Medlemsmøte om kandidatenes plass i organisasjonen

Til alle kandidater og medlemmer. Styret inviterer til et medlemsmøte onsdag 19. oktober 2016, kl.19.00 – 21.00 Sak: Drøfte kandidatenes plass i organisasjonen, nærmere bestemt om de kan oppnevnes som medlemmer av utvalgene. Bakgrunn: Dette er et forslag som kandidatrepresentant i Styret, Tonje Emorsten, har kommet med på vegne av Kandidatmøtet i vår, Det foreslås […]

Filmkveld: Vising av filmen «Coraline» og innleiing ved psykolog Olaf Rørosgaard

INSTITUTTET INVITERER TIL FILMKVELD Onsdag den 2. november 2016 kl. 1800  (NB! tidspunktet). I instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Vi har, hausten 2016/våren 2017, planlagt  å ha to filmkveldar og to seminar for fordjuping i Donald Meltzers claustrum-omgrep og  teoriar. Claustrum omgrepet utforskar og skildrar klaustrofobiske fenomen. For å levendegjere dette vil […]

FERENCZI WORKSHOP III

Til Kandidater og medlemmer ved Institutt for psykoterapi og andre interesserte: INVITASJON TIL FERENCZI WORKSHOP III – lørdag 5.nov 2016. kl. 09.00 – 15.00 på Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15. Tema: Mutual analysis (Gjensidig analyse). Dette var Ferenczis siste eksperimentering med klinisk psykoanalyse. Han hadde i mange år hatt en amerikansk terapeut / healer i […]

Torberg Foss: Freud på retur.

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   Torberg Foss:   Freud på retur. Med tittelen på dette foredraget vrir Torberg Foss på Lacans kjente slagord Le retour à Freud  (tilbake til Freud). Når han her vil undersøke arven etter Freud, stilles det spørsmål ved […]

Skriveseminar med psykolog Kim Larsen høst 2016, vår 2017

Instituttet inviterer til skriveseminar med psykolog Kim Larsen høst 2016 og vår 2017. Kurset går over 4 helger fordelt på to semestre. Følgende tidspunkter er satt opp, med forbehold om endringer: NB! Gang nr 2 er endret. Gang 1: 2. og 3. september (Sted 2. september Radisson Blu Hotell. 3. september Institutt for psykoterapi). Gang […]

Forskningsbasert psykoterapi. Kurs ved professor Per Høglend

Psykoterapiforum Midt-Norge Inviterer til kurs om «Forskningsbasert psykoterapi» v. Per Høglend, professor dr. med. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Det mest siterte spørsmålet i psykoterapiforsking de siste 40 årene er: «Hvilke terapiteknikker er mest effektive for dette individet med denne typen psykopatologi?»                                                                                                                              Forskningsbasert psykoterapi har potensiale til å doble helsegevinsten sammenliknet med vanlig […]

Det årlige veilederseminaret – 23. og 24. september 2016

  INSTITUTTET INVITERER TIL VEILEDERSEMINAR FOR MEDLEMMER Fredag 23. september 2016 kl. 16.00 – 20.00 (enkel servering fra kl. 15.30) Lørdag 24. september 2016 kl. 10.00 – 15.00 OBS endret tidspunkt   FRANZISKA YLANDER «Supervision – undervisning och utveckling?»     Det årlige veilederseminaret blir i år med Franziska Ylander, psykiater og psykoanalytiker fra Stockholm. […]

Felleslesing av journal i psykoterapi: et feministisk, psykoanalytisk forslag omkring narrativ og autonomi

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 7. september 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg     MALIN FORS FELLESLESING AV JOURNAL I PSYKOTERAPI: ET FEMINISTISK, PSYKOANALYTISK FORSLAG OMKRING NARRATIV OG AUTONOMI   Malin Fors forteller om hennes og Nancy McWilliams nylig publiserte artikkel Collaborative reading of medical records in psychotherapy: A […]

Fagmøte med Karl Eldar Evang: Barfotpsykoanalytiker for papirløse.

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 13. april 2016 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   Karl Eldar Evang: Barfotanalytiker for papirløse Karl Eldar Evang har arbeidet som frivillig psykolog for papirløse i snart 6 år. Han vil fortelle om å arbeide som psykoterapeut i en situasjon hvor de fleste av rammene i […]