Psykoanalysen – mellom kvardagsleg og vitskapleg psykologi, ein vitskap om subjektiviteten

MÅLGRUPPE;  Alle med interesse for spørsmål om psykisk helse.

Pris: kr 1600, inkludert lunsj. Frist for påmelding 30.AUGUST. Gyldig påmelding ved innbetaling av seminaravgift til kontonr 1210.48.95008. Psykoterapiforum M & R v/ Ole Jonny Sørdal (olesordal@gmail.com). Det må framgå kven det er betalt for.

Fjorårets suksess med sosial og kulturell aktivitet etter seminaret vert vidareført. Det er bestillt eit antall rom for overnatting ( kr 800 ),  med planar om felles middag fredagskvelden og fjelltur på Godøya, avsluttas med felles lunch på Alnes Fyr lørdag 22.sept. Totalt for overnatting og seminar ( kr  2400 ).  

 

Det blir søkt om godkjenning av kurset hos både Psykologforeninga og Legeforeninga

 

Førelesar: Johan Eriksson. Doktor i teoretisk filosofi, privatpraktiserande psykoanalytikar, ansvarleg utgjevar av Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian Psychoanalytic Review.

 

Föreläsning 1 Titel: Psykoanalys – mellan vardaglig och vetenskaplig psykologi.

Innehåll: I denna föreläsning kommer jag att diskutera hur man filosofiskt ska förstå vad ”psyke” är för den moderna experimentella psykologin, och vidare hur man ska förstå vad vi menar med psyke inom ramen den vardagspsykologi vi alla rör oss med då vi spontant försöker förstå och förklara våra egna och andras känslor, tankar, reaktioner och handlingar. Utifrån denna diskussion kommer jag sedan försöka karaktärisera den psykoanalytiska psykologin, i Freuds tappning, som en utvidgning av vardagspsykologin. Slutligen ska jag försöka svara på hur vi på basis av denna karaktärisering ska förstå psykoanalysens begrepp om psykiskt lidande, det omedvetna, försvarsmekanismer, drifter och den psykosexuella kroppen.

Föreläsning 2 Titel: Psykoanalys – en vetenskap om subjektiviteten

Innehåll: Denna föreläsning är en fortsättning på den föregående. Om vi karaktäriserar psykoanalysen som en utvidgning av vardagspsykologin, vad betyder detta för hur vi ska förstå psykoanalysen som psykologisk kunskapsdisciplin? Vad är psykoanalysen för typ av psykologisk vetenskap? Hur vinner psykoanalysen evidens och belägg för sina tolkningar och teorier? Vilken är psykoanalysens plats i den moderna vetenskapskulturen? Hur ska man förstå den psykoanalytiska teorin? Kan den falsifieras eller bekräftas med hjälp av naturvetenskaplig forskning? Hur ser relationen mellan teori och praktik ut inom psykoanalysen?

 

VELKOMNE !

På vegne av Psykoterapiforum Møre og Romsdal  (Medlemer av Institutt for  psykoterapi, http://ny.instpsyk.no)

Magne Kvamme ( magkvamm@online.no )   tel.; 90773025

Ole Jonny Sørdal ( olesordal@gmail.com )  tel.; 92609971

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.