Skam – teori og klinisk praksis

Instituttet inviterer til fagmøte med Anders Landmark 13. februar 2019. Tittel: Skam – teori og praksis.
Anders Landmark er psykologspesialist og jobber ved BUP-Vest, Diakonhjemmet sykehus, og er utdannet psykoanalytiker. Han underviser ved Psykologisk institutt UIO og Høgskolen på Diakonhjemmet sykehus (VID).  Anders Landmark og Line Indrevoll Stänicke har skrevet boken «Det uforståelige barnet – hvordan skape sammenheng mellom den Indre og Ytre verden» på Hertervig forlag. Anders Landmark var gjesteredaktør for to temanumre i Tidsskrift for Norsk psykologforening om psykoanalyse i dag, sammen med Line Indrevoll Stänicke og Erik Stänicke.
I en kultur der autonomi og lykke, selvrealisering og prestasjon er sentrale idealer, kan skam oppstå fordi man ikke har innfridd egne og kulturens idealer. I psykoanalysen hevder man at der det er for mye skam, finnes det en subjektiv erfaring av et vedvarende strengt og kritisk blikk som bidrar til å ydmyke og krenke personen innenfra. Skammen oppstår når barnet spontant strekker seg ut og eksponerer sine relasjonelle ønsker og behov, men ikke blir tatt imot av omgivelsene. I det selvkritiske ligger det samtidig en teori o, hva som er feil, og dermed også en løsning på hvordan barnet en gang kan bli elsket: Barnet må forbedre seg og kvitte seg med sine feil og mangler for slik å bli elsket.
Møtet holdes i Nydalsveien 15, Instituttets lokaler.
Møtet er åpent for medlemmer og kandidater, og andre interesserte.
Velkommen!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.