Årets påskekrim! Boken om Freud-Rank-brevene.

Det er sjelden at psykoanalytiske bøker er spennende. Men noen unntak er det – et   eksempel er «The Letters of Sigmund Freud & Otto Rank. Inside Psycychoanalysis», redigert av E. James Lieberman og Robert Kramer. Boka minner meg om Dostsojevskis «Forbrytelse og straff». Om den fattige studenten Raskolnikov som dreper pantelånersken og hennes søster med […]

Contemporary Freud

Dette er en bokserie som utgis av IPA (International Psychoanalytical Association), hvor sentrale artikler og skrifter av Freud blir gjort til gjenstand for en kritisk gjennomgang av nålevende analytikere. Første artikkel som ble kommentert på denne måten var «Analysis terminable and Intreminable», allerede på 90-tallet, under redaksjon av Joseph Sandler. Nedenfor har jeg limt inn […]

The embodied analyst – Jon Sletvold

Jon Sletvold har utgitt en ny bok (2014) på Routledge (London og New York) med den spennende tittelen The Embodied Analyst. From Freud and Reich to relationalitiy. Boken er gitt ut  i serien Relational Perspecives Book Series, under redaksjon av Adrienne Harris og Lewis Aron. Bare dette skulle være god grunn for Instituttes medlemmer og […]