Kjærlighetens kår i utdanningen av fremtidens psykoterapeuter og psykoanalytikere

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 11. april 2018 kl. 19.00-21.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   TORMOD KNUTSEN KJÆRLIGHETENS KÅR I UTDANNINGEN AV FREMTIDENS PSYKOTERAPEUTER OG PSYKOANALYTIKERE    «Psychoanalysis is actually a healing through love», uttrykte Freud engang til Jung, som på den tiden var en av hans nærmeste fortrolige. Når man […]

Sommermøte med Lene Auestad: «Fordommer, samfunn og det ubevisste»

Instituttet inviterer til sommermøte 6. juni 2018 kl 19     FORDOMMER, SAMFUNN OG DET UBEVISSTE Fordommer fremtrer, på den ene siden, i de mest brutale og voldelige former. Disse manifestasjonene er iøynefallende, og blir gjerne gjort til gjenstand for studier – dermed av personer som er mer fordomsfulle enn gjennomsnittet. Det disse studiene overser […]

«Personlighetstrekk og mental helse blant leger» ved Reidar Tyssen

Personlighetstrekk og mental helse blant leger Reidar Tyssen er spesialist i psykiatri, professor og leder ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som kommunelege i Troms på 80-tallet og i Dikemark-systemet på 90-tallet. Siden 1996 har han hatt en 20 % avtalepraksis i psykiatri i Oslo-området. […]

Listening to unconscious communication

  INSTITUTTET INVITERER TIL SEMINAR Oslo, 17. mars 2018 kl. 09.00-15.00     Caroline Polmear is a Training and Supervising Analyst of the British Institute of Psychoanalysis. Some of her publications include: A Short introduction to Psychoanalysis with Jane Milton and Julia Fabricius; Finding the bridge: psychoanalytic work with Asperger’s syndrome patients, in The Many […]

Fagmøte med Svein Haugsgjerd: Noen av Bions idéer i klinisk praksis.

Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 24. januar 2018 Svein Haugsgjerd vil presentere Bions modell av psyken og den kliniske setting, overføring og tolkning. Han vil reflektere over begreper som «Being in pain without suffering it», «Mental growth», «Caesura» og «Attacks on linking». Svein Haugsgjerd er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han kan vise til et omfattende faglig forfatterskap […]

Julemøte med Vigdis Songe-Møller

INSTITUTTETS MEDLEMMER OG KANDIDATER INVITERES TIL JULEMØTE Onsdag 6. desember 2017 kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   VIGDIS SONGE-MØLLER DEN GRESKE DRØMMEN OM ENHET OG LIKHET. OM INCEST OG POLITIKK I SOFOKLES’ TRAGEDIE ANTIGONE.      Antigone vil ikke annet enn å forene seg med sin døde, incestuøse familie og samtidig […]

The Oedipus Complex – is it still relevant in contemporary psychoanalysis?

  SEMINAR MED RICHARD RUSBRIDGER Lørdag 11. november 2017 kl. 09.30 – 15.30      THE OEDIPUS COMPLEX – IS IT STILL RELEVANT IN CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS?       Richard Rusbridger er læreanalytiker, veileder og barneanalytiker i British Psycho-Analytic Society. Han er Honorary Secretary for Melanie Klein Trust, og har publisert flere artikler, blant annet […]

Fagmøte med Kjetil Poulsson: «Har seksualitet noe med psykoanalysen å gjøre?»

Instituttet inviterer til fagmøte 14. februar 2018 kl 19. Møtet holdes i instituttets lokaler Nydalsveien 15 Kjetil Poulsson er psykolog, medlem ved Institutt for psykoterapi, og arbeider ved Blakstad sykehus, Akuttseksjon.   I dette foredraget stiller han spørsmålet: hvor er det blitt av seksualiteten i moderne psykoanalytisk tenkning? Han løfter blant annet frem hvordan nyere […]

Fagmøte med Tove Træsdal: «Når en blir to og tre»: En beretning om en ung kvinnes vei fra prosessen i terapirommet til voksenlivets gleder og utfordringer.

Instituttet inviterer til fagmøte 1. november kl. 19 med Tove Træsdal   I Scandinavian Review of Psychoanalysis vol. 38 nr. 2, 2015 publiserte Tove Træsdal artikkelen “The Embodiment of Words”. Dette er en klinisk studie hvor vi følger terapiforløpet til en ung kvinne med tilknytningsskader gjennom en omfattende prosess henimot integrasjon av tanker, følelser og […]

Å vokse som menneske. Mulighet for personlig utvikling hos voksne i behandling og utdanning.

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 20. september 2017 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   ARNHILD LAUVENG Å VOKSE SOM MENNESKE. MULIGHET FOR PERSONLIG UTVIKLING HOS VOKSNE I BEHANDLING OG UTDANNING.      Psykolog Arnhild Lauveng disputerte nylig for graden ph.d. med avhandlingen «Growing as a person. The possibility of […]