Etikk à la Lacan?

Instituttet inviterer til seminar lørdag 27. august 2022 kl 10-17 ved Institutt for Psykoterapi sine lokaler i Gjerdrumsveien 19, Oslo.

Er psykoanalytisk orientert behandling et mer etisk enn medisinsk anliggende?

Kanskje kan noe fra arbeidet med lidelsene bare belyses av slike estetiske konfigurasjoner som iscenesettes for oss av den klassiske tragedien om Antigone?  

Som de klassiske tragediene, rommer de konfliktfulle lidelsene vi kommer i berøring med spørsmål av etisk karakter. I psykoanalysen synes dessuten det etiske ytterligere skjerpet ved at behandlingen, hvor disse konfliktene uttrykkes, oppfattes som en erotisk scene. Kuren utfolder seg innenfor en kjærlighetsforbindelse – forbindelsen til en annen som antas å besitte nøklene til ens lidenskapelige floker. Men, hvilke nøkler kan vi finne i psykoanalysen? 

Psykoanalysen etableres i erfaringen av det ubevisste, erfaringen av et uopprettelig skille mellom kunnskapen om oss selv og begjærets sannhet. Dersom subjektet, for psykoanalysen, er noe som blir til i en slik fundamentalt differanse, åpner analysen da selv døren til en etisk dimensjon? Hvor langt vil den i så fall kunne følge oss på veien?

Topologisk åpner det seg med dette en dimensjon som kan sies å befinne seg utenfor kunnskapens rekkevidde og derved alt vi tradisjonelt har kalt etikk og moral.

Er psykoanalysen i stand til å etablere en ny etikk her? Eller vil den i det minste kunne gi oss nye perspektiver på slike ting som sannhet, det gode, lykke og kjærlighet? Gir den oss grunn til å håpe på en kur, og i så fall, hva slags? Og fremfor alt: Hvilke etiske konsekvenser har realiseringen av psykoanalysens «desentrerte» subjekt for den som skal lede behandlingen?

Disse betraktninger og spørsmål står i forbindelse med det den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan (1901-1981) brakte frem i sitt «Etikkseminar». Seminaret som ble holdt på St. Anns Hospital i Paris, fra 18. november 1959 til 6. juli 1960, var det syvende i rekken av de i alt 27 årelange seminarene Lacan holdt i perioden fra 1953 til 1979. 

«Etikk à la Lacan?» er ment som en introduksjon til Lacan og hans gjenoppdagelse av det etisk utslagsgivende i Freuds psykoanalyse.

Tittelen gjør et pek med forsøket på å snakke etisk entydig på vegne av Lacan, en «lacaniansk orientering», noe som viser seg vanskelig av flere grunner.

Dessuten, for selv om Lacan er kjent for å understreke psykoanalysens språklige grunnlag, kan det synes som om han støtte på noe i arbeidet med dens etikk som førte han i retning av at  noe hinsides språk måtte bli tungtveiende for en psykoanalytisk etikk utgående fra det ubevisste.

Lars Kristian Groth er godkjent læreterapeut og veileder ved Institutt for psykoterapi og arbeider til daglig som avtalespesialist i Tønsberg. Han har over tid interessert seg for spørsmål forbundet med Lacans fortolkning av Freud.   

Seminaret er åpent for medlemmer og kandidater ved instituttene, og andre interesserte

Påmelding til sekr@instpsyk.no

Pris kr 3.500,-

Seminaret godkjennes av Psykologforeningen som 8 timers vedlikeholdsaktivitet.

Seminaret godkjennes av Legeforeningen som 7 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri, og som 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedisin.

.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.