Slette dine data

Når du er innlogget  på siden går du til innstillingene i nettleseren for å slette din brukerhistorikk på vår side. Velg: «slett nettleserdata»