Forskningsbasert psykoterapi. Kurs ved professor Per Høglend

Psykoterapiforum Midt-Norge Inviterer til kurs om «Forskningsbasert psykoterapi» v. Per Høglend, professor dr. med. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Det mest siterte spørsmålet i psykoterapiforsking de siste 40 årene er: «Hvilke terapiteknikker er mest effektive for dette individet med denne typen psykopatologi?»                                                                                                                              Forskningsbasert psykoterapi har potensiale til å doble helsegevinsten sammenliknet med vanlig […]

Det årlige veilederseminaret – 23. og 24. september 2016

  INSTITUTTET INVITERER TIL VEILEDERSEMINAR FOR MEDLEMMER Fredag 23. september 2016 kl. 16.00 – 20.00 (enkel servering fra kl. 15.30) Lørdag 24. september 2016 kl. 10.00 – 15.00 OBS endret tidspunkt   FRANZISKA YLANDER «Supervision – undervisning och utveckling?»     Det årlige veilederseminaret blir i år med Franziska Ylander, psykiater og psykoanalytiker fra Stockholm. […]

Felleslesing av journal i psykoterapi: et feministisk, psykoanalytisk forslag omkring narrativ og autonomi

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 7. september 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg     MALIN FORS FELLESLESING AV JOURNAL I PSYKOTERAPI: ET FEMINISTISK, PSYKOANALYTISK FORSLAG OMKRING NARRATIV OG AUTONOMI   Malin Fors forteller om hennes og Nancy McWilliams nylig publiserte artikkel Collaborative reading of medical records in psychotherapy: A […]

Fagmøte med Karl Eldar Evang: Barfotpsykoanalytiker for papirløse.

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 13. april 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   Karl Eldar Evang: Barfotanalytiker for papirløse Karl Eldar Evang har arbeidet som frivillig psykolog for papirløse i snart 6 år. Han vil fortelle om å arbeide som psykoterapeut i en situasjon hvor de fleste av rammene i […]

FERENCZI WORKSHOP II: CONFUSION OF TONGUES. KLINISKE IMPLIKASJONER.

Til medlemmer og kandidater ved Institutt for psykoterapi (og evt. andre interesserte): Bli med på vårens vakreste eventyr! FERENCZI WORKSHOP II – LØRDAG 9.APRIL 2016 – KL.09.00-15.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15. Dette blir en ny anledning til å bli mer kjent med Sandor Ferenczi og hans kliniske tenkning. Det blir også en fortsettelse […]

ENDRINGSPROSESSER I KORTTIDS GRUPPEANALYTISK PSYKOTERAPI

    INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 10. februar 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg     INGER HELENE VEVATNE og TORBJØRN LIAAEN   «DET ER MER MENNESKENE SOM SÅDAN SOM SITTER IGJEN ENN GODE RÅD» OM ENDRINGSPROSESSER I KORTTIDS GRUPPEANALYTISK PSYKOTERAPI FOR PERSONER MED RUSMIDDELPROBLEMER   Psykolog Inger Helene […]

Lørdagsseminar: Terroristens psykologi. En diskusjon av Bjørnsons «Over ævne»-stykker.

I forbindelse med generalforsamlingen fredag 4. mars 2016 arrangerer vi: LØRDAGSSEMINAR Lørdag 5. mars 2016 kl. 09.30-15.30 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg.   FRODE HELMICH PEDERSEN TERRORISTENS PSYKOLOGI – EN DISKUSJON AV BJØRNSONS OVER ÆVNE-STYKKER.   Psykoanalysen har lang tradisjon for å søke psykologiske innsikter gjennom lesningen av skjønnlitteratur. Henrik Ibsens forfatterskap […]

Karakteranalyse: et norsk bidrag til psykoanalyse og psykoterapi

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   JON SLETVOLD KARAKTERANALYSE: ET NORSK BIDRAG TIL PSYKOANALYSE OG PSYKOTERAPI     Psykolog Jon Sletvold var første styreleder for Norsk Karakteranalytisk Institutt fra 1999, hvor han i dag er lærer, veileder og læreanalytiker. Han har publisert […]

Utbrenthet, stagnasjon eller utvikling? Empiriske og teoretiske bidrag til forståelsen av psykoterapeuters faglige utvikling.

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 13. januar 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg HELGE RØNNESTAD, professor emeritus, Psykologisk institutt, UiO Utbrenthet, stagnasjon eller utvikling? Empiriske og teoretiske bidrag til forståelsen av psykoterapeuters faglige utvikling.   Rønnestad vil formidle noe av kunnskapen om temaet fremskaffet gjennom to studier:  (1) En surveystudie som […]

FILMKVELD: Visning av filmen «Lost in Translation» og foredrag ved Helene A. Nissen-Lie

INSTITUTTET INVITERER TIL FILMKVELD Onsdag 27. april 2016 kl. 18.00 NB! i instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. ”Lost in translation” av Sophia Coppola – Noe tanker om filmens eksistensielle og psykodynamiske grunntemaer visning av film og foredrag ved Helene A. Nissen-Lie Helene A. Nissen-Lie er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet […]