Sommermøte for medlemmer med foredrag av Espen Håland: Det svake kjønn? Psykoanalytiske perspektiver på mannlig utvikling og identitet

Instituttet inviterer medlemmer til sommermøte med Espen Håland onsdag 2. juni 2021 kl. 19.00 – 20.00. Møtet vil i utgangspunktet holdes som webinar, men det vil bli vurdert muligheten for fysisk oppmøte ut i fra gjeldende smittevernregler. Espen Håland er psykologspesialist og medlem ved institutt for psykoterapi. Håland har jobbet som psykolog i psykisk helsevern […]