XVIII International Forum of Psychoanalytic Societies 2014.

17sepHele dagen19XVIII International Forum of Psychoanalytic Societies 2014.(Hele dagen)(GMT+00:00)

Detaljer

PSYCHOANALYSIS AND SEVERE PSYCHOPATHOLOGY

Tid

september 17 (Onsdag) - 19 (Fredag)(GMT+00:00)