Distanse og involvering – Om psykiateres forståelse av sitt kliniske arbeid

 

INSTITUTTET INVITERER TIL FAGMØTE

Onsdag 24. oktober 2018 kl. 19.00-21.00

i Instituttets lokaler i Nydalsveien 15, 2.etg

 

AMUND MEIDELL ANDENÆS

DISTANSE OG INVOLVERING – OM PSYKIATERES FORSTÅELSE AV SITT KLINISKE ARBEID

 

 

Amund Meidell Andenæs er psykiater med avtalepraksis i Lillesand. Han har fullført videregående seminar ved Institutt for psykoterapi og er i ferd med å bli godkjent psykoterapiveileder. I mai 2018 disputerte han for ph.d.-graden med avhandlingen Distanse og involvering. Hvordan 18 psykiatere konstituerer forståelsen av sitt kliniske arbeid ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk. I sitt foredrag vil han presentere dette arbeidet.

Den enkelte psykiater legger til grunn en forståelse av det kliniske arbeidet som påvirker hvordan den profesjonelle utøver sitt fag. Psykiatrifaget er sammensatt av forskjellige fagtradisjoner. Noen forfattere peker på et splittet fagfelt som inneholder uintegrerbare motsetninger, mens andre hevder psykiatrifaget i dag integrerer ulike fagtradisjoner ved å oppløse gamle motsetninger. Avhandlingen fokuserer på hvordan psykiateren observerer, vurderer og reflekterer over pasienten, seg selv og det kliniske arbeidet. Ved hjelp av 18 dybdeintervjuer etableres et datamateriale. Gjennom analyse og fortolkning etableres to idealtyper: Medisineren og Fortolkeren. Idealtypene vektlegger ulike aspekter ved det kliniske arbeidet ved å fremheve forskjellige orienteringspunkter som sentrale for en psykiaters forståelse. Sentrale funn er forskjellig forståelse av hva en psykiater arbeider med, og hvilken type kunnskap som bør være førende. Det fører til forskjellige idealer for hva som menes med faglig godt klinisk arbeid. Videre har psykiaterne ulik forståelse av relasjonenes betydning. Medisineren vektlegger å være en distansert deltager for å kunne vurdere pasientens psykiske vansker, etablere en pålitelig tilnærming og sikre en respektfull avstand til pasienten som person. Fortolkeren beskriver seg som en betydningsfull involvert. Involveringen er sentral for å kunne utvikle en forståelse for pasientens psykiske vansker og at pasienten erfarer sammenhenger mellom sine psykiske vansker og sitt liv.

Fagmøtet er åpent for både medlemmer, kandidater og andre interesserte.

 

VELKOMMEN!

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.