Laurdagsseminar med Johan Eriksson: Psykoanalysen – mellom kvardagsleg og vitenskapleg psykologi, ein vitenskap om subjektiviteten

INSTITUTTET INVITERER TIL SEMINARDAG

Laurdag 14. november 2015 kl. 09.00-1600

Stad: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Førelesar: Johan Eriksson. Doktor i teoretisk filosofi, privatpraktiserande psykoanalytikar, ansvarleg utgjevar av Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian Psychoanalytic Review.

 

 

Föreläsning 1

Titel: Psykoanalys – mellan vardaglig och vetenskaplig psykologi.

Innehåll: I denna föreläsning kommer jag att diskutera hur man filosofiskt ska förstå vad ”psyke” är för den moderna experimentella psykologin, och vidare hur man ska förstå vad vi menar med psyke inom ramen den vardagspsykologi vi alla rör oss med då vi spontant försöker förstå och förklara våra egna och andras känslor, tankar, reaktioner och handlingar. Utifrån denna diskussion kommer jag sedan försöka karaktärisera den psykoanalytiska psykologin, i Freuds tappning, som en utvidgning av vardagspsykologin. Slutligen ska jag försöka svara på hur vi på basis av denna karaktärisering ska förstå psykoanalysens begrepp om psykiskt lidande, det omedvetna, försvarsmekanismer, drifter och den psykosexuella kroppen.

Föreläsning 2 

Titel: Psykoanalys – en vetenskap om subjektiviteten

Innehåll: Denna föreläsning är en fortsättning på den föregående. Om vi karaktäriserar psykoanalysen som en utvidgning av vardagspsykologin, vad betyder detta för hur vi ska förstå psykoanalysen som psykologisk kunskapsdisciplin? Vad är psykoanalysen för typ av psykologisk vetenskap? Hur vinner psykoanalysen evidens och belägg för sina tolkningar och teorier? Vilken är psykoanalysens plats i den moderna vetenskapskulturen? Hur ska man förstå den psykoanalytiska teorin? Kan den falsifieras eller bekräftas med hjälp av naturvetenskaplig forskning? Hur ser relationen mellan teori och praktik ut inom psykoanalysen?

 

Seminaret er godkjent av Psykologforeninga som 7 timar fritt spesialkurs og som 7 timar vedlikehaldsaktivitet.

Seminaret er godkjent av Legeforeninga med 6 timar for legar i spesialisering.

.

 

Bindande påmelding innen 29. oktober til: sekr@ny.instpsyk.no

Pris: 2500 kr, inkludert lunch.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.