test side

  Seminartype: InnføringsseminarVideregående seminar

  For søkere på videregående seminar må anbefaling fra veileder på innføringsseminaret lastes opp med opplastingsknappen under:

  Seminarsted:

  Dersom det ikke starter seminar der du har søkt, er du da interessert i å bli tilbudt plass på seminarer andre steder i landet?
  JaNei

  Fornavn:

  Etternavn:

  Yrke: LegePsykolog

  Adresse privat:

  Adresse arbeid:

  E-post:

  Telefon privat:

  Telefon arbeid:

  Mobil:

  Fødselsdato:

  Eksamensår:

  Spesialist, år:

  Innføringsseminar, år:

  Kursbevis: JaNei

  Praksis/arbeidssted innen psykiatri med voksne pasienter, fra-til:

  Tidligere veiledning:

  Veileder i seminartiden (hvis kjent):

  Læreterapeut i seminartiden (hvis kjent):

  Motivasjon for å søke seminarer:

  Ditt faglige ståsted/perspektiv:

  Andre opplysninger: