Julemøte med Arne Johan Vetlesen om New Public Management

INSTITUTTET INVITERER MEDLEMMER OG KANDIDATER TIL JULEMØTE

Onsdag 8. desember 2021 kl. 18.00. Servering av mat og drikke etter foredraget.

Sted: Instituttets lokaler i Gjerdrumsveien 19, 5.etg

Pris 250,-

Bindende påmelding innen 3. desember på e-post til: sekr@instpsyk.no

New Public Management er siden 1990-tallet innført i en rekke profesjoner og offentlige institusjoner – inklusive helsevesenet – i Norge, uten forutgående debatt om hva slags endringer omleggingen innebærer for ansatte og «brukere».

Foredraget vil gi et innblikk i de overordnede prinsippene bak NPM, med særlig henblikk på betydningen av konkurranse, lojalitet og omdømme, samt hvordan disse kravene treffer den enkelte profesjonsutøver og griper inn i relasjonen til «brukerne». Det vil bli lagt særlig vekt på kostnadene det har å forsøke å tjene to herrer samtidig: hensynet til profesjonens «standards of excellence» og til den enkelte «bruker» (klient, pasient) på den ene siden, og til kravene fra ledelsen på den andre. Skiftet fra kvalitative til kvantitative kriterier og målestokker for godt utført hhv. effektivt utført arbeid er her sentralt. Faren for at NPM-reformer fører til at den enkelte fremmedgjøres overfor egen profesjonsutøvelse, med indre konflikter og utbrenthet som resultat, vil belyses, både ideologisk, politisk og psykologisk.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO, aktiv samfunnsdebattant og forfatter av 25 bøker, især innen etikk, sosialfilosofi og miljøfilosofi. Relevante utgivelser er Frihetens forvandling (Universitetsforlaget 2009), Angsten for oppdragelse (m/ P.B. Foros, Universitetsforlaget 2015), Smerte i vår tid (Dinamo 2020), samt kapitlet «I spagaten. Når ansatte forstrekker seg overfor «myke» brukere», i Randi E. Kroken, red., Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk (Universitetsforlaget 2018).

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.