Fagmøte med Svein Haugsgjerd: Noen av Bions idéer i klinisk praksis. | Institutt for Psykoterapi