Fagmøte med Tormod Knutsen: «The fundamentals of psychoanalytic technique» av Trygve Braatøy: En bokanmeldelse – 60 år etter

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE ONSDAG 4. februar 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Tormod Knutsen «The fundamentals of psychoanalytic technique» av Trygve Braatøy: En bokanmeldelse – 60 år etter Tormod Knutsen er psykiater og psykoanalytiker i avtalepraksis i Oslo. Har tidligere vært administrativ leder ved Institutt for psykoterapi og av […]

Fagmøte med Sølvi Kristiansen: Mot et ”fylt” språk. Om det kroppslige i den psykoanalytiske talekuren.

INSITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE ONSDAG 7. januar 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Sølvi Kristiansen Mot et ”fylt” språk. Om det kroppslige i den psykoanalytiske talekuren Sølvi Kristiansen er psykologspesialist og psykoanalytiker i selvstendig praksis. Hun er læreanalytiker, lærer og veileder i Norsk psykoanalytisk forening, tidligere leder for Norsk psykoanalytisk […]

Instituttet søker etter MEDLEMMER TIL WEB-REDAKSJONEN

Vi trenger to personer til Web-redaksjonen, ett medlem og en leder. Instituttet ser det som viktig å stimulere til at medlemmene er aktive med debatt og faglige innlegg på nettsiden. I denne sammenheng trenger vi noen som kan dekke journalistiske og redaksjonelle oppgaver på instituttets nettside. Videre trenger vi noen som kan stå for jevnlig […]

Psykoanalysen i det offentlige rom – Hvordan bruke psykoanalytisk innsikt

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 18. mars 2015 kl. 19.00-21.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   SVERRE VARVIN PSYKOANALYSEN I DET OFFENTLIGE ROM – HVORDAN BRUKE PSYKOANALYTISK INNSIKT     Sverre Varvin har gjennom sitt virke som psykiater og psykoanalytiker gitt betydningsfulle bidrag til psykiatrien og det psykiske helsevern både i inn- og […]

Spørreundersøkelse om hjemmesiden

Webutvalget foretok våren 2014 en spørreundersøkelse om Instituttets hjemmeside blant medlemmer og kandidater ved Instituttet for Psykoterapi. Nedenfor følger en oppsummering av svarene på spørreundersøkelsen. Utsendelse av invitasjoner: Første epost med invitasjon om å delta i undersøkelsen ble sendt ut 24. mars, med påminnelser etter en og to uker. Undersøkelsen var anonym. Vi brukte Instituttets […]

Invitasjon til diskusjon rundt «Organisering og ledelse ved Institutt for Psykoterapi»

Gjennom de senere årene har det vært flere innspill rundt organiseringen av ledelse og organisasjonsform ved Instituttet, både i Styret og på generalforsamlinger. Styret har vurdert behovene for endring i organisering ut fra flere forhold. Instituttets posisjon har endret seg gjennom de senere år; fra å være en idealistisk pionèrorganisasjon til å bli en etablert […]

Årets påskekrim! Boken om Freud-Rank-brevene.

Det er sjelden at psykoanalytiske bøker er spennende. Men noen unntak er det – et   eksempel er «The Letters of Sigmund Freud & Otto Rank. Inside Psycychoanalysis», redigert av E. James Lieberman og Robert Kramer. Boka minner meg om Dostsojevskis «Forbrytelse og straff». Om den fattige studenten Raskolnikov som dreper pantelånersken og hennes søster med […]

Contemporary Freud

Dette er en bokserie som utgis av IPA (International Psychoanalytical Association), hvor sentrale artikler og skrifter av Freud blir gjort til gjenstand for en kritisk gjennomgang av nålevende analytikere. Første artikkel som ble kommentert på denne måten var «Analysis terminable and Intreminable», allerede på 90-tallet, under redaksjon av Joseph Sandler. Nedenfor har jeg limt inn […]

The embodied analyst – Jon Sletvold

Jon Sletvold har utgitt en ny bok (2014) på Routledge (London og New York) med den spennende tittelen The Embodied Analyst. From Freud and Reich to relationalitiy. Boken er gitt ut  i serien Relational Perspecives Book Series, under redaksjon av Adrienne Harris og Lewis Aron. Bare dette skulle være god grunn for Instituttes medlemmer og […]

Boktips fra litteraturutvalget

Det er kommet flere interessante bøker om seksualitet i et psykoanalytisk perspektiv det siste året. Tyske Ilka Quindeau’s Seduction and desire. The psychoanalytic theory of sexuality since Freud gir en grundig gjennomgang av sentrale ideer om seksualitet innen psykoanalysen. Historien blir levende i hennes hender, gamle bidrag kjennes ferske. Særlig er det en bonus for […]