Fagmøte med Svein Haugsgjerd: Noen av Bions idéer i klinisk praksis.

Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 24. januar 2018 Svein Haugsgjerd vil presentere Bions modell av psyken og den kliniske setting, overføring og tolkning. Han vil reflektere over begreper som «Being in pain without suffering it», «Mental growth», «Caesura» og «Attacks on linking». Svein Haugsgjerd er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han kan vise til et omfattende faglig forfatterskap […]

Fagmøte med Kjetil Poulsson: «Har seksualitet noe med psykoanalysen å gjøre?»

Instituttet inviterer til fagmøte 14. februar 2018 kl 19. Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalsveien 15 Kjetil Poulsson er psykolog, medlem ved Institutt for psykoterapi, og arbeider ved Blakstad sykehus, Akuttseksjon.   I dette foredraget stiller han spørsmålet: hvor er det blitt av seksualiteten i moderne psykoanalytisk tenkning? Han løfter blant annet frem hvordan nyere […]

Fagmøte med Tove Træsdal: «Når en blir to og tre»: En beretning om en ung kvinnes vei fra prosessen i terapirommet til voksenlivets gleder og utfordringer.

Instituttet inviterer til fagmøte 1. november kl. 19 med Tove Træsdal   I Scandinavian Review of Psychoanalysis vol. 38 nr. 2, 2015 publiserte Tove Træsdal artikkelen “The Embodiment of Words”. Dette er en klinisk studie hvor vi følger terapiforløpet til en ung kvinne med tilknytningsskader gjennom en omfattende prosess henimot integrasjon av tanker, følelser og […]

Vidar Blokhus Ekroll: Veier mot ulike langtidsutfall etter psykoterapi

Vidar Blokhus Ekroll er psykolog og dobbeltkompetansestipendiat ved Universitetet i Oslo og Ahus. Han arbeider med en doktorgrad som fokuserer på faktorer av betydning for langtidseffekter av psykoterapi, parallelt med sin spesialisering i klinisk psykologi.  I Ekrolls forskningsprosjekt blir klienters rapporter av opplevde behandlingsprosesser og endringer studert, og forsøkt sett i sammenheng med variasjon i […]

3. mai 2017 kl 19: Fagmøte med Marit Råbu: Eldre terapeuters erfaringer

Instituttet inviterer til fagmøte 3. mai kl.19. Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalen 15, 2. etg. Marit Råbu har i forskningsprosjektet «Eldre terapeuters erfaringer» intervjuet 13 psykologer og psykiatere i alderen 68 til 86 år om livet og yrket deres, og funnene fra denne forskningen er nylig formidlet i to vitenskapelige artikler, et bokkapittel og […]

Fagmøte med Marit Aalen: Mørkets, sorgens og omsorgens poesi – Per Gynt i dialog med Klein og Bion

Instituttet inviterer til fagmøte 8. mars kl.19.   Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalen 15, 2. etg Faglig innslag ved Idehistoriker og psykolog,  Marit Aalen. I januar 2016 disputerte hun for graden ph.d med avhandlingen ”The issue of arrested personality development in Henrik Ibsen`s Peer Gynt. Readings inspired by Melanie Klein and Wilfred Bion.” Hun […]

Velkommen til julemøte 7. des. 2016: Hevntemaet i Kleists Michael Kohlhaas, Jon Morgan Stokkeland.

Instituttet inviterer til julemøte 7. desember kl 19 Faglig innslag med Jon Morgan Stokkeland.   Med utgangspunkt i Heinrich von Kleists novelle Michael Kohlhaas fra 1808 undersøker Stokkeland i kveldens foredrag tema som hevn og kamp for oppreisning. Han spør om det kan finnes noe sånt som hevn i den depressive posisjon, og undrer seg […]

Torberg Foss: Freud på retur.

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   Torberg Foss:   Freud på retur. Med tittelen på dette foredraget vrir Torberg Foss på Lacans kjente slagord Le retour à Freud  (tilbake til Freud). Når han her vil undersøke arven etter Freud, stilles det spørsmål ved […]

Skriveseminar med psykolog Kim Larsen høst 2016, vår 2017

Instituttet inviterer til skriveseminar med psykolog Kim Larsen høst 2016 og vår 2017. Kurset går over 4 helger fordelt på to semestre. Følgende tidspunkter er satt opp, med forbehold om endringer: NB! Gang nr 2 er endret. Gang 1: 2. og 3. september (Sted 2. september Radisson Blu Hotell. 3. september Institutt for psykoterapi). Gang […]

Fagmøte med Karl Eldar Evang: Barfotpsykoanalytiker for papirløse.

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 13. april 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   Karl Eldar Evang: Barfotanalytiker for papirløse Karl Eldar Evang har arbeidet som frivillig psykolog for papirløse i snart 6 år. Han vil fortelle om å arbeide som psykoterapeut i en situasjon hvor de fleste av rammene i […]