Kristin Mack-Borander: Å våge å gjøre seg synlig for den Andre – En sammenlikning av to analysanders psykiske tilbaketrekning og veien ut.

Instituttet inviterer til fagmøte med Kristin Mack-Borander, onsdag 6. januar 2021 kl. 19-21.

Sted: Pga. pandemi er hele møtet flyttet til virtuelt møterom (Meet).

Møtet er åpent for medlemmer og kandidater ved institutt for psykoterapi, psykoanalytisk institutt og karakteranalytisk institutt.
Obligatorisk påmelding til sekr@instpsyk.no.

Kristin Mack-Borander er spesialist i psykiatri og jobber som avtalespesialist i Nydalen. Hun er medlem/utdannet ved Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt. Hun har i mange år jobbet ved Ressursklinikken i Lillestrøm.

Om foredraget skriver hun:
Hva som kan kalles «patologisk» er relativt. Det er ingen enkel forbindelseslinje mellom individets indre verden og ytre fremtredelsesform. Et høyt ytre funksjonsnivå er ikke ensbetydende med en tilsvarende høy grad av indre mental sunnhet. På samme måte er avvikelse fra det normale ikke nødvendigvis uttrykk for alvorlig psykisk lidelse. Innblikk i pasienters komplekse livsverden vekker ikke sjelden forbauselse og ydmykhet hos oss terapeuter. Denne teksten sammenlikner to analysander. Sett i lys av deres vidt forskjellige fremtoning og fungering, var det ved første øyekast lett å gjøre seg tanker om hvem som var den «dårligste» og minst «analyserbare» av dem. Med særlig vekt på begrepene mangel, konflikt og schizoid tilbaketrekning, vil jeg forsøke å vise hvordan strukturelle forskjeller i de to analysandenes personlighet preget deres kontaktevne – evnen til å gjøre seg synlig – og hvordan dette kom til uttrykk i den psykoanalytiske prosessen spesielt, og i livene deres generelt.

Vel møtt!


Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.