Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi

09oktHele dagen10Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi(Hele dagen)(GMT+00:00)

Detaljer

Kursnr.: O-28211
Det arrangeres obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi for leger i utdanning i psykiatri 9. og 10. oktober 2014.

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt forståelse av og kunnskap om lege-pasientforholdet, samt å gi en innføring i de grunnleggende prinsippene for psykodynamisk psykoterapi, og hvordan dette kan anvendes i klinisk arbeid med de vanligste pasientgrupper. Kurset vil også kunne utdype de erfaringer som drøftes i den grunnleggende psykoterapiveiledningen. 
Arbeidsmåtene blir en kombinasjon av forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum, sammen med foreleser og medlemmene av kurskomiteen.

Kurset finner sted i lokalene til Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15, OSLO.
Påmelding til Legers videre- og etterutdanning – Oslo, Seksjon Utdanning, Medisinsk fagavdeling, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.
Påmelding e-post: kurs.oslo@legeforeningen.no
Påmeldingsfrist: 09. august 2014.
For nærmere opplysninger om kursprogrammet og praktiske forhold vises til Kurskatalogen.
Ved evt. spørsmål om kurset: Henvendelse til kursleder Tormod Knutsen, mob.tlf. 992 46 520, e-post: tormodk2@online.no

Vis mer

Tid

oktober 9 (Tirsdag) - 10 (Fredag)(GMT+00:00)