Ferenczi IV – workshop

Til medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi

 

Bli med på

Ferenczi IV – workshop !

lørdag 6.mai kl.09.00 -15.00.

OBS: Denne gangen møtes vi i Pilestredet Park 7, 0176 Oslo  (dette er bygningen som huset Kvinneklinikken på det gamle Rikshospitalet – nærmere veibeskrivelse sendes de som melder seg på).

Tema: Freud, Dora og Ferenczi. Drømmens traumatolytiske funksjon.  Med utgangspunkt i Cesare Romano:  Freud and the Dora Case, forordet og del 1 (s.1-106)

Denne gangen vil vi konsentrere oss om en av Freuds mest berømte sykehistorier – om Dora  (”Bruddstykke av en hysterianalyse”, Oslo: Cappelen 2007).  Men hva denne sykehistorien har med Ferenczi å gjøre, kan man saktens lure på. Dora (Ida Bauer) var Freuds pasient mange år før han og Ferenczi ble kjent, og det er ikke sannsynlig av Ferenczi selv hadde noe med denne pasienten å gjøre. ’Dora’ skulle være Freuds mesterstykke mht klinisk anvendelse av drømmetydningsteknikken, slik han beskrev denne i 1900.  ’Dora’  kan også leses som Freuds oppgjør med sin tidligere forføringsteori som årsak til hysteriske lidelser. I det berømte Etterordet er det særlig overføringens betydning av det brutte forløpet som Freud gjør sine lesere oppmerksom på, og mange i ettertiden har ’lest’ Freuds motoverføringsreaksjoner i underteksten.

På den tiden Freud behandlet Dora arbeidet Ferenczi med samme problematikken (seksualitet, overgrep, traumer) i en helt annen setting. En av hans pasienter på psykiatrisk sykehus var en lesbisk, transseksuell prostituert kvinne, Rosa K. Ferenczi var også bl.a. er sterk pådriver for å få avkriminalisert og av-psykiatrisert homoseksualitet.

Ferenczi kommenterte ’Dora’ flere ganger i sine psykoanalytiske artikler fra 1909 og utover, men særlig viktig ble det mot slutten av hans liv, da han utviklet sin traumeteori slik den best er beskrevet i Confusion of tongues-artikkelen fra 1933. I Notes and Fragments (1930-32) har Ferenczi skrevet “On the Revision of the Interpretation of Dreams”, et 5-siders notat hvor han introduserer konseptet om drømmens traumatolytiske funksjon, altså at drømmens funksjon ikke er ønskeoppfyllelse eller bevaring av søvnen, slik Freud hevdet, men også en bearbeiding av tidlige traumer. Eller man kan se på dette som grunnlaget for personens evne til resiliens. Og det er dette notatet som Cesare Romano tar utgangspunkt i sin bok Freud and the Dora Case (London: Karnac 2015), og hvor han mener Freud overså dette poenget i analysen av Doras to drømmer.

Vi tror at å fordype oss i en kjent sykehistorie kan gi ny inspirasjon til klinisk arbeid og at vi bedre kan forstå betydningen av tidlige traumer hos pasientene. Det er viktig å utvikle vår psykodynamiske tenkning og praksis på dette området, som et alternativ til de andre traumeskolene.

Det er ikke nødvendig å ha vært med på noen av de forutgående workshopene for å delta eller ha utbytte av å være med. Men man kan oppdatere seg ved å lese Bulletinen for 2016 I og II  hvor flere av innledningen til de tre første workshopene står.

 

Programmet for workshopen blir:

Kort presentasjon med etterfølgende diskusjon av flg. kapitler i Romanos bok:

  1. Forordet og Freuds teorier om hysteriene frem til forføringsteorien.
  2. Kapittel 5: The dream of the burning house
  3. Kapittel 6: The second dream
  4. Klinisk presentasjon
  5. Kapittel 7: Confusion of tongues and the traumatolytic function of the dream

Anbefalinger:

Skaffe seg Romanos bok (Karnac eller Amazon, papir eller elektronisk), ’leksen’ er frem til side 106.

Repetere Freuds tekst i den grad det føles behov for det. (Standard Edition på pepweb, eller på norsk, se nedenfor). I tillegg forventes aktiv deltakelse.

Ferenczis notat (1931) – samt det som ikke kan lastes ned fra pepweb (bokkapitlene gjengitt nedenfor) – sendes ut til de som melder seg på.

 

Litteratur (til glede og adspredelse):

Deutsch, F. (1957). A Footnote to Freud’s ‘Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria’. Psychoanal Quarterly, 26:159-167. (se pepweb)

Ferenczi, S.(1932): “On the Revision of the Interpretation of Dreams”, Notes and Fragments 1930-32. I Final Contributions to the Problems and Methods of Psycho-Analysis, pp.238-243

Freud, S (2007 (1905)). Bruddstykke av en hysterianalyse.  Oslo: Cappelen  (eller pepweb)

Gaztambide, D.J. (2012). “A Psychotherapy for the People”: Freud, Ferenczi, and Psychoanalytic Work with the Underprivileged. Contemp. Psychoanal., 48:141-165. (se pepweb)

Haynal, André (2016): A ‘Wise Baby’?  Ferenczi’s presence (fra: Rachman (ed): The Budapest school of psychoanalysis, Routledge 2016)

Hidas, György (2012). Ferenczi and trauma: a perilous journey to the labyrinth (Fra: Szekacs-Weisz & Keve (eds): Ferenczi and his world. Rekindling the spirit of the Budapest school. Karnac 2012)

Rachman, A.R. (2016): Psychoanalysis’ neglect of the incest trauma. (fra Rachman (ed): The Budapest school of psychoanalysis, Routledge 2016)

Romano, Cesare (2015): Freud and the Dora Case. London: Karnac

Nærmere opplysninger: tormodk2@online.no

Påmelding: innen 28.4 til sekr@ny.instpsyk.no

Pris: kr.150-200 (lunsj, men prisen er litt avhengig av hvordan vi organiserer det. Det er mange småsteder hvor en kan kjøpe noe å bite i og drikke rett i nærheten (St.Hanshaugen).

 

 

Med vennlig hilsen Ferenczi- gruppen

Agnar, Ann-Kristin, Iulia, Kjetil-André , Tormod

 

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.