Jubileumsbok

Instituttet feiret sitt 50-årsjubileum i 2012 og har utgitt en jubileumsbok med tittelen «Psykoterapi i utvikling».

9788232100156Boken formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum i boken, og flere sentrale behandlingsformer og temaer er viet egne kapitler: Distinksjon mellom psykoterapi og psykoanalyse, relasjonell psykoterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi, allianse i psykoterapi, overføring, motoverføring og projektiv identifikasjon, utviklingspsykologi, arbeid med drømmer i terapi og integrering av psykoterapikunnskap i moderne nevrovitenskap. Ulike sider av den kliniske hverdagen og hva det innebærer å være psykoterapeut blir diskutert, i tillegg til problemstillinger rundt opplæring i psykodynamisk psykoterapi.

Kapitlene har temaer som grenser mot hverandre og utfyller hverandre, men kan leses enkeltvis, og er velegnet til bruk i undervisning. Boken henvender seg til alle som arbeider med psykodynamisk psykoterapi eller holder på å utdanne seg i denne terapiformen, studenter og andre med interesse for dette feltet.

Bla i boken

Boken kan kjøpes ved henvendelse til Instituttet.

 

Psykoterapi i utvikling

INNHOLDSFORTEGNELSE:

 • Ord fra ledelsen
 • Ord fra redaksjonen

Del I: Ulike behandlingsformer og rammer for terapi:

 • Karsten Hytten og Marit Råbu: Hva skal vi med psykoterapi?
 • Tormod Knutsen: Psykoanalytisk psykoterapi eller psykoterapeutisk psykoanalyse?
 • Per Einar Binder: Før og nå – relasjonell psykoterapi og forståelsen av overføring
 • Anne Grete Hersoug: ”Jeg tror terapeuten liker meg” – om betydningen av allianse i psykoterapi
 • Anders Zachrisson:Terapeutens indre arbeid; Refleksjoner over motoverføring og nøytralitet, metode og etikk
 • Randi Ulberg, Per Høglend: Overføringsarbeid i psykodynamisk psykoterapi – Hvorfor virker det, hvordan og for hvem?
 • Lars Christian Opdal: Erotisert overføring og grenseoverskridelser.
 • Rune Johansen: Utvikling; alltid i relasjon.  Psykodynamisk utviklingspsykologi
 • Geir Høstmark Nielsen:Korttids dynamisk psykoterapi.  Litt historikk, grunnleggende prinsipper og kliniske tilnærmingsmåter
 • Finn Skårderud: Terapiens essens. Om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi
 • Peter Fonagy & Anthony Bateman: Mentalization-based treatment for borderline personality disorder: A brief history of its development and its roots in psychoanalytic theory and practice
 • Rune Johansen: Psykoterapi og hjerne
 • Olaf Rørosgaard: Om drømmen i psykoanalytisk psykoterapi
 • Jan Ole Røvik: Hva gjør det med oss å være terapeuter?
 • Tove Træsdal: Når terapeuten blir alvorlig syk eller dør
 • Kjell-Petter Bøgwald: Er det mulig å forske på psykodynamisk terapi?
 • Tor-Johan Ekeland: Psykoterapi – det siste asyl? Om forholdet mellom rammevilkår og psykoterapi

Del II: Institutt for psykoterapi 1962 – 2012; utvikling og perspektiv

 • Kari Holm,Egil Hundevadt,Tor Jakob Sandvik,Tove Kjersti Kjølseth : Institutt for Psykoterapi – bakgrunn og utviklingslinjer
 • Agnar Berle og Tormod Knutsen: Etablering og utviklingen av undervisningsvirksomheten ved Institutt for Psykoterapi
 • Per Nerdrum: Pedagogikk, klima og læringsutbytte ved utdanning i psykodynamisk psykoterapi: Utdanningen ved Institutt for Psykoterapi – kandidatenes erfaringer
 • Tormod Knutsen og Tulla Grip: Institutt for Psykoterapi i bilder og tall – oppsummering av de første 50 år
 • Kjell-Petter Bøgwald: Hva gjør egentlig terapeuten i terapitimene?
 • Tor Jakob Sandvik: Samtaler med Carola Mann

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.