Fagmøte med Jon Morgan Stokkeland: «Der jeg ikke vil gå.» Om det vanskelige ved å tolke negativ overføring.

D Videooverført fagmøte, november 2020, kl 19 -21, med Jon Morgan Stokkeland. Vi inviterer til et møte for medlemmer og kandidater om temaet negativ overføring. Etter et innledende foredrag legges det opp til felles samtale der vi håper på aktiv deltagelse. Utgangspunktet for dette møtet er foredragsholders påstand om at det er krevende å oppdage […]

Lørdagsseminar med Julio Garcia Salas 10. oktober 2020. «Ikke alt, Lacan! (del 2)».

Instituttet inviterer til lørdagsseminar med Julio Garcia Salas 10. oktober 2020.NB! Nytt tidspunkt – kl 09.00 -15.00. Sted: Instituttets lokaler Nydalsveien 15. (Ved mange påmeldte, Hotell Thon Storo) Seminaret søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet ved Norsk Psykologforening og Norsk Legeforening, Seminaret er en oppfølger til fjorårets «Ikke alt, Lacan». Tanken er ikke å favne alt, men […]

Fagmøte med Per Are Løkke 4. mars 2020: Individets andre fødsel

Instituttet inviterer til fagmøte med Per Are Løkke 4. mars kl. 19.00 Sted: Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15 Per Are Løkke er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi og arbeider som privatpraktiserende psykolog med driftsavtale ved Varden Spesialistsenter på Nesodden. Han har de seneste årene skrevet artikler om ungdom i forskjellige tidsskrifter som Matrix, Mellanrummet og […]

Lørdagsseminar med Julio Garcia Salas 9. november 2019. Tittel: «Ikke alt, Lacan»

Instituttet inviterer til lørdagsseminar med Julio Garcia Salas 9. november 2019, kl 09.30-15.30 (16). Sted: Thon Hotell Storo. Seminaret er åpent for medlemmer, kandidater og andre interesserte. Påmelding til sekr@instpsyk.no. Seminaret er godkjent som vedlikeholdsaktivitet og fritt spesialkurs av Psykologforeningen, og skal søkes godkjent ved Legeforeningen. Julio Garcia Salas ble utdannet psykolog i Guatemala og […]

Arbeid med stillstand i den psykoanalytiske prosess. Tidlige traumer og primitivt forsvar hos den voksne

Beklager, men du har ikke tillatelse til å se denne siden. Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer og kandidater ved Institutt for Psykoterapi. Har du husket å logge inn?

Vennligst logg inn eller registrer deg ( se nederst på siden).

Skam – teori og klinisk praksis

Instituttet inviterer til fagmøte med Anders Landmark 13. februar 2019. Tittel: Skam – teori og praksis. Anders Landmark er psykologspesialist og jobber ved BUP-Vest, Diakonhjemmet sykehus, og er utdannet psykoanalytiker. Han underviser ved Psykologisk institutt UIO og Høgskolen på Diakonhjemmet sykehus (VID).  Anders Landmark og Line Indrevoll Stänicke har skrevet boken «Det uforståelige barnet – […]

Lørdagsseminar med Johan Eriksson: Tre forelesninger.

Instituttet inviterer til Seminar med Johan Eriksson 10. november 2018   Johan Eriksson er doktor i teoretisk filosofi, privatpraktiserende psykoanalytiker, ansvarlig utgivar av Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian Psychoanalytic Review. Seminaret vil inneholde tre ulike tema, og gis i tre separate forelesninger med påfølgende diskusjon. 1. Frihet – den […]

Sommermøte med Lene Auestad: «Fordommer, samfunn og det ubevisste»

Instituttet inviterer til sommermøte 6. juni 2018 kl 19     FORDOMMER, SAMFUNN OG DET UBEVISSTE Fordommer fremtrer, på den ene siden, i de mest brutale og voldelige former. Disse manifestasjonene er iøynefallende, og blir gjerne gjort til gjenstand for studier – dermed av personer som er mer fordomsfulle enn gjennomsnittet. Det disse studiene overser […]

Fagmøte med Svein Haugsgjerd: Noen av Bions idéer i klinisk praksis.

Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 24. januar 2018 Svein Haugsgjerd vil presentere Bions modell av psyken og den kliniske setting, overføring og tolkning. Han vil reflektere over begreper som «Being in pain without suffering it», «Mental growth», «Caesura» og «Attacks on linking». Svein Haugsgjerd er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han kan vise til et omfattende faglig forfatterskap […]

Fagmøte med Kjetil Poulsson: «Har seksualitet noe med psykoanalysen å gjøre?»

Instituttet inviterer til fagmøte 14. februar 2018 kl 19. Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalsveien 15 Kjetil Poulsson er psykolog, medlem ved Institutt for psykoterapi, og arbeider ved Blakstad sykehus, Akuttseksjon.   I dette foredraget stiller han spørsmålet: hvor er det blitt av seksualiteten i moderne psykoanalytisk tenkning? Han løfter blant annet frem hvordan nyere […]