Daglig ledelse

Til medlemmer ved Institutt for psykoterapi:

HAR DU
LYST TIL Å SØKE EN AV DE VIKTIGSTE JOBBENE I NORSK
PSYKOTERAPI?
DELTIDSSTILLING SOM ADMINISTRATIV LEDER LEDIG FRA 1. januar 2019.
Deltidsstilling (30%) som administrativ leder ved Institutt for psykoterapi er ledig, og vi søker etter engasjert medarbeider for snarlig tiltredelse. Institutt for psykoterapi er Norges største utdanningsinstitutt for psykoterapeuter, og har drevet systematisk utdanning i psykoanalytisk terapi siden 1960-tallet. Mange hundre leger og psykologer er blitt utdannet her.
Administrativ leder har ansvaret for den daglige administrative og økonomiske drift og utgjør sammen med undervisningsleder Instituttets daglige ledelse, sammen med heltidsansatt administrasjonssekretær. Det er tradisjon for en fleksibel samarbeidsform mellom administrativ leder og undervisningsleder, og de er hverandres stedfortredere. Administrativ leder må være medlem ved Instituttet, ha administrativ erfaring og bør ha faglig kompetanse på linje med lærer ved Instituttets seminarer. Det legges vekt på personlig egnethet.
Administrativ leder er saksbehandler og direkte ansvarlig overfor Styret innen sitt ansvarsområde, og i tillegg saksbehandler for Utvalg for etterutdanning og Forskningsutvalget. Det er utarbeidet instruks for stillingen.
Administrativ leder tilsettes på åremål for fire år med adgang til å søke reengasjement for 2+2 år.
Det er ønskelig at administrativ leder har daglig virke i Instituttets lokaler i Nydalen, men alternative løsninger på tilstedeværelse på Instituttet kan diskuteres. Til stillingen stilles kontor til disposisjon, som etter avtale kan brukes til selvstendig psykoterapipraksis. Leien for dette kontoret beregnes ut fra stillingsprosenten. Leieforholdets varighet er begrenset til ansettelsesforholdet.
Nærmere opplysninger om stillingens ansvars- og funksjonsområde samt plass i virksomheten kan fås ved henvendelse til styrets leder Tormod Knutsen, tlf 992 46 520, evt. pr. mail: tormodk2@online.no Opplysninger om nåværende arbeids- og ansvarsforhold kan dessuten fås av nåværende administrativ leder Mette Marita Johansen tlf.957 09 722, e-mail: adm-leder@ny.instpsyk.no) eller undervisningsleder Ole Johan Finnøy, tlf. 905 14 931, e-mail: und-leder@ny.instpsyk.no).
Skriftlig søknad vedlagt relevante attester og referanser sendes til: Styret ved Institutt for Psykoterapi, Postboks 4254 Nydalen, 0401 Oslo, eller ved e-mail til sekr@instpysk.no innen tre uker fra d.d.

Med vennlig hilsen
for Institutt for psykoterapi
Marthe Schierenbeck
Administrasjonssekretær
Tlf: 22 58 17 70