoanalysis18, 177-188.
 • Zachrisson, A. (2011). Psychoanalytic Therapies. In R.J. Levesque (Ed.). Encyclopedia of Psychoanalysis (pp. 2202-10). New York: Springer.
 • Zachrisson, A. (2011). Dynamics of psychoanalytic supervision: a heuristic model.International Journal of Psychoanalysis92, 943-961 /doi:10.1111/j, 1745-8315.2011.00417.x/.

[/toggle]

Lenker til artikler

Artikler om psykodynamisk psykoterapi skrevet av medlemmer ved Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk Forening.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.