Sølvi Kristiansen, «Drømmen i det psykoanalytiske arbeidet»

Studiet av drømmer, og først og fremst egne drømmer, sto i forgrunnen da Sigmund Freud formulerte sine første teorier om ubevisste psykiske prosesser. Drømmestudiene var ”kongeveien” til å forstå, ikke bare ubevisst psykisk innhold og konflikt, men også hvordan det ubevisste fungerer. Drømmen har etter hvert måttet vike plassen for andre veier til vårt ubevisste […]

«Personlighetstrekk og mental helse blant leger» ved Reidar Tyssen

Personlighetstrekk og mental helse blant leger Reidar Tyssen er spesialist i psykiatri, professor og leder ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som kommunelege i Troms på 80-tallet og i Dikemark-systemet på 90-tallet. Siden 1996 har han hatt en 20 % avtalepraksis i psykiatri i Oslo-området. […]