Styremøter 2023

Protokoll fra styremøte onsdag 11. januar 2023 kl.16.30-19.00.

Til stede i Gjerdrums vei: Ingunn Aanderaa Opsahl, Marit Gunnarshaug, Ole Johan Finnøy, Kamilla Dalbakk

Deltok digitalt: Henning Huneide, Tonje Emorsten, John William Glad, Malin Fors, Aud Johanne Jarval, Gaute Gulliksen,

Frafall: Ernst Gernot, Ludmila Amundsen

1/23Styreprotokoll fra styremøte 7. desember 2022 godkjennes.
2/23Postliste:   Sekretær: Jolanta Nowak startet i vikariat som kontormedarbeider (40%) 01.01.2023.  Orienteringssaker:           –   Psykoterapibiennalen 20. mars 2023 (Samarbeidsrådet arrangør, Institutt for Psykoterapi medvirkende).  Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktivitet, forelesning for Norsk psykiatrisk forening. Veilederseminar med Maia Kirchkheli 15. april.  
3/23Samorganiseringen (SO) Beslutningsgrunnlag og eieravtale til drøfting i styret Vedtak: Styret støtter argumentasjonen presentert i beslutningsgrunnlag og begynner drøfting av utkast til vedtekter SO og eieravtalen. Spørsmål forbundet med moms og varighet på utmelding opp mot inngangssum bes om at drøftes i neste AU- møte i SO og i forkant av neste styremøte 15. februar 2023.
4/23Medlemssøknader:


5/23Eventuelle saker fra utvalgene Oversikt over de utvalgsmedlemmer ønsker å oppnevnes av styret for en ny periode.
 Styret vedtok 12.januar 2022 at utvalgsmedlemmer som er oppnevnt i et oddetallsår skal re-oppnevnes av styret i januar 2023. Vedtak: Oppnevnelser til utvalg utsettes til neste styremøte. Ved utnevning av medlemmer til utvalg skal daglig ledelse legge fram for styret samtlige innkomne forslag og gi sin anbefaling til styret.   Utvalg for Etterutdanning: Ble medlem: Inger E. B. Karlsen 2017 Kristoffer Skaravåg 2019 Tomas Linhart 2021       Utvalg for Kandidatutdanning:       Arne Andreas Døske (leder) 2019 Mona Semb 2017 Trude Nanette Sæther 2019       Litteraturutvalget:   Thale Hatlen  2023 Andreas Ekberg 2023 Serina Fuglestad Sikveland (kandidatmedlem) 2023 Jon Morgan Stokkeland (leder). Slutter i utvalget. 2009 Thomas Amundsgård. Slutter i utvalget. 2021   Forskningsutvalget:     Anne Grete Hersoug (leder) 2007 Jacob Jorem (kandidatmedlem) 2021     Utvalg for ekstern undervisning:     Merete Isachsen (leder) 2021 Mette Marita Johansen 2021 Ingeborg Davik 2023   Web-redaksjonen:       Jan Ole Røvik (leder) 2017 Shanti Irene Gylseth 2019

6/23Regnskap og budsjett: – Regnskap for november 2022 presenteres styret for godkjenning. Vedtak: Pga kort tid presenteres regnskapet for november og desember i neste styremøte,
15. februar 2023.   – Oppdatert Budsjettforslag inkl. avd 3 for 2023 legges frem for styret Vedtak: Styret godkjenner oppdatert budsjettforslag for avd. 3 for 2023.
7/23Forberedelser til GF 24.03.2023 Årsmelding Praktisk gjennomføringInvitasjon Gaute Gulliksen deltar ifm SO.
Marit Sæbø foreslått til å være ordstyrer.
Kamilla Dalbakk forespurt til å være referent.

 Eventuelt:
 Datoer for styremøter våren 2023 Onsdag 11.01.2023/ hybrid kl. 16.30-19.00 Onsdag 15.02.2023/ hybrid kl. 17.00- 19.30 Onsdag 22.03.2022/ heldigitalt kl. 17.00-19.30   GF fredag 24.03.2023 / oppmøte kl. 16.30-19.00 Onsdag 10.05.2023/ oppmøte kl. 16.30-19.00 (med påfølgende middag) Onsdag 07.06.2023/ sommermøte (oppmøte) kl 16.30-19.00*
*Nødvendig å finne en ny dato for styremøte som skulle avholdes i forbindelse med sommermøte.

Protokoll fra styremøte onsdag 15. februar kl. 17.00- 19.00.

Til stede i Gjerdrums vei: Ingunn Aanderaa Opsahl, John William Glad, Marit Gunnarshaug, Aud Johanne Jarval, Tonje Emorsten, Ole Johan Finnøy (Und-leder), Kamilla Dalbakk (Adm-leder/referent)

Deltok digitalt: Henning Huneide, Ersnt Gernot, Ludmila Amundsen

Frafall: Malin Fors

8/23Styreprotokoll fra styremøte 11. januar 2023 godkjennes.
9/23Postliste:   Sekretær: Orienteringssaker:           –   Alle kontorlokaler på instituttet utleid f.o.m. 1. april.
–  TVUPP, individuell tilskuddsordning. Styreleder oppdaterer styret om prosessen. Det gjenstår at de regionale helseforetakene godkjenner forslag om å videreføre ordningen tilnærmet slik den var.
–  Tilskudd Hdir 2023. Instituttet fikk tildelt for 2023 3 mill., samme sum som i 2022.  Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten. Veilederseminar 15. april.
Det ble orientert om at eget seminar for læreterapeuter er under planlegging.  Ferenzci seminar juni 2023 (Budapest).
10/23Samarbeid daglig ledelse og styre Kommunikasjon i styret og samarbeid med daglig ledelse ble drøftet. 
11/23Regnskap og budsjett: – Regnskap for november og desember 2022 presenteres styret for godkjenning. Styret godkjenner regnskapet november og desember 2022. – Revidert budsjett for 2022 presenteres styret for godkjenning. Styret godkjenner revidert budsjett 2022. 
12/23Medlemssøknader:
Ingen nye medlemssøknader.

13/23Eventuelle saker fra utvalgene Oversikt over de utvalgsmedlemmer som ønsker å oppnevnes av styret for en ny periode eller bli nye utvalgsrepresentanter.

Styret oppnevner følgende medlemmer til utvalgene ved Institutt for Psykoterapi for 2 nye år: Utvalg for Etterutdanning: Ble medlem: Inger E. B. Karlsen 2017 Kristoffer Skarsvåg 2019 Tomas Linhart 2021    
Utvalgsmedlemmer som oppnevnes i 2024. Utvalg for Etterutdanning: Ble medlem:     Grete von der Kall 2018 Eduard Grieg 2018   Utvalg for Kandidatutdanning:  Ble medlem     Arne Andreas Døske (leder) 2019 Mona Semb 2017 Trude Nanette Sæther 2019    
Utvalgsmedlemmer som oppnevnes i 2024.
Utvalg for Kandidatutdanning:  Ble medlem     Jan Ole Røvik 2020   Litteraturutvalget:  Ble medlem Kristin Mack- Borander (ny) 2017 Thale Hatlen (ny)  2023 Andreas Ekberg (ny) 2023 Serina Fuglestad Sikveland (kandidatmedlem) (ny) 2023 Jon Morgan Stokkeland (leder). Slutter i utvalget. 2009 Thomas Amundsgård. Slutter i utvalget. 2021
Utvalgsmedlemmer som oppnevnes i 2024.
Litteraturutvalget:  Ble medlem   Kjetil André Børhaug 2016   Forskningsutvalget:  Ble medlem   Anne Grete Hersoug (leder) 2007 Jacob Jorem (kandidatmedlem) 2021
 Utvalgsmedlemmer som oppnevnes i 2024. Forskningsutvalget:  Ble medlem Marit Råbu   Randi Ulberg 2012 Jan Ole Røvik 2016   Utvalg for ekstern undervisning:  Ble medlem   Merete Isachsen (leder) 2021 Mette Marita Johansen 2021 Ingeborg Davik (ny) 2023 Benjamin Ebeling (kandidat) (ny) 2021   Web-redaksjonen:  Ble medlem     Jan Ole Røvik (leder) 2017 Shanti Irene Gylseth 2019

14/23Samorganiseringen (SO) Beslutningsgrunnlag, vedtekter SO og eieravtale drøftes ytterligere i styret. Spørsmål forbundet med moms blir besvart av styreleder.  Styret godkjenner beslutningsgrunnlag og forslag vedtekter SO og eieravtale.
Endelig SO dokumentasjon blir lagt frem som saksdokumenter til GF.
15/23Forberedelser til Generalforsamling 2023.  
 Eventuelt:
Ny dato for styremøte og sommermøte onsdag 14.06 (erstatter styremøte og sommermøte 07.06.2023).

  
 Datoer for styremøter våren 2023, Onsdag 22.03.2022/ heldigitalt kl. 17.00-19.30 GF fredag 24.03.2023/ oppmøte kl. 17.00-19.30 Onsdag 10.05.2023/ oppmøte kl. 16.30-19.00 (med påfølgende middag 19.30) Onsdag 14.06.2023/ *sommermøte (oppmøte) kl 16.30-18.30

Protokoll fra heldigitalt styremøte onsdag 22. mars kl. 17.00- 19.30.

Deltok digitalt: Henning Huneide, Ingunn Aanderaa Opsahl, John William Glad, Marit Gunnarshaug, Aud Johanne Jarval, Tonje Emorsten, Ole Johan Finnøy (Und-leder), Kamilla Dalbakk (Adm-leder, referent).

Frafall: Ernst Gernot, Ludmila Amundsen

16/23Styreprotokoll fra styremøte 15. februar 2023 godkjennes.
17/23Postliste:   Sekretær: Orienteringssaker:           –   Styreevaluering 2022
–  Psykoterapibiennalen avholdt 20. mars 2023 Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten. Rekrutterings- og informasjonsseminar Jæren.
18/23Kommunikasjon i styret og samarbeid daglig ledelse og styre Kommunikasjon i styret og samarbeid med daglig ledelse ble drøftet. 
19/23Regnskap og budsjett: – Regnskap for januar 2023 presenteres styret for godkjenning. Styret godkjenner regnskapet for januar 2023.
20/23Medlemssøknader:
– Ingen nye medlemssøknader.

21/23Eventuelle saker fra utvalgene:

22/23Forberede Generalforsamlingen 24. mars 2023 Reidar Tyssen aktuell som møteleder
Wenche Sortebogen og Tove Kjersti Kjølseth aktuelle til å signere protokoll
Kamilla Dalbakk aktuell som referent
23/23Planlegge strategiseminar 2023
Tre hovedmålsetninger ble drøftet og styret ble enige om å gå videre med disse på strategiseminaret.
Dato for strategiseminar satt til 16. september 2023.
  
 Eventuelt: Ny dato for sommermøte 07.06 (styremøte og sommermøte 07.06.2023).
 Datoer for styremøter våren 2023 GF fredag 24.03.2023 / oppmøte kl. 16.30-19.30 Onsdag 10.05.2023/ oppmøte kl. 16.30-19.00 (med påfølgende middag Brasserie France 19.30) Onsdag 14.06.2023/ sommermøte (oppmøte) kl 16.30-18.30


Protokoll fra styremøte onsdag 10. mai 2023 kl. 16.30-19.00.

Deltok digitalt: Ingunn Aanderaa Opsahl, Henning Huneide, Ernst Gernot, Tonje Emorsten, Julio Garcia- Salas, Marit Gunnarshaug, Ole Johan Finnøy (Und-leder), Kamilla Dalbakk (Adm-leder, referent).

Frafall: Ludmila Amundsen, Aud Johanne Jarval.

24/23 Konstituering av styret. Valg av nestleder.
 Som nestleder i styret for den neste perioden velges Tonje Emorsten.
25/23Styreprotokoll fra styremøte 22. mars 2023 godkjennes.
26/23Postliste:   Sekretær: Orienteringssaker:           –   Møte med lokale representanter 24. mars 2023 Undervisningsleder Ole Johan Finnøy redegjorde for punktene som ble diskutert ila møtet og delte informasjonen og oppdateringene de ulike regionenen kom med.           –   Rapportering på 2022- tilskudd godkjent. Drift, seminarene: Undervisningsleder Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten. Nye seminarer er utlyst i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø, Skien og Kristiansand. Søknader er kommet inn til både innføring og videregående seminar. Opptaksmøte for høstopptak 2023 er satt til 22. mai 2023.  Veilederseminar 15. april 2023. Finnøy informerer om god oppslutning til veilederseminaret og gode tilbakemeldinger fra både deltagere og kursholder, Dr. Maia Kirckheli.
27/23Styreevaluering 2022 Daglig leder presenterer 2022- resultat og sammenligner med 2021. Vedtak: Styret tar orientering til etteretning.
28/23Regnskap og budsjett: – Regnskap for februar og mars 2023 presenteres styret for godkjenning. Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for februar og mars 2023.
29/23Medlemssøknader:
– Psykolog Anders Wiik
– Lege Ole- André Skalstad
– Lege Elisabeth Konstanse Fagertun
– Psykolog Martin Langvik Eilertsen

Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon.
30/23Eventuelle saker fra utvalgene:

31/23Læreterapi:
Svar fra arbeidsgruppen læreterapi. Arbeidsgruppen består av Lillian Stokkeland, Lars Kristian Groth, Arne Andreas Døske og Ole Johan Finnøy.

Vedtak: Styret tar svar fra arbeidsgruppen til orientering. Undervisningsleder Finnøy har sendt uttalelse fra arbeidsgruppen til vurdering og uttalelse hos UK. Arbeidsgruppen blir forespurt om å svare ut på hele mandatet.
32/23Evaluering Generalforsamling 2023.
Enighet om at GF 2023 ble gjennomført på en god måte. 
Styret ønsker å drøfte nærmere hvorvidt vi skal fortsette med varamedlem og styremedlem i styret, eller om samtlige styrerepresentanter skal være styremedlemmer.
33/23Datoer for styremøter høsten 2023 (17.00-19.30) Forslag:
30/08 (heldigitalt), 17.00-19.30
16/09 Strategiseminar, 09.00 – 17.00 med middag
18/10 (hybrid), 17.00-19.30
06/12 (Julemøte, hybrid) *16.30-18.30
 Eventuelt: Ny dato for sommermøte 14.06 (styremøte 07.06.2023)
 Datoer for styremøter våren 2023 Onsdag 10.05.2023/ oppmøte kl. 16.30-19.00 (med påfølgende middag 19.30) Onsdag 07.06.2023/ oppmøte kl 16.30-18.30

Protokoll til ekstraordinært styremøte onsdag 28. juni 2023 kl. 18.00-19.30.

Deltok digitalt: Ingunn Aanderaa Opsahl, Aud Johanne Jarval, Tonje Emorsten, Henning Huneide, Malin Fors (deltok deler av møtet), , Ernst Gernot, Julio Garcia- Salas, Ole Johan Finnøy (und-leder), Kamilla Dalbakk (Adm-leder, referent).

Frafall: Ludmila Amundsen, Marit Gunnarshaug

43/23IFPS kongress i Oslo høsten 2024. IPSY som arrangør. Daglig ledelse la frem budsjett og foreløpig plan for eventuelt arrangement av kongressen.
IPSYs representant i executive committee sentralt i IFPS, Arne Andreas Døske informerte om dialog med andre medlemmer i executive committe og leder av IFPS rundt erfaringene med arrangeringen av slike kongressen, og ønsket om at IPSY tar på seg ansvaret for arrangementet i 2024.
For- og motforestillinger ble diskutert, bl. annet økonomiske, praktiske/kapasitetsmessige forhold før stemmegivning.
3 stemte imot å arrangere
3 stemte for å arrangere
Styreleder brukte ikke sin dobbeltstemme. Det ble bestemt at IPSY ikke arrangerer kongress i oktober 2024.
 Datoer for styremøter høsten 2023 30/08 (heldigitalt)
18/10 (hybrid), 17.00-19.30
06/12 (Julemøte, hybrid) *16.30-18.30 Annet:
16/09 Strategiseminar, 09.00-17.00

Protokoll fra styremøte onsdag 7. juni 2023 kl. 16.30-19.00.

Deltok digitalt: Ingunn Aanderaa Opsahl, Aud Johanne Jarval, Tonje Emorsten, Henning Huneide, Malin Fors, Ernst Gernot, Julio Garcia- Salas, Ole Johan Finnøy (und-leder), Kamilla Dalbakk (Adm-leder, referent).

Frafall: Ludmila Amundsen, Marit Gunnarshaug.

34/23Styreprotokoll fra styremøte 10. mai 2023 godkjennes.
35/23Postliste:   Sekretær: Orienteringssaker: Møte i samarbeidsrådet 10. mai 2023. Henning Huneide går av som representant for instituttet. Tonje Emorsten ny representant for instituttet. Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten. Undervisningsleder er overrasket over at Skien og Tromsø – som eksplisitt har etterspurt om at vi setter opp et innføringsseminar i begge byene, ikke er reflektert i søkere til seminar. Å arrangere dagseminar i Skien og Tromsø blir foreslått som alternative måter å rekruttere kandidater til seminarene på. Dette er noe som er forsøkt tidligere.
Problemstillingen forbundet med søkerantallet og at antall kandidater har gått ned blir notert som punkt på agendaen/diskusjonene på strategiseminaret 16. september i år.
36/23Administrasjonssekretær stillingen: Marthe Schierenbeck sa opp sin stilling som administrasjonssekretær 29.05.2023. Arbeidsutvalget jobber videre med fremtidig arbeidsfordeling og kommer med innspill til styret i forbindelse med budsjettrevisjon (til styremøte 30. august 2023).
37/23Styreinnstruks
38/23Regnskap og budsjett: – Regnskap for april 2023 presenteres styret for godkjenning. Styret godkjenner regnskapet for april 2023. 
39/23Medlemssøknader:
– Lege Joseph Kamere
Godkjent ved akklamasjon.
40/23Eventuelle saker fra utvalgene:
Undervisningsleder Ole Johan Finnøy gir en orientering om ytterligere presisering av betingelser rundt opptak og ordlyd ifm minimumskrav til klinisk praksis, primært for å sikre en lengre klinisk erfaring til videregående seminar.
Nødvendigheten av å endre ordlyd i definisjonen av «psykisk helsevern» blir diskutert og Finnøy vil ta dette tilbake til UK for deres vurdering. Følgende forslag til endring i ordlyd ble fremmet ila styremøte; 2 års klinisk relevant erfaring med pasienter.
41/23Strategiseminar 2023 Adm- leder presenterte foreløpig agenda og struktur til 2023-seminaret. Administrativ leder endrer ordlyd til et av oppgavene og sender ut informasjon til deltagerne på strategiseminaret før sommerferie.  
42/23Datoer for styremøter høsten 2023 (17.00-19.30)

Forslag:  
30/08 (heldigitalt), 17.00-19.30
18/10 (hybrid), 17.00-19.30
06/12 (Julemøte, hybrid) *16.30-18.30 Andre møter: 16/09 Strategiseminar, 09.00-17.00
 Eventuelt:

Protokoll fra styremøte onsdag 30. august 2023 kl. 17.00-19.30.

Deltok digitalt: Ingunn Aanderaa Opsahl, Aud Johanne Jarval, Tonje Emorsten, Henning Huneide, Malin Fors, Ernst Gernot, Julio Garcia- Salas, Kamilla Dalbakk (Adm-leder, referent).

Frafall: Marit Gunnarshaug, Ludmila Amundsen, Ole Johan Finnøy (und-leder).

 Innkalling og sakspapirer kom forsinket. Dette ble bemerket og beklaget.
44/23Styreprotokoll fra styremøte 7. juni 2023 godkjennes. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 28. juni 2023 godkjennes med en presisering av styrevedtaket. 
45/23Postliste:  Sekretær: Orienteringssaker:      –   Møte i AU i Samlokasjonsorganisasjonen, 20. juni og 16. august. Kamilla Dalbakk ga en statusoppdatering og det ble notert at SO- organisasjonen trenger et navn. Det ble besluttet at forslag til navn kan sendes til daglig ledelse.        –   Italia (Milano) vil arrangere Forumet i 2024, Chile (Santiago) i 2026 og Hellas (Athen) i 2028. Det ble etterspurt en oppklaring rundt prosessen med å velge IPSY- delegater til IFPP og EFPS.
Styreleder og daglig ledelse gjennomgår dette i et senere møte.
        –  Helsedirektoratet innvilger tilskudd på kr 63 300 til pris- og lønnsjustering (totalt 3 063 300). Drift, seminarene: Kamilla Dalbakk orienterer om seminaraktiviteten.  
46/23Rolleforståelse styret Styreinstruksen ble gjennomgått og diskutert.
Saksgangen vedrørende forespørsel om internasjonal konferanse ble drøftet.
47/23Utlysning kontormedarbeider 40%. Undervisningsleder, Ole Johan Finnøy tilbys forlenget ansettelse til mai 2025. Administrativ leder, Kamilla Dalbakk tilbys forlenget ansettelse til mai 2025, med fordeling av arbeidsoppgavene 60% administrativ leder og 40% administrasjonssekretær. Arbeidsutvalget ferdigstiller annonse til utlysing av kontormedarbeider.
48/23 Regnskap og budsjett: – Regnskap for mai og juni presenteres styret for godkjenning. Styret godkjenner regnskapet for mai og juni 2023. -Revidert budsjett for 2023 presenteres for styret Styret godkjenner revidert budsjett 2023. Daglig ledelse til å presentere alternativer til besparelser på avd. 1 til neste styremøte, 18. oktober 2023.
49/23Medlemssøknader:
– Lege Kjetil Horn
–  Psykolog Keir Fischer-Griffiths  
Godkjent ved akklamasjon.
50/23Eventuelle saker fra utvalgene:

51/23Forberedelse strategiseminar 2023 Styreleder, undervisningsleder og administrativ leder møtes for å forberede onsdag 6. september.
 Eventuelt: Antall styremøter per år. Datoer blir presentert på neste møte.
 Datoer for styremøter høsten 2023 18/10 (hybrid), 17.00-19.30
06/12 (Julemøte, hybrid) *16.30-18 Annet:
16/09 Strategiseminar, 09.00-17.00
  

Protokoll fra hybrid styremøte onsdag 18. oktober 2023 kl. 17.00-19.30.

Deltok digitalt: Ingunn Aanderaa Opsahl, Aud Johanne Jarval, Tonje Emorsten, Henning Huneide, Malin Fors, Ernst Gernot, Julio Garcia- Salas, Kamilla Dalbakk (Adm-leder, referent), Marit Gunnarshaug, Ludmila Amundsen, Ole Johan Finnøy (und-leder).

Frafall:

52/23Styreprotokoll fra styremøte 30. august 2023 godkjennes.
53/23Postliste:  Sekretær: Orienteringssaker:           –   AU- møte i SO mandag 6. oktober.            –   Jolanta Nowak fortsetter i sin stilling som kontormedarbeider i 40%, f.o.m. 14. oktober -t.o.m. 31.03.2023. Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten.
54/23Styremøter 2024
55/23Regnskap og budsjett: – Regnskap for juli og august presenteres styret for godkjenning. Forslag til vedtak: Styret godkjenner regnskapet for juli og august 2023. – Revidert budsjett og besparelser for 2023 presenteres for styret. Forslag til vedtak:  Styret tar besparelser på avd. 1 og fordeling av kostnader til etterretning.
56/23Medlemssøknader:
–  Lege Randi Egeland
57/23Evaluering strategiseminar 2023

58/23Eventuelle saker fra utvalgene:
 Eventuelt: 
 Datoer for styremøter høsten 2023 (17.00-19.30)

06/12 (Julemøte, hybrid) *16.30-18.30

Protokoll fra hybrid styremøte onsdag 6. desember 2023 kl. 16.30-18.30.

Deltok fysisk: Ingunn Aanderaa Opsahl, Tonje Emorsten, Marit Gunnarshaug, Aud Johanne Jarval, Ole Johan Finnøy (und-leder), Kamilla Dalbakk (Adm-leder/referent). 

Deltok digitalt: Henning Huneide, Julio Garcia- Salas, Malin Fors, Ernst Gernot.

Frafall: Ludmila Amundsen.

59/23Styreprotokoll fra styremøte fra 30. august og 18. oktober 2023 godkjennes.
60/23Postliste:  Sekretær:   Orientering fra sekretær Kamilla Dalbakk orienterer om at hun er gravid med termin 12. mai 2024. Orienteringssaker:               –   Altinn. Dato for innbetaling av arbeidsgiveravgift og skatt er korrigert.                 –   Lærermøte 2023 Undervisningsleder informerer om et godt lærermøte i 2023 (26.-28. oktober). Møtet ble arrangert på instituttet, med lærere fra hele landet til stede.               –   Kamilla Dalbakk fortsetter i sin stilling som administrativ leder i 100%, f.o.m. 14.10.2023 t.o.m. 15.05.2025.

             – AU- møte i SO 27. november 2023. Navn til den nye samlokasjonsorganisasjonen ble besluttet til: Psykoterapi-instituttenes hus, PsykUt. Dato for stiftelsesmøte av organisasjonen er satt til mandag 11. desember 2023.               – Hdir søknad 2023 levert (frist 1. desember). Drift, seminarene: Ole Johan Finnøy orienterer om seminaraktiviteten. Undervisningsleder informerer om at søkerantallet til vårsemesteret har vært godt, og at det ser ut til vi starter 3 seminar fra januar 2024 av; 1 innføringsseminar i Oslo, 1 innføringsseminar i Trondheim og 1 videregående seminar i Oslo. Dato for veilederseminar 2024 er satt til lørdagen etter GF 2024, 16. mars. Maia Kirchkheli er bekreftet som seminarleder.  
Planleggingen av en Freud- seminarrekke 2024 og 2025 ble ytterligere diskutert på årets lærermøte og en ser på mulige navn til arbeidsgruppe. Seminarene søkes om å bli godkjent som vedlikeholdskurs for leger og psykologer. 
Ferenczi- komiteen ser på muligheten for å arrangere et Ferenczi-seminar ila 2024 (Oslo). 

61/23Utlysning av vikariat. Utlysning av stilling som adm.leder og adm.sekretær i forbindelse med Kamillas permisjon drøftes. Styret beslutter å lyse ut stillingen etter «gammel struktur», 40% adm.leder som er medlem på instituttet (lege eller psykolog). Hvis vi ikke får ansatt noen på den utlysningen, lyse ut adm. lederstilling eksternt blant ikke-medlemmer, men med annen kompetanse (økonomi, organisasjon og ledelse). Styreleder og nestleder lager utkast til utlysningstekst og sender resten av styret for innspill. Forsøker å få utlysningen ut før årsskifte.
62/23Regnskap og budsjett: – Regnskap for september presenteres styret for godkjenning. Styret godkjenner regnskapet for september. – Budsjett 2024 presenteres for styret. Styret godkjenner budsjett 2024.
63/23  Medlemssøknader:
– Lege Kristin Hommekland
– Psykolog Hege Prestby Lindgren Godkjent ved akklamasjon.
64/23Vararepresentanter i styret
Det blir foreslått ny ordning der alle medlemmer i styret er fullverdige medlemmer og at vara- representasjon avskaffes. Fordeler og ulemper ble diskutert. Vi avtaler at styreleder og nestleder legger frem saksdokument inkludert implikasjoner for vedtektene om dette til neste styremøte. Saken kan da drøftes på nytt og eventuelt fremmes for generalforsamlingen.

65/23Evaluering av styrearbeid Styreleder orienterte om at Julio har sendt en henvendelse vedrørende samarbeidsklima i styret. AU foreslår å slå Julios innspill sammen med evaluering av styrearbeidet for 2023 og sette av tid til det på neste møte. Julio orienterte kort om sitt innspill. Det ble foreslått å ta en runde på neste møte der alle kan si noe om sine forventninger til styrearbeidet, hvordan de synes det har vært og hva de tenker er viktig fremover.
66/23Punkter til avklaring  Referater fra utvalg Det blir foreslått at et styremedlemmer sitter i hvert av utvalgene for å sikre informasjonsflyt.
Det ble vedtatt at daglig ledelse – i perioden 1. januar t.o.m. 6. juni 2024 skal sende til styre samtlige referater fra utvalgsmøter. 

Pga. kort tid blir de siste tre punktene diskutert på neste styremøte, 14. februar 2024. Oppnevning av IPSY delegatOppføring i BrønnøysundregisteretHøringsuttalelser 
67/23Eventuelle saker fra utvalgene:

 Eventuelt: 
 Datoer for styremøter høsten 2023 (17.00-19.30)
06/12 (Julemøte, hybrid) *16.30-18.30
 Datoer for styremøter våren 2024 (17.00-19.30) Onsdag 14. februar (hybrid), 17.00-19.30 (AU- møte mandag 29. januar, 17.30-.18.30/19.00)
Onsdag 13. mars (heldigitalt), 17.00-19.30 (AU- møte mandag 26. februar, 17.30-18.30/19.00)

GF fredag 15. mars (oppmøte), 17.00-19.30

Onsdag 24. april (oppmøte), 17.00-19.30 (AU- møte mandag 8. april 17.30-18.30/19.00)
Onsdag 29. mai (heldigitalt), 17.00-19.30 (AU- møte mandag 13. mai 17.30-18.30/19.00) Sommermøte onsdag 6. juni, 18.00-21.00.