Julemøte med psykoanalytiker Judy Gammelgaard: Kunstens små chok, en læsning af Proust og Joyce

INSITUTTET INVITERER TIL JULEMØTE ONSDAG 2. desember 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Judy Gammelgaard Kunstens små chok, en læsning af Proust og Joyce Gammelgaard er lektor dr. phil på Institut for Psykologi Københavns Universitet og leder af Center for Psykoanalyse samme sted. Hun er psykoanalytiker medlem af Dansk Psykoanalytisk […]

SANDOR FERENCZI – WORKSHOP

Til Kandidater og medlemmer ved Institutt for psykoterapi SANDOR FERENCZI – WORKSHOP – foreløpig invitasjon – sett av dagen! (Nærmere invitasjon og påmeldingsfrist ) Sted: Instituttets lokaler i Nydalsveien 15 Tid: Lørdag 21. november 2015, kl.09.00 – 15.00 Pris: Gratis (men litt matpenger må påregnes) Anledning: The Legacy of Sándor Ferenczi. From Ghost to Ancestor, […]

Laurdagsseminar med Johan Eriksson: Psykoanalysen – mellom kvardagsleg og vitenskapleg psykologi, ein vitenskap om subjektiviteten

INSTITUTTET INVITERER TIL SEMINARDAG Laurdag 14. november 2015 kl. 09.00-1600 Stad: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo Førelesar: Johan Eriksson. Doktor i teoretisk filosofi, privatpraktiserande psykoanalytikar, ansvarleg utgjevar av Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian Psychoanalytic Review.     Föreläsning 1 Titel: Psykoanalys – mellan vardaglig och vetenskaplig […]

Fagmøte med Lars Palmar Breivik: Som fanden les Bibelen – Å lese oppatt sin eigen tekst.

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 14. oktober 2015 kl. 19.00-21.00 i Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   LARS PALMAR BREIVIK SOM FANDEN LES BIBELEN – Å LESE OPPATT SIN EIGEN TEKST (PSYKOANALYSE OG HISTORIEFORTELJING)     Lars Palmar Brevik er psykolog med avtalepraksis i Molde. Han er veileder, læreterapeut og lærar ved instituttet. […]

Veilederseminar med Sue Kolod: Talking about Sex with Patients – When and How.

INSTITUTTET INVITERER TIL VEILEDERSEMINAR FOR MEDLEMMER Fredag 25. september 2015 kl. 16.00-20.00 Lørdag 26. september 2015 kl. 10.30-15.30  NB Vær oppmerksom på at seminaret på fredagen skal være i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15. På lørdagen skal vi være ved Thon Hotel Opera.   SUSAN KOLOD, Ph.D. VEILEDERSEMINAR FOR MEDLEMMER ‘Talking about Sex with Patients: When and How’ […]

Sommermøte: Å lytte etter stemmer i opera og psykoanalyse

INSTITUTTET INVITERER TIL SOMMERMØTE Onsdag 3. juni 2015 kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   ERIK STEINSKOG Å LYTTE ETTER STEMMER I OPERA OG PSYKOANALYSE       I boken Opera’s Second Death skriver Mladen Dolar og Slavoj Žižek om et sammenfall mellom psykoanalysens fødsel og en form for operaens død. Operaen er […]

Fagmøte med psykoanalytiker Kari Høydahl: Psykoanalytikerens subjektivitet – i opplevelse og handling. Om motoverføring, ”enactment” og andre ubevisste relasjonsfenomener.

INSITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE ONSDAG 11. november 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Kari Høydahl Psykoanalytikerens subjektivitet – i opplevelse og handling. Om motoverføring, ”enactment” og andre ubevisste relasjonsfenomener. I foredraget problematiseres terapeutrollen. Ser vi nærmere på hvordan Freud selv konkret utøvde sin rolle som analytiker, ser vi at det […]

Fagmøte med Rune Johansen: Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår «her og nå»; hva betyr det?

Instituttet inviterer til fagkveld med Rune Johansen 2. september 2015 kl 19. Rune Johansen er lege og godkjent psykiater og barne- og ungdomspsykiater som jobber i privat avtalepraksis i Oslo. Han er utdannet i psykoterapi med voksne ved Institutt for psykoterapi og psykoterapi med barn og ungdom ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. Han er […]

Matrix er på nett!

Matrix er på nett! www.matrixtidsskrift.no           Det er en begivenhet at Matrix, Nordisk tidsskrift for psykoterapi, nå lanseres på nett. Tidsskriftet har i en årrekke vært en viktig publikasjonskanal for mange av våre medlemmer. For å nevne bare et lite utvalg av spennende tekster fra våre medlemmer og kandidater fra de […]

Tolkning som misforståelse

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 15. april 2015 kl. 19.00-21.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   JULIO GARCIA-SALAS TOJO TOLKNING SOM MISFORSTÅELSE     Julio Garcia-Salas Tojo er psykologspesialist ved Stavanger DPS poliklinikk og er medlem ved Institutt for psykoterapi. Han har Ph.D., DEA og Master i psykoanalytisk psykoterapi fra Universitetet Complutense i […]