Fagmøte med Per Are Løkke 4. mars 2020: Individets andre fødsel

Instituttet inviterer til fagmøte med Per Are Løkke 4. mars kl. 19.00 Sted: Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15 Per Are Løkke er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi og arbeider som privatpraktiserende psykolog med driftsavtale ved Varden Spesialistsenter på Nesodden. Han har de seneste årene skrevet artikler om ungdom i forskjellige tidsskrifter som Matrix, Mellanrummet og […]

Line Indrevoll Stänicke: Selvskading og selvdestruktivitet – om å kontrollere, uttrykke og bearbeide psykisk smerte.

Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 5. februar 2020 kl. 19-21. Sted: Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. I foredraget presenterer Stänicke kvalitativ og kvantitativ kunnskap og ulike perspektiver på selvskading. Hun viser til resultater fra egen forskning på ungdoms opplevelse av selvskading og deres ulike veier inn og ut av selvskade. Selvskade diskuteres […]

Siri E. Gullestad: Seksualitetens “annethet”. Om drift, begjær og objektvalg. NB! Fullbooket

NB! Kurset er fullbooket. Kun de som har fått bekreftelse på plassen sin på epost har plass på dette fagmøtet. Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 6. november 2019 kl. 19.00-21.00  Sted: Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Dr. philos. Siri E. Gullestad er psykoanalytiker og professor i psykologi ved psykologisk institutt ved Universitetet i […]

Ida Stange Bernhardt: Terapeutens personlige historie og egenskaper – Sareptas krukke eller en kilde til besvær?

NB! Møtet er fullbooket. Kun de som har fått bekreftet at de har fått plass etter å ha meldt seg på til sekr@ny.instpsyk.no vil få plass på dette fagmøtet. Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 16. oktober 2019 kl. 19.00-21.00 i Sted: Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. NB! Begrensede plasser. For å sikre deg plass, […]

Det årlige veilederseminaret 2019 – The Analytic Consultation: how we practice and how we supervise

Instituttets medlemmer inviteres til det årlige veilederseminaret med FRANCESCA HUME Lørdag 21. september 2019 kl. 09.00 – 17.00 The Analytic Consultation: how we practice and how we supervise The first engagement a patient has with an analytic assessor committed to trying to understand them at a deep level is an event of great personal importance. […]

Seminar med Johan Eriksson: Psykoanalysens filosofi

Stad: Bergen, Thon Hotel Orion.   Tid: 27. september 2019 kl. 0830 – 1530. Institutt for Psykoterapi inviterer til seminar med Johan Eriksson. Johan Eriksson er doktor i teoretisk filosofi, privatpraktiserande psykoanalytikar og legitimerad psykoterapeut, ansvarleg utgivar av Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur, medlem i redaksjonen for The Scandinavian Psychoanalytic Review. Psykoanalysens filosofi Psykoanalysen er […]

Tid er humanisme: Foredrag ved Torbjørn Liaaen

Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 28. august 2019 kl. 19.00-21.00 i Sted: Instituttet sine lokaler i Nydalsveien 15, 2. etg. Torbjørn Liaaen er psykolog og spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Han er fra 1. august 2019 avtalespesialist med praksis i Oslo. Liaaen er medlem ved Institutt for psykoterapi og kandidat ved Institutt for gruppeanalyse […]

Madness and the social link- ved Francoise Davoine

Tid:                                Fredag 13.september 2019, kl. 08:30 -16:00 Sted:                              Scandic Nidelven hotell, Trondheim Seminaravgift:            2200 NOK Godkjenning: Kurset er søkt godkjent som tellende videre- og etterutdanning for leger og psykologer hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening Påmelding: Bindende påmelding sendes til Turid Bakken via e-post: Turid.Bakken@getmail.no Vennligst oppgi navn, adresse og e-post på deltager. […]

Sommermøte: Filosofi som livskunst i samtiden. Potensial eller bedrag?

Om foredragsholderen:
Henrik Holm (f. 1980 i Oslo) er professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo og forsker ved Norges musikkhøgskole/CEMPE (Center of Excellence in Music Performance Education). Han har doktorgrad i musikk fra Norges musikkhøgskole (2017) og doktorgrad i filosofi fra Teknisk Universitet Dresden (2010)

Lørdagsseminar med Julio Garcia Salas 9. november 2019. Tittel: «Ikke alt, Lacan»

Instituttet inviterer til lørdagsseminar med Julio Garcia Salas 9. november 2019, kl 09.30-15.30 (16). Sted: Thon Hotell Storo. Seminaret er åpent for medlemmer, kandidater og andre interesserte. Påmelding til sekr@ny.instpsyk.no. Seminaret er godkjent som vedlikeholdsaktivitet og fritt spesialkurs av Psykologforeningen, og skal søkes godkjent ved Legeforeningen. Julio Garcia Salas ble utdannet psykolog i Guatemala og […]