Tekstfelt 1

Institutt for Psykoterapi inviterer til:

En dags introduksjonskurs i korttidsterapi – Dynamic Interpersonal Therapy

Dato: lørdag 13.06.2020 kl.10.00-17.00, digitalt via videokonferansesystemet Zoom
Kursholder: Deborah Abrahams

Les mer om seminaret og meld deg på her

Obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi planlagt fra januar 2021

Nytt obligatorisk program starter opp i januar 2021. 

Institutt for psykoterapi tilbyr sammen med Norsk psykoanalytisk institutt  kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.
Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider.

Les mer om seminaret her