Megan Virtue – Psychoanalysis: the body-mind and psychosomatics

Institutt for Psykoterapi inviterer til dagsseminar i Oslo og i Trondheim. Seminar i Oslo arrangeres lørdag den 2. april 2022 kl.09.00-17.00Seminar i Trondheim arrangeres lørdag 11. juni 2022 kl.09.00-17.00 Klikk her for programmet til «Psychoanalysis: the body-mind and psychosomatics» Megan Virtue is a Training Analyst and Supervisor of the British Psychoanalytical Society. After reading humanities […]

Claustrum – endags seminar om Donald Meltzers psykoanalytiske teorier

Tidspunkt: Lørdag 14. oktober 2017 kl. 0900-1600 Sted: Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15, Oslo Etterutdanningsutvalget ved Institutt for psykoterapi ser for tiden nærmere på Donald Meltzers psykoanalytiske anvendelse og utvikling av Kleins og Bions teorier. Som innledning til dette har vi så langt studert to filmer: Henry Selicks «Coraline» og Anthony Minghellas «The talented Mr. […]

Sommarmøte 7. juni 2017. Forelesing ved Peter Normann Waage: JEG OG VI. Forholdet mellom individualitet og felleskap i Russland og Norge.

Sommarmøte 7. juni 2017 kl 1800 I sitt foredrag 7. juni vil Waage behandle hovedtrekk ved den russiske mentalitetshistorien med særlig vekt på den enkeltets plass i samfunnet og kollektivets oppfatning av den enkelte. Den russiske historien og samtiden blir satt i kontrast med den vestlige forståelsen av individets plass i samfunnet. Dette er svære […]

Filmkveld: The Talented Mr. Ripley, innleiing ved psykolog Olaf Rørosgaard

INSTITUTTET INVITERER TIL FILMKVELD Onsdag den 29. mars 2017 kl. 1800 (NB! tidspunktet). I instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Vi har, hausten 2016 og i 2017, planlagt å ha to filmkveldar og to seminar for fordjuping i Donald Meltzers claustrum-omgrep og teoriar. Claustrum omgrepet utforskar og skildrar klaustrofobiske fenomen. Den første, «Coraline», […]

Velkommen til fagmøte 18. januar 2017: Stillheit som kommunikasjon. Om nonverbal dialog og terapeutisk prosess. Foredraget er ved Torhild Leira

Instituttet inviterer til fagmøte 18. januar kl 19 Fagleg innslag ved psykolog Torhild Leira. Leira er Cand. psychol., psykoanalytikar og barneanalytikar, læreanalytikar, i eigen praksis. Ho har i mange år undervist i utdanning ved følgande institusjonar: Universitetet, Institutt for Psykoterapi, Nic Waals Institutt, Norsk Psykoanalytisk Institutt. Ho grunnla i 1986, i samarbeid med tre kolleger, […]

Filmkveld: Vising av filmen «Coraline» og innleiing ved psykolog Olaf Rørosgaard

INSTITUTTET INVITERER TIL FILMKVELD Onsdag den 2. november 2016 kl. 1800  (NB! tidspunktet). I instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Vi har, hausten 2016/våren 2017, planlagt  å ha to filmkveldar og to seminar for fordjuping i Donald Meltzers claustrum-omgrep og  teoriar. Claustrum omgrepet utforskar og skildrar klaustrofobiske fenomen. For å levendegjere dette vil […]

Laurdagsseminar med Johan Eriksson: Psykoanalysen – mellom kvardagsleg og vitenskapleg psykologi, ein vitenskap om subjektiviteten

INSTITUTTET INVITERER TIL SEMINARDAG Laurdag 14. november 2015 kl. 09.00-1600 Stad: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo Førelesar: Johan Eriksson. Doktor i teoretisk filosofi, privatpraktiserande psykoanalytikar, ansvarleg utgjevar av Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian Psychoanalytic Review.     Föreläsning 1 Titel: Psykoanalys – mellan vardaglig och vetenskaplig […]