Om kandidatutdanningen

Institutt for psykoterapi tilbyr videreutdanning i psykoanalytisk psykoterapi for leger og psykologer. Det holdes kurs i alle de store byene i Norge. Alle som har to års relevant klinisk erfaring kan søke.

Utdanningen er delt i to trinn: et innføringsseminar på 180 timer som går over to år, samt et videregående seminar på 200 timer som går over to år. Utdanningen er tellende som frie spesialkurs for psykologer som tar spesialitet i klinisk voksen, og for spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi er utdanningen i sin helhet tellende. For leger kan alle timer brukes som kurstimer i deres psykiatrispesialisering. For å bli godkjent psykoterapiveileder i den norske legeforening er det en forutsetning at en enten har gjennomgått utdanningen ved vårt institutt eller ved psykoanalytisk institutt. For å bli psykoterapiveileder kreves det en pedagogisk utdanning etter Instituttutdanningen.

Våre seminarer er klinisk – teoretiske og arrangeres på ukedag 5-6 ganger pr. semester, hvor en arbeider sammen 6-8 leger / psykologer og en lærer. Seminarene forutsetter at kandidatene har pasienter i intensiv psykoterapi under veiledning og at materiale fra disse legges fram til drøftelse på seminarene. Videre forutsettes det studier av utvalgt litteratur som diskuteres på samlingene og knyttes til de kliniske fremleggelsene. Det er i tillegg to fordypningsseminarer på henholdsvis innførings- og videregående seminar (a 10 timer). På innføringsseminaret er det fordypningsseminar i utviklingspsykologi og vitenskapsteori. På videregående seminar er det fordypningsseminar i forskningsmetode og psykoterapi ved alvorlig psykopatologi. Disse foregår fredag em og lørdag fm.

Litteraturen som leses, dekker et bredt spektrum av psykodynamisk teori og metode. Instituttet vurderer det som viktig at kandidatene kjenner psykoanalysens historie og at også nyere bidrag får sin plass. En sikter mot at kandidatene får kontakt med hele bredden av psykodynamisk teoridannelse.

Instituttet har avtale med rikstrygdeverket om at kandidater får refusjon for inntil 6 timers psykoterapi/uke i inntil 3 år på innføringsseminaret, inntil 8 timers psykoterapi/uke i inntil 5 år på videregående seminar. Oppgjør avtales med den enkeltes lokale trygdekontoret etter bekreftelse fra Instituttet om at en er kandidat. På innføringsseminaret kreves veiledning på minimum 70 timer. Veileder må ha gjennomført full utdannelse hos oss eller ha tilsvarende utdanning. På videregående seminar er veiledningskravet 80 timer og må gies av veileder som har spesiell godkjenning fra Instituttet. Til høyre finner du link til godkjente veiledere.

På videregående seminar kreves det også at en selv går i lærebehandling. Denne skal skje i hvert fall delvis parallelt med videregående seminar og være selvfinansiert. Imidlertid dekker Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoanalyse og psykoterapi ca. halvparten av utgiftene til lærebehandling og veiledning. Reiseutgifter som overstiger kr. 6000,- pr. semester dekkes fullt ut. Det ytes dessuten tilskudd ved eventuell overnatting og ved bruk av egen bil.

Det finnes retningslinjer for tilskudd fra Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse. Disse kan fås ved henvendelse dit.

Tilskuddsordningen har e-postadresse: sekr@tilskuddsordningen.no.

Som kandidater ved Instituttet har en mulighet for å delta i Instituttets øvrige undervisningstilbud som dels består av medlemsmøter på onsdager og dels av helgeseminarer med spesielt inviterte seminarlærere.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.