ANDERS FLÆKØY LANDMARK: PSYKODYNAMISKE PERSPEKTIVER PÅ SPISEFORSTYRRELSER – NÅR ORDENE IKKE STREKKER TIL

Instituttet inviterer til fagmøte onsdag 6. april 2022 kl. 19.00 – 21.00 i Instituttets lokaler i Gjerdrumsvei 19, Oslo. I foredraget presenteres psykodynamiske perspektiver på spiseforstyrrelser og tenkning om behandling – hvordan skape og opprettholde en endringsprosess? Anders Flækøy Landmark er psykologspesialist i klinisk arbeide med barn og unge og psykoanalytiker. Han har arbeidet med barn og […]

Sommermøte for medlemmer med foredrag av Espen Håland: Det svake kjønn? Psykoanalytiske perspektiver på mannlig utvikling og identitet

Instituttet inviterer medlemmer til sommermøte med Espen Håland onsdag 2. juni 2021 kl. 19.00 – 20.00. Møtet vil i utgangspunktet holdes som webinar, men det vil bli vurdert muligheten for fysisk oppmøte ut i fra gjeldende smittevernregler. Espen Håland er psykologspesialist og medlem ved institutt for psykoterapi. Håland har jobbet som psykolog i psykisk helsevern […]