FILMKVELD: Visning av filmen «Lost in Translation» og foredrag ved Helene A. Nissen-Lie

INSTITUTTET INVITERER TIL FILMKVELD Onsdag 27. april 2016 kl. 18.00 NB! i instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. ”Lost in translation” av Sophia Coppola – Noe tanker om filmens eksistensielle og psykodynamiske grunntemaer visning av film og foredrag ved Helene A. Nissen-Lie Helene A. Nissen-Lie er førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet […]

Lørdagsseminar med psykoanalytiker Joan Schachter: Klinisk teori og teknikk – en «contemporary Freudian» tilnærming

INSTITUTTET INVITERER TIL LØRDAGSSEMINAR Lørdag 23. januar 2016 kl. 10.00-15.45 I instituttets lokaler i Nydalsveien 15, Oslo Joan Schachter Klinisk teori og teknikk: En «contemporary Freudian» tilnærming Dr Joan Schachter er læreanalytiker ved den britiske psykoanalytiske foreningen. Hun er psykiater med spesialisering i psykoterapi fra NHS (National Health Service), først ved sykehuset i Cassel og […]

Sommermøte med forfatter Nikolaj Frobenius: Selvskriving og uhygge

INSITUTTET INVITERER TIL SOMMERMØTE ONSDAG 1. juni 2016 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Nikolaj Frobenius «Selvskriving og uhygge» Nikolaj Frobenius er født i Oslo i 1965. Han debuterte i 1986 med dikt- og tekstsamlingen Virvl. Sitt store gjennombrudd også internasjonalt fikk han i 1996 med romanen Latours katalog, og bøkene […]

Julemøte med psykoanalytiker Judy Gammelgaard: Kunstens små chok, en læsning af Proust og Joyce

INSITUTTET INVITERER TIL JULEMØTE ONSDAG 2. desember 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Judy Gammelgaard Kunstens små chok, en læsning af Proust og Joyce Gammelgaard er lektor dr. phil på Institut for Psykologi Københavns Universitet og leder af Center for Psykoanalyse samme sted. Hun er psykoanalytiker medlem af Dansk Psykoanalytisk […]

Fagmøte med psykoanalytiker Kari Høydahl: Psykoanalytikerens subjektivitet – i opplevelse og handling. Om motoverføring, ”enactment” og andre ubevisste relasjonsfenomener.

INSITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE ONSDAG 11. november 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Kari Høydahl Psykoanalytikerens subjektivitet – i opplevelse og handling. Om motoverføring, ”enactment” og andre ubevisste relasjonsfenomener. I foredraget problematiseres terapeutrollen. Ser vi nærmere på hvordan Freud selv konkret utøvde sin rolle som analytiker, ser vi at det […]

Lørdagsseminar med Else-Britt Kjellqvist: Skam, ondska och kjärlek

INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI INVITERER TIL LØRDAGSSEMINAR 7. mars kl. 10.00-16.00 ved Thon hotell opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo Else-Britt Kjellqvist SKAM, ONDSKA och KÄRLEK Else-Britt Kjellqvist är poet, författare och psykoanalytiker. Hennes femte diktsamling Ordet kom 2012 likaså romanen Magdalenas bekännelser. Andra böcker är: Rött och Vitt. Om skam och skamlöshet; Ledaren på den […]

Fagmøte med Tormod Knutsen: «The fundamentals of psychoanalytic technique» av Trygve Braatøy: En bokanmeldelse – 60 år etter

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE ONSDAG 4. februar 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Tormod Knutsen «The fundamentals of psychoanalytic technique» av Trygve Braatøy: En bokanmeldelse – 60 år etter Tormod Knutsen er psykiater og psykoanalytiker i avtalepraksis i Oslo. Har tidligere vært administrativ leder ved Institutt for psykoterapi og av […]

Fagmøte med Sølvi Kristiansen: Mot et ”fylt” språk. Om det kroppslige i den psykoanalytiske talekuren.

INSITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE ONSDAG 7. januar 2015 Kl. 19.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Sølvi Kristiansen Mot et ”fylt” språk. Om det kroppslige i den psykoanalytiske talekuren Sølvi Kristiansen er psykologspesialist og psykoanalytiker i selvstendig praksis. Hun er læreanalytiker, lærer og veileder i Norsk psykoanalytisk forening, tidligere leder for Norsk psykoanalytisk […]