Skam – teori og klinisk praksis

Instituttet inviterer til fagmøte med Anders Landmark 13. februar 2019. Tittel: Skam – teori og praksis. Anders Landmark er psykologspesialist og jobber ved BUP-Vest, Diakonhjemmet sykehus, og er utdannet psykoanalytiker. Han underviser ved Psykologisk institutt UIO og Høgskolen på Diakonhjemmet sykehus (VID).  Anders Landmark og Line Indrevoll Stänicke har skrevet boken «Det uforståelige barnet – […]

Lørdagsseminar med Johan Eriksson: Tre forelesninger.

Instituttet inviterer til Seminar med Johan Eriksson 10. november 2018   Johan Eriksson er doktor i teoretisk filosofi, privatpraktiserende psykoanalytiker, ansvarlig utgivar av Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian Psychoanalytic Review. Seminaret vil inneholde tre ulike tema, og gis i tre separate forelesninger med påfølgende diskusjon. 1. Frihet – den […]

Sommermøte med Lene Auestad: «Fordommer, samfunn og det ubevisste»

Instituttet inviterer til sommermøte 6. juni 2018 kl 19     FORDOMMER, SAMFUNN OG DET UBEVISSTE Fordommer fremtrer, på den ene siden, i de mest brutale og voldelige former. Disse manifestasjonene er iøynefallende, og blir gjerne gjort til gjenstand for studier – dermed av personer som er mer fordomsfulle enn gjennomsnittet. Det disse studiene overser […]

Fagmøte med Svein Haugsgjerd: Noen av Bions idéer i klinisk praksis.

Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 24. januar 2018 Svein Haugsgjerd vil presentere Bions modell av psyken og den kliniske setting, overføring og tolkning. Han vil reflektere over begreper som «Being in pain without suffering it», «Mental growth», «Caesura» og «Attacks on linking». Svein Haugsgjerd er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han kan vise til et omfattende faglig forfatterskap […]

Fagmøte med Kjetil Poulsson: «Har seksualitet noe med psykoanalysen å gjøre?»

Instituttet inviterer til fagmøte 14. februar 2018 kl 19. Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalsveien 15 Kjetil Poulsson er psykolog, medlem ved Institutt for psykoterapi, og arbeider ved Blakstad sykehus, Akuttseksjon.   I dette foredraget stiller han spørsmålet: hvor er det blitt av seksualiteten i moderne psykoanalytisk tenkning? Han løfter blant annet frem hvordan nyere […]

Fagmøte med Tove Træsdal: «Når en blir to og tre»: En beretning om en ung kvinnes vei fra prosessen i terapirommet til voksenlivets gleder og utfordringer.

Instituttet inviterer til fagmøte 1. november kl. 19 med Tove Træsdal   I Scandinavian Review of Psychoanalysis vol. 38 nr. 2, 2015 publiserte Tove Træsdal artikkelen “The Embodiment of Words”. Dette er en klinisk studie hvor vi følger terapiforløpet til en ung kvinne med tilknytningsskader gjennom en omfattende prosess henimot integrasjon av tanker, følelser og […]

Vidar Blokhus Ekroll: Veier mot ulike langtidsutfall etter psykoterapi

Vidar Blokhus Ekroll er psykolog og dobbeltkompetansestipendiat ved Universitetet i Oslo og Ahus. Han arbeider med en doktorgrad som fokuserer på faktorer av betydning for langtidseffekter av psykoterapi, parallelt med sin spesialisering i klinisk psykologi.  I Ekrolls forskningsprosjekt blir klienters rapporter av opplevde behandlingsprosesser og endringer studert, og forsøkt sett i sammenheng med variasjon i […]

3. mai 2017 kl 19: Fagmøte med Marit Råbu: Eldre terapeuters erfaringer

Instituttet inviterer til fagmøte 3. mai kl.19. Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalen 15, 2. etg. Marit Råbu har i forskningsprosjektet «Eldre terapeuters erfaringer» intervjuet 13 psykologer og psykiatere i alderen 68 til 86 år om livet og yrket deres, og funnene fra denne forskningen er nylig formidlet i to vitenskapelige artikler, et bokkapittel og […]

Fagmøte med Marit Aalen: Mørkets, sorgens og omsorgens poesi – Per Gynt i dialog med Klein og Bion

Instituttet inviterer til fagmøte 8. mars kl.19.   Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalen 15, 2. etg Faglig innslag ved Idehistoriker og psykolog,  Marit Aalen. I januar 2016 disputerte hun for graden ph.d med avhandlingen ”The issue of arrested personality development in Henrik Ibsen`s Peer Gynt. Readings inspired by Melanie Klein and Wilfred Bion.” Hun […]

Velkommen til julemøte 7. des. 2016: Hevntemaet i Kleists Michael Kohlhaas, Jon Morgan Stokkeland.

Instituttet inviterer til julemøte 7. desember kl 19 Faglig innslag med Jon Morgan Stokkeland.   Med utgangspunkt i Heinrich von Kleists novelle Michael Kohlhaas fra 1808 undersøker Stokkeland i kveldens foredrag tema som hevn og kamp for oppreisning. Han spør om det kan finnes noe sånt som hevn i den depressive posisjon, og undrer seg […]