Det årlige veilederseminaret 2018

    Instituttets medlemmer inviteres til det årlige veilederseminaret med FRANCESCA HUME Lørdag 22. september 2018 kl. 09.00 – 17.00    Alle med veiledningsoppgaver ved instituttet oppfordres særlig til å delta i seminaret, som er åpent for alle medlemmer.     A KLEINIAN APPROACH TO UNDERSTANDING MORE TROUBLED PATIENTS The day will include two clinically […]

Distanse og involvering – Om psykiateres forståelse av sitt kliniske arbeid

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 24. oktober 2018 kl. 19.00-21.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   AMUND MEIDELL ANDENÆS DISTANSE OG INVOLVERING – OM PSYKIATERES FORSTÅELSE AV SITT KLINISKE ARBEID     Amund Meidell Andenæs er psykiater med avtalepraksis i Lillesand. Han har fullført videregående seminar ved Institutt for psykoterapi og er […]

Et mentalt kvelertak: å arbeide med sterk projektiv identifikasjon

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 5. september 2018 kl. 19.00-21.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   HELENE PAUS AASEN ET MENTALT KVELERTAK: Å ARBEIDE MED STERK PROJEKTIV IDENTIFIKASJON     Helene Paus Aasen er psykolog og psykoanalytiker. Hun har arbeidet med rus og avhengighetslidelser akutt og poliklinisk i ti år. Nå har […]

Psykoanalysen – mellom kvardagsleg og vitskapleg psykologi, ein vitskap om subjektiviteten

MÅLGRUPPE;  Alle med interesse for spørsmål om psykisk helse. Pris: kr 1600, inkludert lunsj. Frist for påmelding 30.AUGUST. Gyldig påmelding ved innbetaling av seminaravgift til kontonr 1210.48.95008. Psykoterapiforum M & R v/ Ole Jonny Sørdal (olesordal@gmail.com). Det må framgå kven det er betalt for. Fjorårets suksess med sosial og kulturell aktivitet etter seminaret vert vidareført. […]

Shahram Shaygani: Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 14. november 2018 kl. 19.00-21.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   Psykoanalytiker Shahram Shaygani: «Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister» Hvorfor blir tilsynelatende normalt fungerende mennesker, uten etablert psykiatrisk diagnose, radikaliserte og melder seg inn i terrororganisasjoner? Kan psykoanalytisk teori og tenkning hjelpe oss til å forstå bedre en av […]

Sølvi Kristiansen, «Drømmen i det psykoanalytiske arbeidet»

Studiet av drømmer, og først og fremst egne drømmer, sto i forgrunnen da Sigmund Freud formulerte sine første teorier om ubevisste psykiske prosesser. Drømmestudiene var ”kongeveien” til å forstå, ikke bare ubevisst psykisk innhold og konflikt, men også hvordan det ubevisste fungerer. Drømmen har etter hvert måttet vike plassen for andre veier til vårt ubevisste […]

Kjærlighetens kår i utdanningen av fremtidens psykoterapeuter og psykoanalytikere

  INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE Onsdag 11. april 2018 kl. 19.00-21.00 i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg   TORMOD KNUTSEN KJÆRLIGHETENS KÅR I UTDANNINGEN AV FREMTIDENS PSYKOTERAPEUTER OG PSYKOANALYTIKERE    «Psychoanalysis is actually a healing through love», uttrykte Freud engang til Jung, som på den tiden var en av hans nærmeste fortrolige. Når man […]

Sommermøte med Lene Auestad: «Fordommer, samfunn og det ubevisste»

Instituttet inviterer til sommermøte 6. juni 2018 kl 19     FORDOMMER, SAMFUNN OG DET UBEVISSTE Fordommer fremtrer, på den ene siden, i de mest brutale og voldelige former. Disse manifestasjonene er iøynefallende, og blir gjerne gjort til gjenstand for studier – dermed av personer som er mer fordomsfulle enn gjennomsnittet. Det disse studiene overser […]