Søknadsskjema

Til Norsk Psykoanalytisk Institutt og Institutt for Psykoterapi
Søknad om opptak ved obligatorisk program for spesialiteten i voksenpsykologi

  Fornavn:

  Etternavn:

  Fødselsdato:

  Adresse:

  Fakturaadresse:

  Telefon:

  E-post:

  Ferdig psykolog, år:

  Ferdig fellesprogrammet, år:

  Tidligere praksis:

  Nåværende praksis:

  Informasjon om veiledning:

  Jeg er inneforstått med at praksis og veiledning må godkjennes av psykologforeningen. Jeg godkjenner at jeg kan bli kontaktet med informasjon vedrørende utdanningen. Påmelding er bindende.