Sølvi Kristiansen, «Drømmen i det psykoanalytiske arbeidet» | Institutt for Psykoterapi