Fagmøte med Sølvi Kristiansen: Mot et ”fylt” språk. Om det kroppslige i den psykoanalytiske talekuren.

INSITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE

ONSDAG 7. januar 2015
Kl. 19.00

i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg.

Sølvi Kristiansen

Mot et ”fylt” språk.
Om det kroppslige i den psykoanalytiske talekuren

Sølvi Kristiansen er psykologspesialist og psykoanalytiker i selvstendig praksis. Hun er læreanalytiker, lærer og veileder i Norsk psykoanalytisk forening, tidligere leder for Norsk psykoanalytisk Institutt og tidligere president i Norsk psykoanalytisk forening. Hun har publisert artikler om psykoanalyse og litteratur (Marguerite Duras og Rainer Maria Rilke) og om Freud-tekster (Det Uhyggelige og Dekkerindringer).

Det er et indre forhold mellom språk og kropp. Et språk uten forbindelse til kroppslige fornemmelser, følelser og opplevelser kjennes dødt eller fremmedgjort. Som oftest er denne forbindelsen implisitt og ”stum”, og vi reflekterer ikke over den. Men av og til blir vi minnet om at dette indre og umiddelbare forholdet verken er oversiktlig eller uproblematisk. Særlig tydelig blir dette der vi opplever at forbindelsen mellom kropp og språk er angrepet. Der det indre forholdet mellom språk og kropp er rammet synes både språk og kropp å lide, språket utarmes og kroppen agerer.

Kristiansen vil i foredraget drøfte hvordan psykoanalysen, som en språklig praksis innenfor rammen av overføringen, kan bidra til utviklingen av et språk med større forankring i kropp og affekt, det hun har kalt et ”fylt” språk. Hun tenker at det i den psykoanalytiske behandlingen finner sted en dobbel bevegelse – fra kropp til språk, men også fra språk til kropp – som stimulerer forbindelsen mellom de to områdene. Utgangspunkt for drøftingen er arbeidet med en pasient som da hun begynte i analyse hadde store vansker med å føle og kjenne indre tilstander. Hun opplevde at det ikke var noen forbindelse mellom hodet og resten av kroppen – språket var operasjonelt og uten affekt. Samtidig slet hun med somatiske symptomer som konstante muskelspenninger og auto-immune sykdommer. For pasienten kom analysen til å handle om å kunne klare å kjenne følelser som smerte, angst og begjær, og om å utvikle et språk som kunne romme både kropp og tanke.

VELKOMMEN!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.